• Obnovenie prezenčného vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka, 24. mája 2021, bude prebiehať prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a všetkých predmetoch.

      Pri nástupe je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (priložíme na stránku).

      Všetky ďalšie informácie Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.

      Tešíme sa na stretnutie 

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti:Vyhlas._zak_zast..docx​​​​​​​

     • Naši susedia - Svet pod vodou

     • Aj v tejto výnimočnej situácii tvoríme a zúčastňujeme sa výtvarných súťaží. Potešil nás úspech v Medzinárodnej súťaži ,,Naši susedia – Svet pod vodou“/Poľsko – Rzeszow/. Maľba Margarétky Radovej (8 r.) bola ocenená Cenou a do vystavenej kolekcie bola zaradená aj práca Lívie Vaškaninovej (8 r.).

      Žiačky pracovali pod vedením učiteľky Mgr. Drahoslavy Zalaiovej.

      Obom úspešným žiačkam výtvarného odboru aj ich učiteľke Mgr. Drahoslave Zalaiovej srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

     • Timravina studnička bez publika

     • V utorok 11. mája 2021 sa stretli v humenskom kaštieli recitátori pôvodnej slovenskej prózy.

      Koncertná sála nebola plná divákov, ako po iné roky. Každý súťažiaci s rúškom sedel vzdialený od ostatných súťažiacich aj od svojho pedagóga, v miestnosti bola naraz vždy len jedna kategória, presne podľa platných epidemiologických opatrení.

      Recitátorka literárno-dramatického odboru Emma Raganová si v 1. kategórii zarecitovala text Štefana Moravčíka: Somaranč, text plný humoru a slovných hier, a to od názvu až po záverečnú situáciu, kedy pomaranč-somaranč spôsobí pažravcovi predĺženie uší tak, že pripomína somára. A pomôže mu citrón-odušovač.

      Emmka si prvýkrát odskúšala súťaž a získala v regionálnej súťaži 3. miesto.

      Emmke, žiačke literárno-dramatického odboru a jej učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej, srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov

     • Deň matiek

     • Všetko najlepšie ku Dňu matiek všetkým mamkám. Veríme, že budúci rok budeme mať opäť aj koncert ku Dňu matiek.

     • Pohľad do našej školy

     • Pozrite si video, ktoré je pohľadom do práce našich učiteľov so žiakmi na vyučovaní vo všetkých odboroch (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný), ale aj ako to vyzeralo počas dištančného vzdelávania. Spracovali sme videá so súčasnými aj bývalými žiakmi.

      Hudobný podklad: Bohemian Rhapsody v umeleckom podaní nášho akordeónového orchestra Rondo s dirigentkou Janou Nemčíkovou.

      Autorom nášho mixu videí je Daniel Kontuľ a spracovali sme aj videá z archívu školy, ale aj z dištančných videí, ktoré nám so súhlasom na zverejnenie poslali rodičia našich žiakov.

      Video je zároveň aj pozvánkou na prijímacie skúšky v dňoch 01. a 02. júna 2021

     • Úspech na klavírnej súťaži Sládkovičovo 2021

     • Žiak prvého ročníka Adam Hančárik z triedy Emílie Jevočinovej, DiS. art., získal bronzové pásmo na 6. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2021, ktorá sa konala 30. apríla 2021. Súťažil v 5. kategórii (žiaci do 15 rokov) a v jeho kategórii bolo 13 súťažiacich. Adam je pôvodne samouk a do našej školy prišiel len v septembri tohto školského roku.

      Blahoželáme mu a želáme veľa ďalších úspechov pod vedením jeho triednej učiteľky Emílie Jevočinovej, DiS. art.

      Na facebooku školy môžete vidieť aj video

     • Vyučovanie od 3. mája 2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom,

      že od pondelka, 03. mája 2021 naďalej vyučujeme prezenčne všetky ročníky hudobného odboru okrem predmetov spev a hra na dychové nástroje.

       

      Dištančne ďalej pokračuje vyučovanie:

      - predmet spev, hra na dychové nástroje, hudobná náuka (aj vyučovanie žiakov prípravného štúdia), komorných telies a súborov,

      - v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

      Pripomíname, že:

      • ak bude v triede na ZŠ, SŠ potvrdený prípad koronavírusu, žiak z danej triedy nemôže prísť na hodinu v našej škole,
      • žiak je povinný priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca: Vyhlas._zak._zast..docx
      • žiak starší ako 18 rokov je povinný priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého žiakaVyhlas._plnoleteho_ziaka.docx
      • test nie je potrebný
     • Z histórie našej školy

     • Zaspomínajte si s nami vďaka videoprojekcii k 60. výročiu Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici (z roku 2017).

      Pozrite si históriu našej školy vo fotkách s archívnou zvukovou nahrávkou spevu jedného z bývalých riaditeľov školy - Štefana Polovku.

      Za videoprojekciu ďakujeme Danielovi Kontuľovi

     • Zmena vo vyučovaní od 26. apríla 2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom,

      že od pondelka, 26. apríla 2021 vyučujeme prezenčne všetky ročníky hudobného odboru okrem spevu a hry na dychových nástrojoch.

      Dištančne ďalej pokračuje vyučovanie:

      - spevu a hry na dychových nástrojoch,

      - hudobnej náuky (aj vyučovanie žiakov prípravného štúdia), komorných telies a súborov,

      - v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

      Pripomíname, že:

      • žiak je povinný na prvú vyučovaciu hodinu priniesť prehlásenie o bezinfekčnosti, 
      • ak bude v triede na ZŠ, SŠ potvrdený prípad koronavírusu, žiak z danej triedy nemôže prísť na hodinu v našej škole,
      • Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete kliknutím na odkaz nižšie:

     • J. S. Bach - Malé prelúdium

     • Vypočujte si Malé prelúdium v podaní žiaka Rastislava Jasika z triedy učiteľa Mast. umet. Srđana Stojiljkovića 

      Za možnosť zhotoviť videozáznam v priestoroch Gréckokatolíckeho chrámu v Radvani nad Laborcom ďakujeme Gréckokatolíckej farnosti v Radvani nad Laborcom.

     • Blahoželanie ku Dňu učiteľov

     • Blahoželanie ku Dňu učiteľov

      Ďakujeme Martinkovi a jeho "kamarátovi" Františkovi za krásne prianie.Veľmi nás potešil a my, učitelia, urobíme všetko pre to, aby on a všetci žiaci chodili do našej školy s radosťou.💐🎵🎶🎨🎭🌺

     • Veľkonočná výzdoba v meste

     • Aj my sme prispeli ku krásnej veľkonočnej výzdobe, ktorú už v týchto dňoch možete vidieť v našom meste.

      Nádherné veľkonočné vajce namaľovala naša vyučujúca výtvarného odboru Mgr. Drahoslava Zalaiová. Na vajíčku sú zobrazené nielen dominanty nášho mesta, ale aj pestré ľudové vzory, ktoré prinášajú jarnú náladu.

      Pozrite si fotky a krátke video z príprav.

      Veľkonočnú dekoráciu nájdete pri Fontáne lásky na námestí.