• Tanečný odbor


    • Tanečný odbor môžu navštevovať deti od 5 rokov. Štúdium v 1. stupni trvá 8 rokov. Prý stupeň sa delí na prvú a druhú časť. Po absolvovaní 1. stupňa žiaci môžu pokračovať na 2. stupni, ktorý trvá 4 roky. Na konci každého ročníka žiaci dostávajú vysvedčenie, po absolvovaní prvého, alebo druhého stupňa žiaci dostávajú záverečné vysvedčenie. 

     Počas štúdia žiaci získavajú návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, učia sa orientácii v priestore a využitiu priestora, ale i akrobatickým prvkom. V rámci strečingových cvičení sa zvyšuje rozsah pohybu v jednotlivých častiach tela. Z jednotlivých prvkov sa skladajú konkrétne tanečné kombinácie, z ktorých sa žiaci učia jednotlivé choreografie. Každý žiak, ktorý navštevuje ZUŠ, získava počas štúdia vzdelanie z týchto predmetov: Klasický tanec (balet), ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, scénický tanec, moderný tanec, historický tanec, ale i v tancoch ako valčík, čača, rock n´roll, kankán, country či írsky tanec.

      

     TANEČNÝ ODBOR PONÚKA

      

      

     -  Získanie základov tanečného vzdelania, v ktorom      sa nadobúdaju základy správneho držania tela

     -  Prostredníctvom Hudobno-pohybovej výchovy a Tanečnej prípravy pre najmladších žiakov, zoznámenie sa s pohybovými základmi, so základmi rytmiky, či ľudovými a detskými piesňami podporujúcimi koordináciu tela,

     pozornosť, či zlepšenie tanečnej pamäte

     -  Vzdelanie v základných tanečných technikách ako Klasický tanec (balet), Ľudový tanec, Džezový, či Moderný tanec, ale vo vyšších ročníkoch i v technikách ako Charakterový, Írsky, Scénický tanec

     - Oboznámenie sa so spoločenskými tancami (valčík, polka, cha-cha, jiwe, rock n roll, tango,...)

     - Možnosť pracovať v troch súborových telesách, ktoré na našej škole fungujú – Detský folklórny súbor Kolovrátok - ľudové tance, Tanečný súbor  TMT- scénický a moderný tanec (Ľ. Hodovancová) alebo Tanečný súbor Salieta - scénický a moderný tanec (Ľ. Chalachanová).

      

     - Zapájanie žiakov do regionálnych, krajských i celoslovenských súťaží v rôznych tanečných štýloch

     - Vystúpenia na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach

     - Otvorené hodiny pre rodičov a záujemcov o štúdium

     - Prípravu žiakov pre ďalšie štúdium na konzervatóriu, pedagogických školách

     - Účasť na tanečných dielňach, workshopoch a seminároch


     Otvorené hodiny u učiteľky Ľubomíry Chalachanovej (Bazárovej), DiS. art.:

        

        


     Z niektorých vystúpení tanečného odboru v školskom roku 2015/2016:

           

           


     staršie fotky:

       

     Ukážky z vystúpení žiakov tanečného odboru

     ZUŠ Humenné    ZUŠ Humenné

               Odbor úzko spolupracuje s ľudovou hudbou ZUŠ, s ktorou spolu tvoria detský folklórny súbor Kolovrátok. Úspešne účinkujú nielen doma, ale aj v zahraničí /Čechy, Holandsko, Poľsko, Maďarsko.../ Okrem tanečného vzdelania žiaci na škole učia práci v kolektíve, majú možnosť užitočne využiť svoj voľný čas, získajú nových kamarátov a veľa krásnych spomienok.


     ..niečo z minulosti...