• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Prijímacie skúšky
     • Slávnostné otvorenie umeleckej záhrady

      Dňa 22. júna 2022 sme otvorili bránu do našej umeleckej záhrady za prítomnosti vzácnych hostí, našich žiakov, rodičov a učiteľov. Umeleckú záhradu slávnostným prestrihnutím pásky otvorila riaditeľka školy Daniela Polovková a zástupca primátora mesta Ondrej Babjarčík.

      Súčasťou otvorenia bol aj prvý Letný koncert. Naša umelecká záhrada zakvitla nielen kvetmi, ktoré nám venovali technické služby, ale aj tvorbou talentovaných žiakov v podaní hudobných, poetických a tanečných vystúpení. Celú atmosféru dotvárala inštalácia výtvarného odboru, kde výtvarné práce – maľby, grafiky a keramika boli doplnené citátmi o umení. Naše oči, uši a myseľ ovládlo slovo umenie a zahniezdilo sa v našej umeleckej záhrade, ktorej sa veľmi tešíme. Atmosféra bola veľmi príjemná, počasie nám prialo a to vytvorilo krásny umelecký dojem.

     • Úspech na medzinárodnej súťaži

      Žiačka Miroslava Ondrejová, 4.roč./II. st., z triedy učiteľky Renáty Blichovej, DiS. art., sa 26. 5.2022 zúčastnila 14. Medzinárodnej súťažnej prehliadky ZUŠ SR a ČR v sólovej hre na keyboarde.

      Z pandemických dôvodov sa súťaž uskutočnila formou zaslania videonahrávok. Súťažila v 5. kategórii a umiestnila sa v striebornom pásme.

     • Ocenení žiaci za úspech a nadanie

      Mesto Humenné oceňovalo nadaných a úspešných žiakov, ktorí reprezentovali svoju školu a mesto na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

      „Som rád, že vám môžem vyjadriť poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a nášho mesta na rôznych súťažiach, olympiádach a samozrejme, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v škole. Všetci sme hrdí, že z humenských škôl vychádzajú vzdelaní a šikovní žiaci, ktorí sú schopní obhájiť svoje vedomosti vo veľkej konkurencii škôl aj na krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Vaše študijné či talentové výsledky sú hodnotami, ktoré je potrebné využiť a naďalej rozvíjať v školách vyšších stupňov,“ povedal v otváracom príhovore Ondrej Babjarčík, zástupca primátora mesta.

  • Prihlásenie

  • Dátum

   Sobota 13. 8. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje