• DETI DEŤOM

     • Spolupráca s materskými školami

      Dňa 13. marca sme začali realizovať náš projekt Deti deťom, cieľom ktorého je priblížiť činnosť ZUŠ deťom z MŠ. Cez tvorivé zamestnania deti spoznávali prácu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Ukázalo sa, že im je spev, kreslenie, maľovanie a pohybové aktivity veľmi blízke, preto si návštevu v našej ZUŠke spolu s maskotom ZUŠkáčikom užívali.

      Do tohto projektu je zapojených 12 MŠ, ktorých deti navštívia našu školu v priebehu marca.  Ďalšie aktivity sa budú realizovať v mesiaci apríl a máj. Vyústením stretnutí bude vystúpenie žiakov našej ZUŠ a detí MŠ na spoločných  koncertoch v KaSS v dňoch 29. mája, 5. júna a 7. júna 2023.

       Koordinátorkou projektu je Mgr. Jana Dobrančinová, DiS. art.

      Na fotografiách sú deti z MŠ Družstevná a Proalergo /13.03.2023/.

     • Katarína Harvanová 

     •  Dňa 3. marca 2023 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka hry na husliach, KATARÍNA HARVANOVÁ.

      V Základnej umeleckej škole v Humennom učila od 1.9.1973 do roku 2022. Hudba bola dôležitou súčasťou jej života.  Bola výbornou huslistkou a svoje odborné schopnosti obetavo odovzdávala svojim žiakom, ktorých výkony boli ozdobou našich koncertov.

      V našich spomienkach navždy ostane ako skvelá kolegyňa, nezabudnuteľná učiteľka, silná krehká žena...

     • Venujte 2 % Vašim deťom - našim žiakom

     • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Viac info v škole alebo klknutím na:

     • Adventný koncert

     • Foto: Mesto Humenné

      Z dnešného  vystúpenia pri príležitosti zapálenia 3. sviečky adventného venca.

     • Vianočná pošta

     • Pozývame všetkých na vianočný koncert

      dňa 19. decembra 2022 o 16.30 hod.

      v Dome kultúry v Humennom

      🎄☃️❄️🌟

     • Adventný čas

     • Adventná výzdoba pri našej škole nás priblížila k dvom podujatiam:

       

      Adventný koncert pri fontáne 

      11.decembra 2022 o 15.00 hod.

       

      Koncert Vianočná pošta

      19.decembra 2022 o 16.30 hod. v Dome kultúry

     • Labirskyj hudak 2022

     • V koncertnej sále ZUŠ A. A. Ljubimova v Medzilaborciach sa dňa 11. novembra 2022 konal IV. ročník súťaže v speve ľudových piesní pre žiakov Základných umeleckých škôl „LABIRSKYJ HUDAK 2022".

                  Súťažiaci súťažili v štyroch kategóriách podľa veku. Podmienkou bol výber piesní z regiónu, z ktorého súťažiaci pochádzal.

                  Tejto súťaže sa zúčastnili pod vedením Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art. naše talentované žiačky Anna Morochovičová, ktorá si vyspievala zlaté pásmo v 1. kategórii a Soňa Jenčová získala strieborné pásmo v 2. kategórii.

                  Na akordeóne ich sprevádzal Mast.umet. Srdjan Stojiljkovič.

      Všetkým účastníkom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Starká, starký, ľúbime Vás

     • Vystúpenie našich žiakov, Aničky Morochovičovej a Martina Harakaľa, pod vedením učiteliek L. Ivancovej a T. Oleksíkovej, na vyhodnotení výtvarnej súťaže Starká, starký, ľúbime Vás, vo Vihorlatskej knižnici.

      Dobrá hudba urobí vždy dobrú náladu.

     • Humenský výtvarný salón

     • Naši talentovaní žiaci, Peter Pipák a Soňa Čisľáková, dnes spríjemnili svojím vystúpením vernisáž výstavy Humenský výtvarný salón. Poďakovanie patrí aj ich učiteľom M. Hrubovčákovi, M. Berešovej a K. Harvanovej.

     • Chalupkovo Brezno 2022

     • Úspech nášho kolegu Petra Franka, DiS. art. Chalupkovo Brezno 2022 - 53. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov.

      Srdečne blahoželáme k umiestneniu v striebornom pásme! 🎼💐

      Súťažnú skladbu si môžete vypočuť na youtube: https://m.youtube.com/watch?v=n8kNMgmcD5E

      Alebo kliknutím na odkaz pod obrázkom