• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 230290 Tork Advanced Hand Towel Roll 630,00 s DPH 352023 19.09.2023 MB1000 s. r. o. , Sečovce 21.09.2023
  Objednávka 352023 Tork Advanced Hand Towel Roll 630,00 s DPH 14.09.2023 MB1000 s. r. o. , Sečovce ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 14.09.2023
  Faktúra 2023186 dibondová tabuľa s potlačou, grafická príprava 1 087,20 s DPH 332023 14.09.2023 Famous desing s. r. o., Humenné 18.09.2023 21.09.2023
  Faktúra 2290180867 dodávka elektriny 08/2023 80,21 s DPH 14.09.2023 VSE a. s., Košice 14.09.2023
  Faktúra 2290259125 dodávka elektriny 08/2023 62,80 s DPH 14.09.2023 VSE a. s., Košice 14.09.2023
  Faktúra 1142302153 dodávka tepla 08/2023 680,36 s DPH 13.09.2023 HES ,s. r. o. Humenné 13.09.2023
  Faktúra 2232207769 list-bianko, žiacka knižka 350,40 s DPH 322023 11.09.2023 ŠEVT a. s. , Banská Bystrica 31.08.2023 31.08.2023
  Faktúra 230013 inzercia prijímacích skúšok 15,00 s DPH 31a/2023 11.09.2023 Humenská TV, s. r. o. Humenné 13.09.2023
  Faktúra 8334320653 hlasové služby 08/2023 52,61 s DPH 08.09.2023 Slovak telekom, a.s. Bratislava 13.09.2023
  Faktúra 9162300744 mesačný nájom 09/2023 52,48 s DPH 06.09.2023 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 13.09.2023
  Faktúra 1082023 technik PO a BOZP 08/2023 50,00 s DPH 04.09.2023 Mgr. Marián Koman, Humenné 13.09.2023
  Faktúra 2023470 výkon zod .osoby 092023 48,00 s DPH 04.09.2023 Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice 13.09.2023
  Objednávka 322023 list-bianko, žiacka knižka 350,40 s DPH 30.08.2023 ŠEVT a. s. , Banská Bystrica ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 30.08.2023
  Objednávka 332023 dibondová tabuľa s potlačou, grafická príprava 1 087.20 s DPH 30.08.2023 Famous desing s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 30.08.2023
  Objednávka 31a/2023 inzercia prijímacích skúšok 15,00 s DPH 29.08.2023 Humenská TV, s. r. o. Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 29.08.2023
  Faktúra 9001626982 tlač poštových poukazov 32,87 s DPH 302023 28.08.2023 Slovenská pošta, a. s. Banská Bysrtica 31.08.2023 31.08.2023
  Objednávka 312023 ladenie krídla, ladenie pianín, výmena osičiek na závese 1 180,00 s DPH 14.08.2023 Ladislav Dragošek, Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 15.08.2023
  Faktúra 1142301873 dodávka tepla 07/2023 680,36 s DPH 14.08.2023 HES ,s. r. o. Humenné 14.08.2023 30.08.2023
  Faktúra 2290259125 dodávka elektriny 07/2023 59,58 s DPH 14.08.2023 VSE a. s., Košice 14.08.2023 30.08.2023
  Faktúra 2290180867 dodávka elektriny 07/2023 87,61 s DPH 14.08.2023 VSE a. s., Košice 14.08.2023 30.08.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2465