• Koncert Ruža pre mamu 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncert Ruža pre mamu 2022.

      Zdroj: Mesto Humenné

      Účinkujúci:

      Michal Demčák 3. r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      Eva Ivancová, 4. r., Tatiana Macková, 4. r., klavír, pripr. T. Oleksíková, DiS. art.

      Barbora Borisová, 2. r., husle, pripr. K.Harvanová, DiS.art.

      Michaela Macková, 3. r., keyboard, pripr. M. Berešová, DiS. art.

      spev: Anna Morochovičová, 1. r., Soňa Jenčová, 1. r., Ema Alexovičová, 1. r., pripr. Mgr. L. Ivancová, DiS. art., Matej Karpáč, 1. r. 2. č., gitara, Peter Čamák, 3. r. 2. č., gitara, Branislav Hodor, 3. r. 2. č. gitara, Pavol Hanzal, 3. r. 2. č., basgitara, pripr. J. Hanuščáková, DiS. art.

      Lesana Ondisková, 3.r., klavír, pripr. M. Berešová, DiS.art.

      Šimon Karas, 3. r., Dominik Polák, 3. r., gitara duo, pripr. P. Franko, DiS. art.

      Martin Harakaľ, 2. r., spev, pripr. Mgr. L. Ivancová, DiS. art.

      Gregor Fedor, 2. r., keyboard, pripr. M. Hrubovčák, DiS. art.

      Filip Švigár, 2. r., zobcová flauta, Matúš Kimák, 2. r. 2. č.,  keyboard, pripr. M. Hrubovčák, DiS. art.

      Nina Džupinová, 1. r., klavír, pripr. M. Hanáková, DiS. art.

      Terézia Baníková, 3. r., husle, pripr. K. Harvanová

      Liana Harvilová, 4. r., keyboard, Jakub Harvila, 3. r., akordeón pripr. R. Blichová, DiS.art.

      Bernadet a Kristína Vachulové, 2. r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      Vanesa Shumeiko, 3. r., gitara, pripr. P. Franko  DiS. art.

      Sofia Regecová, 3. r., keyboard, pripr. E. Jevočinová, DiS. art.

      Dajana Kováčová, 1. r., klavír, pripr. E. Bališinová, DiS. art.

      Viktória Vasilenková, 1. r., spev, pripr. Mgr. K. Rondziková, DiS. art.

      Victoria Vagaská, 1. r., Nina Brašková, 3. r., Nina Fedáková, 3. r.

      Róbert Lipčák, 3. r., Vanessa Vagaská, 1. r. 2. č., gitara

      Richard Čisľak, 1./II. st., basgitara, pripr. Mgr. art. M. Belančat

      Tomáš Marián Michalčo, 2. r., klavír, pripr. Mgr. J. Dobrančinová,  DiS. art.

      Tobias Chmura, 4.r., husle, pripr. D. Rišková, DiS. art.

      Martin Tomčišák, 2.r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      korepetícia:   Mgr. J. Dobrančinová, DiS. art., Mária Berešová, DiS. art., T. Oleksíková, DiS. art., Mgr. K. Rondziková, DiS. art.

     • Srdečne pozývame

     • Pozývame Vás na:

      Absolventskú výstavu vo výstavnej sieni Domu kultúry

      Slávnostné vyradenie a koncert absolventov dňa 9. júna 2022 o 16,30 hod. v kaštieli

     • Dúha 2021/22

     • Báseň žiačky literárno-dramatického odboru Karin Stanovčákovej s názvom Babkine príhody bola ocenená v celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaži Dúha 2021/22 čestným uznaním.

      Srdečne blahoželáme!

       

      Len čo prídem zo školy

      už mi babka hovorí

      Ako ona musela prechádzať cez hory cez doly

      Myslíte že mňa to zaujíma?

      Pre mňa to je riadna hovadina

       

      Ale babi teraz je už všetko iné

      dnes už nemusíme pásť ovce kŕmiť svine 

      Zo školy môžeš skočiť do obchodu

      tie máme dnes na každom rohu

       

      Jáj synak synak

      Babka stále svoje

      že za jej čias to bolo inak

      Vtedy mali iné vychytávky

      neboli také husté premávky

      Ísť do školy bolo ako na Mount Everest vyliezť

      a nemali ju ani domov na čom priviezť

       

      Už viem prečo má babka takú kondičku

      ona musela chodiť do studne po vodičku

      a ešte cez taký dlhý les

      kde ju vraj vždy naháňal pes

       

      Ach tie babkine príhody

      najmä tie kde mali „akože“ hody

      tam sa diali najväčšie nehody

      Napríklad:

      spadla torta zo stola

      babke vletela do úst moľa

      pred domom sa vyliala smola

       

      No radšej nech už bude ticho

      niekedy hovorí aj nezmysly

      ...to hovorí môj strýko

      Babky sú babky

      pre ne je naša generácia

      ako kus nefunkčnej látky

       

      Tak už musím niečo povedať aj ja

      nemôžem to len tak nechať

      Vráťme sa do dnešnej doby

      kde už nelietajú s listami sovy

      kde sa už mamut neloví

      ale nový štýl sa rodí

      Ja som dieťa novej generácie!

