• Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      napriek avizovanému obnoveniu vyučovania,

      od pondelka, 8. februára 2021, naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní vo všetkých formách a vo všetkých odboroch školy.

      Dúfame, že svojou zodpovednosťou, pomôžeme skorému obnoveniu prezenčného vzdelávania.

     • Balet aj doma

     • Zostrih akrobatických prvkov a baletu žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom z triedy uč. Ľubice Hodovancovej počas dištančného vyučovania

     • Tancujeme doma

     • Zostrih ľudoviek žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom z triedy uč. Ľubice Hodovancovej počas dištančného vyučovania

     • CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ EKOPOSTER

     • STRIEBRO A BRONZ AJ V ČASE DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA!

      (Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Organizátor: Mesto Trstená )

      V silnej celoštátnej konkurencii 753 žiakov z 98 škôl sa na 2. mieste umiestnila EVA ADAMOVÁ a na 3. mieste SOFIA KLIMIKOVÁ. Žiačky súťažili v kategórii ZUŠ a sú z triedy PaedDr. Martina Horečného

      Dievčatám srdečne gratulujeme ku krásnemu umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • 17. medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica, OKS Dolný Kubín

     • Aj počas dištančného vyučovania pracujeme, súťažíme a víťazíme.

      Gratulujeme žiačkam:

      SOŇA ČISĽÁKOVÁ a IVANA MAGDŽIAKOVÁ z triedy PaedDr. Martina Horečného k úspešnej reprezentácii školy v medzinárodnej súťaži VIANOČNÁ POHĽADNICA. Súťaže sa zúčastnilo 1 100 detí zo 150 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Srbska.

      SOŇA ČISĽÁKOVÁ sa umiestnila na 1. mieste v kategórii ZUŠ a získala aj finančnú cenu

      IVANA MAGDŽIAKOVÁ sa umiestnila na 3. mieste v kategórii ZUŠ a získala vecnú cenu

       

      Prajeme veľa ďalších úspechov

     • Tanečný odbor

     • Pozrite si zostrih videí z dištančného vzdelávania našich žiakov tanečného odboru z tried učiteliek Ľubomíry Chalachanovej, DiS. art. a Ľubice Hodovancovej.

     • Vianočný pozdrav našich žiakov

     • Vianočný pozdrav žiakov literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom z triedy uč. PhDr. Evy Jacevičovej.

      Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy uč. Mgr. Drahoslavy Zalaiovej Videá a výtvarné práce boli zhotovené počas dištančného vzdelávania.

       

      Ďakujeme rodičom za spoluprácu

     • OZNAM

      • VYUČOVANIE V ZUŠ OD 7. DECEMBRA 2020

      Riaditeľstvo ZUŠ Humenné oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZUŠ, že aj naďalej bude vyučovanie v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) prebiehať len 

      DIŠTANČNOU FORMOU

      Potrebné informácie a pokyny k dištančnému (online) vzdelávaniu sú zverejňované na webovej stránke školy: www.zushumenne.edupage.org

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme našej učiteľke tanečného odboru Ľubomíre Chalachanovej, DiS. art., za včerajšiu super online "rozcvičkovú a strečingovú " hodinu vysielanú naživo na našej facebookovej stránke.

      Ďakujeme za váš záujem, aktivitu pri cvičení a za pozitívne ohlasy.

      Tešíme sa na ďalšie spoločné cvičenie budúci týždeň, ktoré bude zamerané pravdepodobne na posilňovanie brušných svalov.

      Prajeme príjemné jesenné prázdniny

      Prihlásiť sa na živé vysielanie môžete kliknutím na fb školy alebo kliknutím na odkaz:

      https://www.facebook.com/ZUSMierovaHE

     • Pozývame na on-line rozcvičku

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      všetkým vám ponúkame možnosť zacvičiť si s našou p. učiteľkou v rámci on-line rozcvičky, ktorú budeme vysielať každý štvrtok o 17:00 hod. na facebookovej stránke našej školy.

      Potrebujete len trošku miesta, pohodlné oblečenie a chuť sa rozhýbať.

      Prvýkrát sa na Vás tešíme 29.10.2020 o 17,00 hod.

      facebook školy: https://www.facebook.com/ZUSMierovaHE 

      alebo kliknite na odkaz: