• Hudobný odbor


    • Hudobný odbor našej školy je najpočetnejší.

     Škola ponúka štúdium pre deti predškolského, školského veku a štúdium pre dospelých. Vyučovanie prebieha  individuálnou formou. Žiaci svoje tvorivé schopnosti majú možnosť rozvíjať v štvorručnej, komornej, súborovej hre – súbor zobcových fláut, gitarový súbor, ľudový súbor Kolovrátok, spevácky zbor a orchestrálnej hre – akordeónový orchester Rondo, ale aj v školskom orchestri a školskej kapele

     Hudobný odbor  má štyri stupne štúdia:

     prípravné štúdium  (dĺžka štúdia 1 - 2 roky)

     základné štúdium - prvý stupeň - skladá sa z 2 častí:

     1. časť (dĺžka štúdia - 4 roky)  a 2. časť (dĺžka štúdia - 4 roky)

     základné štúdium - druhý stupeň (dĺžka štúdia 4 roky)

     štúdium pre dospelých (dĺžka štúdia 4 roky)

      

     Žiaci môžu študovať:

     • spev
     • hru na husle, violu, kontrabas
     • hru na klavíri, keyboarde, organe
     • hru na gitare
     • hru na akordeóne
     • hru na trúbku, pozaunu, tubu
     • hru na zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón
     • hru na bicích nástrojoch
     • hru na cimbale

     HUDOBNÝ ODBOR PONÚKA

      

     - Vieš o tom, že: - zvuk môže byť aj hudobný,

                           - hudobné zvuky sú tóny,

                           - tóny vieme zapísať písmenami - notami?     

     Príď sa o tom presvedčiť v štúdiu hudobného odboru našej školy.

     - Spoznáš zaujímavú abecedu – hudobnú. Jej písmená premeníš na príjemné tóny rôznych hudobných nástrojov: klavíra, akordeónu, keyboardu, huslí, gitary, organu.

     - Ak Ťa trápia zdravotné problémy s dýchacími cestami, Tvojimi „lekármi“ môžu byť zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, saxofón. Je naozaj pravdou, že tieto nástroje uzdravili už nie jedno dieťa.

     - Najvzácnejším „hudobným nástrojom“ sú hlasivky. Vďaka ním môžeme rozprávať a spievať. Aj spev môžeš u nás vycvičiť do kvality, ktorá Ťa raz môže priviesť k víťazstvu v niektorej z popredných súťaží, ako Super Staar, The Voice, alebo Česko – Slovensko hľadá talent.

     - Vyťukávaš si prstami ruky, podupávaš rytmus piesní, ktoré počuješ?

     Príď tieto rytmické schopnosti rozvinúť v hre na bicích nástrojoch. Sú súčasťou veľkých orchestrov a tiež, bez nich nehrá žiadna kapela tanečnej, či populárnej hudby.

      

     - Je radosťou vidieť a počuť spievať a hrať viacerých spevákov a hráčov spoločne. Aj takúto možnosť ponúkame v rámci súborov a orchestrov školy: akordeónového, súboru zobcových fláut, gitarového, školského orchestra, školskej kapely a speváckeho zboru.

     - Ak si súťaživý, tešíme sa na Teba. Naši učitelia Ťa pripravia na celoslovenské a medzinárodné súťaže.

     - Žiaci našej školy účinkujú na mnohých podujatiach mesta a aj v zahraničí.

     - V našom odbore sa naučíš nielen hrať na hudobný nástroj, ale oboznámiš sa aj s dejinami hudby.

     - Pri všetkých hudobných činnostiach budeme rozvíjať Tvoju tvorivosť, ktorá bude Tvojím kapitálom aj v bežnom živote.

                       

                súbor zobcových fláut                                           komorný spevácky zbor

         

                    akordeónový súbor Rondo

        

     školská kapela                                            školský orchester