• Oznam - Čestné vyhlásenia pre nasledujúci školský rok

     • Milí rodičia,

      príďte, prosím, podpísat Čestné vyhlásenie pre zber údajov platné pre nasledujúci školský rok 2020/2021:

      Žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru na sekretariát ZUŠ na Mierovej ulici denne od 8.00 do 17.00 hod.

      Žiaci tanečného odboru k svojim triednym učiteľkám.

      Žiaci výtvarného odboru na Štúrovu ul.

      Ďakujeme.

     • O Z N A M

     • Milí žiaci a rodičia,

      oznamujeme Vám, že od pondelka

      15. júna 2020 obnovujeme vyučovanie vo všetkých odboroch a všetkých predmetoch podľa rozvrhu hodín.

      Organizačné pokyny k obnoveniu prevádzky zverejníme v budove školy aj na internetovej stránke školy.

      Vyučovanie bude podliehať prísnym hygienickým opatreniam a vzhľadom k dobrovoľnej výučbe bude organizácia vyučovania upravená (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa).

      Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať dobrovoľnej výučby, môžu naďalej pokračovať v online výučbe.

     • OZNAM

     • Oznamujeme žiakom literárno-dramatického odboru,

      že v týždni od 1. - 12. júna 2020 nebude realizované vyučovanie online formou.

      Od 15. júna bude v škole vypísané zastupovanie.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

     • Dňa 13. 3 2020 sa v Kežmarku uskutočnila vernisáž výstavy a vyhodnotenie súťaže MOJE (NE)ISTOTY 2020 realizovanej pod záštitou predsedu PSK a štátneho tajomníka MŠ. Do súťaže bolo prihlásených 163 prác z 29 škôl zo Slovenska.

      V kategórii umeleckých škôl boli udelené 3 ocenenia a naša žiačka Kristína Trešňáková z triedy PaedDr. Martina Horečného získala 1. cenu.

      Gratulujeme a prajeme ešte veľa tvorivých úspechov.

     • VESMÍR OČAMI DETÍ 2020, celoslovenská výtvarná súťaž

     • Viktória Vrábľová,1.miesto v kategórii umeleckých škôl

      Gratulujeme našej žiačke VIKTÓRII VRÁBĽOVEJ z triedy PaedDr. Martina Horečného za úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnej súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ 2020.Jej práca bola odbornou porotou ocenená 1. miestom v kategórii umeleckých škôl.

      Prajeme ešte veľa tvorivých úspechov.

     • Tancujeme z domu

     • Tanec a tanečné pózy sa dajú výborne skombinovať s bežným dňom a povinnosťami - dôkazom čoho sú naši šikovní tanečníci na týchto záberoch, ktorí počas uplynulých týždňov spolu s rodičmi pracovali na zadaných "foto-úlohách".

      S každou jednou úlohou sa žiaci s úsmevom popasovali. Učiť sa, čítať si, či pomôcť rodičom s upratovaním sa dá aj takto, a najmä s úsmevom na perách :) 

      Ďakujeme za dodaný materiál našim žiakom a za spracovanie videa ich triednej učiteľke Ľubomíre Chalachanovej, DiS. art.

     • Informácia

     • V škole vyučovanie našich žiakov naďalej (aj v mesiaci jún) pokračuje v dištančnej forme. 

      Počas prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie vzdelávanie prebieha v dištančnej forme, preto je potrebná úhrada školného za celý kalendárny polrok (január - jún 2020).

     • Žiaci z prípravnej dramatickej výchovy

     • Niečo z aktivít najmenších z prípravnej dramatickej výchovy - z našej prípravky. Dvojičky Bernadetka s Kristínkou a Martinko sa doma snažia cvičiť svoje pery a otváranie úst na artikulačných cvičeniach.

      Vyrobili si už aj svoje vlastné bábky.A zahrali si s nimi kratučké situácie. Pozrite sa, ako Martinko učil svojho zajačika robiť buchty podľa Kuchárskej knihy pre najmenších od Ľubomíra Feldeka! Ktovie, ako sa im tie buch-ty podarili???

     • Hodnotenie žiakov výtvarného odboru

     • Hodnotenie vo výtvarnom odbore:

       

      1. – 3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      1. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti                                   
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení         

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    
     • Hodnotenie žiakov literárno-dramatického odboru

     • Hodnotenie v literárno - dramatickom odbore:

           1. – 2. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet prípravná dramatická výchova

            3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet dramatika a slovesnosť
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                            

           1. roč. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet dramatika a slovesnosť
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                                   
      1. – 3. roč./II. stupňa:
      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet základy dramatickej tvorby 
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes 
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                            

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety dramatika a slovesnosť, prednes, pohyb, práca súbore  vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

       

     • Hodnotenie žiakov tanečného odboru

     • Hodnotenie v tanečnom odbore:

      1. , 2. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet TPR - tanečná príprava
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      3. roč./1. časti

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet KLT – klasický tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      1.- 3. roč./2. časti

      • hodnotenie klasifikačným stupňom  pre predmet KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet DT – džezový tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom  pre predmet KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet MT – moderný tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, MT – moderný tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení