Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 20210841 toner, konfigurácia internetovej siete 333,71 s DPH 78/2021 30.12.2021 IKAS, s.r.o., Humenné ZUŠ Humenné 31.12.2021
Objednávka 78/2021 toner, konfigurácia internetovej siete 333,71 s DPH 30.12.2021 IKAS, s.r.o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Faktúra 20210164 AG testovanie december 2021 78,00 s DPH 63/2021 29.12.2021 Lemar Bau, s.r.o., Ňagov78, Medzilaborce ZUŠ Humenné 30.12.2021
Faktúra 2021042 soft Care Des E H5 IC 4 X 1,3 L 52,20 s DPH 77/2021 29.12.2021 BH komplet s. r. o. , Myslina 47 ZUŠ Humenné 30.12.2021
Faktúra 202250313 antigénové testy, chirurgické rúška, respirátor 731,87 s DPH 76/2021 28.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s. r. o. Prešov ZUŠ Humenné 28.12.2021
Objednávka 77/2021 soft Care Des E H5 IC 4 X 1,3 L 52,20 s DPH 28.12.2021 BH komplet s. r. o. , Myslina 47 ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Objednávka 76/2021 antigénové testy, chirurgické rúška, respirátor 731,87 s DPH 28.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s. r. o. Prešov ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Faktúra 210003 stavebné práce na vstupné priestory do budovy školy 11 590,86 s DPH 69/2021 27.12.2021 Dudzomont s.r.o., Košarovce 15 ZUŠ Humenné 28.12.2021
Faktúra 202112305 čistiace a kancelarské potreby 366,49 s DPH 75/2021 27.12.2021 Krídla, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné 28.12.2021
Objednávka 75/2021 čistiace a kancelarské potreby 366,49 s DPH 27.12.2021 Krídla, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Faktúra 2500448111 vodne a stočné 17.06.2021 - 16.12.2021 246,20 s DPH 27.12.2021 VVS, a. s., Košice ZUŠ Humenné 27.12.2021
Faktúra 2021103 vykonanie verejného obstarávania pre zákazku Vstupné priestory do budovy školy 350,00 s DPH 66/2021 22.12.2021 MJ KONZULT, Nad Cirochou, Snina ZUŠ Humenné 22.12.2021
Faktúra 202135 šitie korálkových náhrdelníkov 139,00 s DPH 74/2021 22.12.2021 CIPISEK art, s .r. o., Prešov ZUŠ Humenné 22.12.2021
Faktúra 1421003099 dodávka tepla 12/2021 2 709,10 s DPH 21.12.2021 HES, s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné 21.12.2021
Faktúra 7932102 vešiaky so štipcami 80,00 s DPH 73/2021 20.12.2021 JYSK s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné 21.12.2021
Faktúra 2120003 šitie výrobkov-sukne, spodničky na TO 800,00 s DPH 62/2021 20.12.2021 Dzubaiová Jana, Baškovce 131 ZUŠ Humenné 20.12.2021
Faktúra 210102629 materiál na údržbu 48,92 s DPH 72/2021 20.12.2021 REPO HUMENNÉ, s .r .o. Humenné ZUŠ Humenné 20.12.2021
Objednávka 74/2021 šitie korálkových náhrdelníkov 139,00 s DPH 20.12.2021 CIPISEK art, s .r. o., Prešov ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Objednávka 73/2021 vešiaky so štipcami 80,00 s DPH 20.12.2021 JYSK s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Objednávka 71/2021 jedálne kupóny 12/2021 1 355.29 s DPH 17.12.2021 Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2129