Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2290259125 dodávka el. energie 09/2021 77,78 s DPH 13.10.2021 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné
Faktúra 2290180867 dodávka el. energie 09/2021 115,13 s DPH 13.10.2021 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné
Faktúra 1421002447 dodávka tepla 09/2021 685,27 s DPH 13.10.2021 HES, s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné
Faktúra 21040168 pracovné odevy 167,17 s DPH 40/2021 11.10.2021 WINTEX s .r. o. Vranov nad Topľou, Prevádzka: Mierová 5216, Humenné ZUŠ Humenné
Objednávka 40/2021 pracovné odevy 167,17 s DPH 11.10.2021 WINTEX s .r. o. Vranov nad Topľou, Prevádzka: Mierová 5216, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Faktúra 8291721523 hlasové služby 09/2021 50,62 s DPH 08.10.2021 Slovak Telekom, Bratislava ZUŠ Humenné
Faktúra 381102021 metražny koberec, rebrík 191,36 s DPH 39/2021 05.10.2021 MERURY SHOP, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné
Objednávka 38/2021 dekoratívna šalka 33,00 s DPH 05.10.2021 Katarína Džujková, FOTOATELIER ATAK Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Objednávka 39/2021 metražny koberec, rebrík 191,36 s DPH 05.10.2021 MERURY SHOP, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Faktúra 2100574 penetrácia, malebná biela, valček, lak.súprava 63,17 s DPH 36/2021 05.10.2021 G.B. KOLOR s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné
Faktúra 9162100817 mesačný nájom za zariadenie 09/2021 45,10 s DPH 05.10.2021 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné
Faktúra 7101057595 jedálne kupóny 09/2021 1 714,28 s DPH 37/2021 04.10.2021 Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné
Objednávka 37/2021 jedálne kupóny 09/2021 1 714,28 s DPH 04.10.2021 Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Faktúra 77/2021 technik PO a BOZP 09/2021 40,00 s DPH 01.10.2021 Ing.Marian Koman,Humenné ZUŠ Humenné
Faktúra 1021101602 výkon zodpovednej osoby 10/2021 48,00 s DPH 01.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice ZUŠ Humenné
Objednávka 36/2021 penetrácia, malebná biela, valček, lak.súprava 63,17 s DPH 30.09.2021 G.B. KOLOR s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Faktúra 20210301 utierky rúk trhacie, toaletný papier 990,00 s DPH 35/2021 22.09.2021 BH komplet s. r. o. , Myslina 47 ZUŠ Humenné
Objednávka 35/2021 utierky rúk trhacie, toaletný papier 990,00 s DPH 21.09.2021 BH komplet s. r. o. , Myslina 47 ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy
Faktúra 21428 archivačná spona 40,00 s DPH 34/2021 17.09.2021 Sponka s .r .o., Púchov ZUŠ Humenné
Faktúra 20210576 toner 99,50 s DPH 32/2021 16.09.2021 IKAS, s.r.o., Humenné ZUŠ Humenné
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2025