• Deň matiek

     • Všetko najlepšie ku Dňu matiek všetkým mamkám. Veríme, že budúci rok budeme mať opäť aj koncert ku Dňu matiek.

     • Pohľad do našej školy

     • Pozrite si video, ktoré je pohľadom do práce našich učiteľov so žiakmi na vyučovaní vo všetkých odboroch (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný), ale aj ako to vyzeralo počas dištančného vzdelávania. Spracovali sme videá so súčasnými aj bývalými žiakmi.

      Hudobný podklad: Bohemian Rhapsody v umeleckom podaní nášho akordeónového orchestra Rondo s dirigentkou Janou Nemčíkovou.

      Autorom nášho mixu videí je Daniel Kontuľ a spracovali sme aj videá z archívu školy, ale aj z dištančných videí, ktoré nám so súhlasom na zverejnenie poslali rodičia našich žiakov.

      Video je zároveň aj pozvánkou na prijímacie skúšky v dňoch 01. a 02. júna 2021

     • Úspech na klavírnej súťaži Sládkovičovo 2021

     • Žiak prvého ročníka Adam Hančárik z triedy Emílie Jevočinovej, DiS. art., získal bronzové pásmo na 6. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2021, ktorá sa konala 30. apríla 2021. Súťažil v 5. kategórii (žiaci do 15 rokov) a v jeho kategórii bolo 13 súťažiacich. Adam je pôvodne samouk a do našej školy prišiel len v septembri tohto školského roku.

      Blahoželáme mu a želáme veľa ďalších úspechov pod vedením jeho triednej učiteľky Emílie Jevočinovej, DiS. art.

      Na facebooku školy môžete vidieť aj video

     • Vyučovanie od 3. mája 2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom,

      že od pondelka, 03. mája 2021 naďalej vyučujeme prezenčne všetky ročníky hudobného odboru okrem predmetov spev a hra na dychové nástroje.

       

      Dištančne ďalej pokračuje vyučovanie:

      - predmet spev, hra na dychové nástroje, hudobná náuka (aj vyučovanie žiakov prípravného štúdia), komorných telies a súborov,

      - v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

      Pripomíname, že:

      • ak bude v triede na ZŠ, SŠ potvrdený prípad koronavírusu, žiak z danej triedy nemôže prísť na hodinu v našej škole,
      • žiak je povinný priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca: Vyhlas._zak._zast..docx
      • žiak starší ako 18 rokov je povinný priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého žiakaVyhlas._plnoleteho_ziaka.docx
      • test nie je potrebný
     • Z histórie našej školy

     • Zaspomínajte si s nami vďaka videoprojekcii k 60. výročiu Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici (z roku 2017).

      Pozrite si históriu našej školy vo fotkách s archívnou zvukovou nahrávkou spevu jedného z bývalých riaditeľov školy - Štefana Polovku.

      Za videoprojekciu ďakujeme Danielovi Kontuľovi

     • Zmena vo vyučovaní od 26. apríla 2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom,

      že od pondelka, 26. apríla 2021 vyučujeme prezenčne všetky ročníky hudobného odboru okrem spevu a hry na dychových nástrojoch.

      Dištančne ďalej pokračuje vyučovanie:

      - spevu a hry na dychových nástrojoch,

      - hudobnej náuky (aj vyučovanie žiakov prípravného štúdia), komorných telies a súborov,

      - v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

      Pripomíname, že:

      • žiak je povinný na prvú vyučovaciu hodinu priniesť prehlásenie o bezinfekčnosti, 
      • ak bude v triede na ZŠ, SŠ potvrdený prípad koronavírusu, žiak z danej triedy nemôže prísť na hodinu v našej škole,
      • Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete kliknutím na odkaz nižšie:

     • J. S. Bach - Malé prelúdium

     • Vypočujte si Malé prelúdium v podaní žiaka Rastislava Jasika z triedy učiteľa Mast. umet. Srđana Stojiljkovića 

      Za možnosť zhotoviť videozáznam v priestoroch Gréckokatolíckeho chrámu v Radvani nad Laborcom ďakujeme Gréckokatolíckej farnosti v Radvani nad Laborcom.

     • Blahoželanie ku Dňu učiteľov

     • Blahoželanie ku Dňu učiteľov

      Ďakujeme Martinkovi a jeho "kamarátovi" Františkovi za krásne prianie.Veľmi nás potešil a my, učitelia, urobíme všetko pre to, aby on a všetci žiaci chodili do našej školy s radosťou.💐🎵🎶🎨🎭🌺

     • Veľkonočná výzdoba v meste

     • Aj my sme prispeli ku krásnej veľkonočnej výzdobe, ktorú už v týchto dňoch možete vidieť v našom meste.

      Nádherné veľkonočné vajce namaľovala naša vyučujúca výtvarného odboru Mgr. Drahoslava Zalaiová. Na vajíčku sú zobrazené nielen dominanty nášho mesta, ale aj pestré ľudové vzory, ktoré prinášajú jarnú náladu.

      Pozrite si fotky a krátke video z príprav.

      Veľkonočnú dekoráciu nájdete pri Fontáne lásky na námestí.

       

     • Pokračovanie v dištančnom vyučovaní vo všetkých odboroch

     • Podľa kritérií COVID automatu dňom 08.03.2021 okres Humenné prechádza do IV. stupňa varovania.

      Z uvedeného dôvodu, na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, primátora mesta Humenné, sa dňom

      08.03.2021 prerušuje školské vyučovanie v individuálnej forme (prezenčne)

      pre žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ.

      Vo všetkých odboroch a vo všetkých formách pokračujeme v dištančnom vyučovaní

       

     • Jarné prázdniny

     • Všetkým žiakom prajeme krásne jarné prázdniny v dňoch od 22. - 26. februára 2021 (pondelok - piatok. Vyučovanie pokračuje v pondelok, dňa 1. marca 2021.

      S niektorými žiakmi sa v priebehu tohto týždňa učitelia stretnú v rámci "Jarnej školy"