• 2020/2021

    • Naši recitátori potešili porotu aj nás

     Okresné kolo postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 2. júna 2021 v kaštieli.

                     Na tohoročnom 67. ročníku súťaže v umeleckom prednese mal literárno-dramatický odbor  už tradične  zastúpenie v každej z detských kategórií. Kvôli epidemiologickým opatreniam sa však zápolenie netradične presunulo o celé 3 mesiace. A teda Prešov sa dočká okresných víťazov až v októbri.

                     Naši recitátori sa pripravovali s výnimkou posledného týždňa v dištančnej forme. O to viac nás potešili ich výsledky. Štyria naši víťazi nás budú reprezentovať na krajskom kole.

     I. kategória   poézia   1. miesto Martin Tomčišák

                             próza    1. miesto Simon Baláž

     II. kategória   poézia   2. miesto Adrián Hanik

                              próza    3. miesto Tereza Ledžinská

     III. kategória  poézia   1. miesto Alžbeta Piňková

                              próza    1. miesto Eliška Lešková

     Srdečne blahoželáme všetkým žiakom aj pani učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej


     Naši susedia – Svet pod vodou /Poľsko – Rzeszow/

     Aj v tejto výnimočnej situácii tvoríme a zúčastňujeme sa výtvarných súťaží. Potešil nás úspech v Medzinárodnej súťaži ,,Naši susedia – Svet pod vodou“/Poľsko – Rzeszow/. Maľba Margarétky Radovej (8 r.) bola ocenená Cenou a do vystavenej kolekcie bola zaradená aj práca Lívie Vaškaninovej (8 r.).

     Žiačky pracovali pod vedením učiteľky Mgr. Drahoslavy Zalaiovej.

     Obom úspešným žiačkam výtvarného odboru aj ich učiteľke Mgr. Drahoslave Zalaiovej srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.


     Timravina studnička bez publika

     Timravina studnička bez publika

     V utorok 11. mája 2021 sa stretli v humenskom kaštieli recitátori pôvodnej slovenskej prózy.

     Koncertná sála nebola plná divákov, ako po iné roky. Každý súťažiaci s rúškom sedel vzdialený od ostatných súťažiacich aj od svojho pedagóga, v miestnosti bola naraz vždy len jedna kategória, presne podľa platných epidemiologických opatrení.

     Recitátorka literárno-dramatického odboru Emma Raganová si v 1. kategórii zarecitovala text Štefana Moravčíka: Somaranč, text plný humoru a slovných hier, a to od názvu až po záverečnú situáciu, kedy pomaranč-somaranč spôsobí pažravcovi predĺženie uší tak, že pripomína somára. A pomôže mu citrón-odušovač.

     Emmka si prvýkrát odskúšala súťaž a získala v regionálnej súťaži 3. miesto.

     Emmke, žiačke literárno-dramatického odboru a jej učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej, srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov


     Úspech na klavírnej súťaži Sládkovičovo 2021

     Žiak prvého ročníka Adam Hančárik z triedy Emílie Jevočinovej, DiS. art., získal bronzové pásmo na 6. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2021, ktorá sa konala 30. apríla 2021. Súťažil v 5. kategórii (žiaci do 15 rokov) a v jeho kategórii bolo 13 súťažiacich. Adam je pôvodne samouk a do našej školy prišiel len v septembri tohto školského roku.

     Blahoželáme mu a želáme veľa ďalších úspechov pod vedením jeho triednej učiteľky Emílie Jevočinovej, DiS. art..


     CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ EKOPOSTER

     STRIEBRO A BRONZ AJ V ČASE DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA!

     (Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Organizátor: Mesto Trstená )

     V silnej celoštátnej konkurencii 753 žiakov z 98 škôl sa na 2. mieste umiestnila EVA ADAMOVÁ a na 3. mieste SOFIA KLIMIKOVÁ. Žiačky súťažili v kategórii ZUŠ a sú z triedy PaedDr. Martina Horečného

     Dievčatám srdečne gratulujeme ku krásnemu umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.


     7. medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica, OKS Dolný Kubín

     Aj počas dištančného vyučovania pracujeme, súťažíme a víťazíme.

     Gratulujeme žiačkam:

     SOŇA ČISĽÁKOVÁ a IVANA MAGDŽIAKOVÁ z triedy PaedDr. Martina Horečného k úspešnej reprezentácii školy v medzinárodnej súťaži VIANOČNÁ POHĽADNICA. Súťaže sa zúčastnilo 1 100 detí zo 150 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Srbska.

     SOŇA ČISĽÁKOVÁ sa umiestnila na 1. mieste v kategórii ZUŠ a získala aj finančnú cenu

     IVANA MAGDŽIAKOVÁ sa umiestnila na 3. mieste v kategórii ZUŠ a získala vecnú cenu

      

     Prajeme veľa ďalších úspechov