• Bojnická perla

     V Kultúrnom centre pod Bojnickým zámkom sa 2. júna 2022 opäť spievalo na 15. ročníku celoslovenskej súťaži v sólovom speve populárnej piesne žiakov ZUŠ "BOJNICKÁ PERLA".

     Aj žiačky našej školy pod vedením Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art., sa zúčastnili tejto súťaže. Súťaž bola dvojkolová. Predsedami odbornej poroty boli bratia Sväťo a Martin Malachovský. Na výsledky sa oplatilo čakať.

     Karin Jenčíková získala 2. miesto ZLATÉ PÁSMO v C kategórii.

     Eva Ivancová získala STRIEBORNÉ PÁSMO v A kategórii.

     Katarína Pristašová získala Diplom za účasť v C kategórii.

     Našim žiačkam a pani učiteľke srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov 👏👏👏


     Úspech na medzinárodnej súťaži

     Žiačka Miroslava Ondrejová, 4.roč./II. st., z triedy učiteľky Renáty Blichovej, DiS. art., sa 26. 5.2022 zúčastnila 14. Medzinárodnej súťažnej prehliadky ZUŠ SR a ČR v sólovej hre na keyboarde.

     Z pandemických dôvodov sa súťaž uskutočnila formou zaslania videonahrávok. Súťažila v 5. kategórii a umiestnila sa v striebornom pásme.

     Srdečne gratulujeme 👏👏👏


     Naši speváci uspeli na súťaži Moyzesov Slávik v Prešove

     Milí priatelia,

     chceme sa s Vami podeliť o radosť z úspechov našich žiakov, ktorí sa dňa 19. mája 2022 zúčastnili 8. ročníka speváckej súťaže Moyzesov Slávik v Prešove, na ktorej získali fantastické miesta.

     Z triedy Mgr. Lenky Ivancovej DiS. art.:

     Anna Morochovičová - ZLATÉ PÁSMO - A kategória

     Martin Harakaľ - STRIEBORNÉ PÁSMO - A kategória

     Soňa Jenčová - STRIEBORNÉ PÁSMO - B kategória

     Z triedy Mgr. Kataríny Rondzikovej DiS. art.:

     Viktória Vasilenková - ZLATÉ PÁSMO - B kategória

     Za skvelý klavírny doprovod ďakujeme p. uč. T. Oleksíkovej.

     Tešíme sa z úspechu našich speváčok a speváka, všetkým srdečne

     gratulujeme.

          

      


     Úspech na celoslovenskej gitarovej súťaži v Smižanoch

     Prinášame ďalší krásny úspech našich žiakov hudobného odboru. 

     Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnil 3. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na gitare Smižianska gitara. Našu školu reprezentovala žiačka Victoria Vagaská z triedy Mgr. art. Mareka Belančata. 

     Victoria Vagaská v konkurencii 11-tich účastníkov vo svojej kategórii získala 1. miesto v zlatom pásme.

     Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

       


     Dúha 2021/22

      
     Báseň žiačky literárno-dramatického odboru Karin Stanovčákovej s názvom Babkine príhody  bola ocenená v celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaži Dúha 2021/22 čestným uznaním.
      
     Srdečne blahoželáme!
      

     Len čo prídem zo školy

     už mi babka hovorí

     Ako ona musela prechádzať cez hory cez doly

     Myslíte že mňa to zaujíma?

     Pre mňa to je riadna hovadina

      

     Ale babi teraz je už všetko iné

     dnes už nemusíme pásť ovce kŕmiť svine 

     Zo školy môžeš skočiť do obchodu

     tie máme dnes na každom rohu

      

     Jáj synak synak

     Babka stále svoje

     že za jej čias to bolo inak

     Vtedy mali iné vychytávky

     neboli také husté premávky

     Ísť do školy bolo ako na Mount Everest vyliezť

     a nemali ju ani domov na čom priviezť

      

     Už viem prečo má babka takú kondičku

     ona musela chodiť do studne po vodičku

     a ešte cez taký dlhý les

     kde ju vraj vždy naháňal pes

      

     Ach tie babkine príhody

     najmä tie kde mali „akože“ hody

     tam sa diali najväčšie nehody

     Napríklad:

     spadla torta zo stola

     babke vletela do úst moľa

     pred domom sa vyliala smola

      

     No radšej nech už bude ticho

     niekedy hovorí aj nezmysly

     ...to hovorí môj strýko

     Babky sú babky

     pre ne je naša generácia

     ako kus nefunkčnej látky

      

     Tak už musím niečo povedať aj ja

     nemôžem to len tak nechať

     Vráťme sa do dnešnej doby

     kde už nelietajú s listami sovy

     kde sa už mamut neloví

     ale nový štýl sa rodí

     Ja som dieťa novej generácie!


     SHOWCUP 2022 v Košiciach

     Dňa 14. 05. 2022 sa žiačky tanečného odboru z triedy pani učiteľky Juliany Janitorovej, DiS. art., zúčastnili choreografickej súťaže SHOWCUP 2022 v Košiciach.

     Na súťaži sa predstavilo približne 2300 tanečníkov rôznych tanečných štýlov a naši žiaci boli toho súčasťou.

     1. miesto získala choreografia „Candyman“- Jazz dance v kategórii Junior A (žiačky 2/2B).

     2. miesto vytancovala žiačka Anna Vasilcová (3/2B) za sólovú choreografiu „ANA“ v kategórii Junior A -Scénické tance (Contemporary).

     a 5. miesto získala choreografia „Everglow“ - Scénické tance (Contemporary) v kategórii Junior A (žiaci 3/2B).

     Srdečne im gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov!

       

        

      


     25. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽNEJ  PREHLIADKY VLASTNEJ HUDOBNEJ TVORBY  ŽIAKOV ZUŠ                                                        

      

     Dňa 28. 4. 2022 sa konala súťažná prehliadka vlastnej tvorby žiakov ZUŠ Talent Revúca v meste Revúca. 

     Žiak Adam Hančárik, ktorý je žiakom 2. ročníka z triedy Emílie Jevočinovej, DiS. art., bol vekovo zaradený do kategórie harmonických nástrojov v skupine do 19 rokov. Vo svojom programe zahral 3 vlastné skladby.

     V tejto kategórii získal pekné 3. miesto

     K umiestneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       


     Úspech na krajskom kole Hviezdoslavho Kubína v Prešove

     Žiak literárno-dramatického odboru Adrián Hanik pod vedením Mgr. art. Júlie Ajbenovej sa dňa 27. 04. 2022 zúčastnil krajského kola sútaže Hviezdoslavovom Kubín v priestoroch Malej scény DJZ v Prešove.

     Zo sútaže si odniesol pekné 3. miesto za montáž básní Daniela Heviera Keď zašibe dospelým.

     Srdečne blahoželáme. 

      

      


     Vesmír očami detí 2022
     Okres Humenné - práce postupujúce do celoslovenského kola

     Medzi prácami, ktoré postúpili, boli aj výtvarné diela našich žiakov:

     Z triedy Mgr. Drahoslavy Zalaiovej:

     IV. kategória - základné umelecké školy - 1. - 4. roč. ZŠ

     Peter Libák 8 r. „Život vo vesmíre“
     Nina Mikušová 5 r. „Kozmonauti na Marse“
     Marián Kovaľ 9 r. „Vesmírne priateľstvá“

     Z triedy PaedDr. Martina Horečného:

     V. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. roč. ZŠ
     Adela Veľasová 13 r. „Pohľad k hviezdam"

     Blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

        


     Vytancovali 2. miesto

     Dňa 2.4.2022 sa žiačky tanečného odboru z triedy uč. Ľubice Hodovancovej zúčastnili súťaže Showtime Dance Košice, kde získali:

     2. miesto za choreografiu: Swanhildin vstup - balet "Coppélia: sólo Jana Orlejová - TMT ZUŠ Humenné (4./2B)

     a 2. miesto v kat. Folklór Show: "Koho ľúbim" DFS Kolovrátok (4./2B)

      

     Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

        


     Regionálna výtvarná súťaž Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne 

      

     Súťaž Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne, ktorá mala v tomto roku podtitul #ekoZEMplín, už pozná svojich víťazov. 

     Druhé miesto obsadila Ema Kuliková  ročník 1./2B, z triedy Mgr. Drahoslavy Zalaiovej.

      
      

     Blahoželáme

     Za túto výtvarnú prácu získal študent Mgr. Drahoslavy Zalaiovej -  Patrik Štofčík , 3. miesto v krajskom kole výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty- Vidím sa v tieni, ktorú vyhlasuje  Stredná umelecká škola v Kežmarku.

      Patrik  Štofčík, 14 r., Tiché povzbudenie / kolorovaná kresba


     Z Kubína sme priviezli dvakrát zlato a raz striebro

      

     „Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese

     a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa,“ takto je uvedená súťaž pre komunitu recitátorských nadšencov na internete.

     V dňoch 27. 10 až 29.10 2021 sme sa s radosťou zúčastnili celoštátneho kola Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne. Vďaka organizátorom sme sa mohli vidieť, počuť a mať z prednesov bezprostredné zážitky naživo a naplno. Máme veľkú radosť z našich troch žiakov, ktorí oslovili divákov a porotu:

      Veľké slová pochvaly a zlaté pásmo dostali v 1. kategórii naši najmladší recitátori.

     Za poéziu Martinko Tomčišák a za prózu Simonko Baláž.

     V 3. kategórii poézie bola porotou ocenená  Alžbetka Piňková ako komplexná a talentovaná recitátorka, tentokrát získala strieborné pásmo.

     Všetkým žiakom k úspechu na súťaži srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme vyučujúcej PhDr. Eve Jacevičovej.