     • SHOWCUP 2022

     • Dňa 14. 05. 2022 sa žiačky tanečného odboru z triedy pani učiteľky Juliany Janitorovej, DiS. art., zúčastnili choreografickej súťaže SHOWCUP 2022 v Košiciach.

      Na súťaži sa predstavilo približne 2300 tanečníkov rôznych tanečných štýlov a naši žiaci boli toho súčasťou.

      1. miesto získala choreografia „Candyman“- Jazz dance v kategórii Junior A (žiačky 2/2B).

      2. miesto vytancovala žiačka Anna Vasilcová (3/2B) za sólovú choreografiu „ANA“ v kategórii Junior A -Scénické tance (Contemporary).

      5. miesto získala choreografia „Everglow“ - Scénické tance (Contemporary) v kategórii Junior A (žiaci 3/2B).

      Srdečne im gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov!

     • Humenská hudobná jar

     • Pozývame na koncert našich žiakov a učiteľov v rámci cyklu koncertov HHJ:

      dňa 19. mája 2022 o 18,30 hod. v Dome kultúry

     • Beseda s dizajnérom Bystríkom Míčekom

     • Pozývame všetkých na besedu s úspešným dizajnérom Bystríkom Míčekom, ktorý je bývalým absolventom výtvarného odboru našej ZUŠ dňa 23. mája 2022 o 16.00 hod. v koncertnej sieni kaštieľa.

      Tešíme sa na stretnutie

     • 25. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽNEJ  PREHLIADKY VLASTNEJ HUDOBNEJ TVORBY  ŽIAKOV ZUŠ

     •  

      Dňa 28. 4. 2022 sa konala súťažná prehliadka vlastnej tvorby žiakov ZUŠ Talent Revúca v meste Revúca. 

      Žiak Adam Hančárik, ktorý je žiakom 2. ročníka z triedy Emílie Jevočinovej, DiS. art., bol vekovo zaradený do kategórie harmonických nástrojov v skupine do 19 rokov. Vo svojom programe zahral 3 vlastné skladby.

      V tejto kategórii získal pekné 3. miesto

      K umiestneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Úspech na Hviezdoslavovom Kubíne

     • Žiak literárno-dramatického odboru Adrián Hanik pod vedením Mgr. art. Júlie Ajbenovej sa dňa 27. 04. 2022 zúčastnil krajského kola sútaže Hviezdoslavovom Kubín v priestoroch Malej scény DJZ v Prešove.

      Zo sútaže si odniesol pekné 3. miesto za montáž básní Daniela Heviera Keď zašibe dospelým.

      Srdečne blahoželáme. 

     • Vyhlásenie prijímacích skúšok

     • Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

       

      Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Mierová 81, Humenné v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky         č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky  č. 245/2011 Z. z.

       vyhlasuje prijímacie skúšky 

      do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického  odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2022/2023

      v tomto termíne:            

      01.-02. júna 2022 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.

        

      Miesto: budova ZUŠ, Mierová 81, Humenné

      Prihláška:

      • Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je k dispozícii v budove školy a na webovom sídle školy. Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní najneskôr v deň pohovorov.

      ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

      Podmienky prijatia:

      • Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
      • Do základného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
      • Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

       

      Štúdium je rozdelené:

      • prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
      • prípravné štúdium - dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov)
      • základné štúdium na 1. stupni, trvá 8 rokov, delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň  (4 roky)
      • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky 

         

      Prijímacie pohovory v uvedenom termíne sa konajú v  hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno- dramatickom odbore do prípravného štúdia a základného štúdia, MŠ – od 5 rokov, pre žiakov ZŠ od  1. ročníka,  študentov SŠ.

      V hudobnom odbore do týchto zameraní:

      Hra na hudobnom nástroji:

      • Hra na klavíri, na keyboarde, organe
      • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, kontrabase
      • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej, priečnej flaute, trúbke, saxofóne
      • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare
      • Hra na akordeóne
      • Hra na bicích nástrojoch
      • Spev

       

       

      Na prijímacích pohovoroch zisťujeme u detí tieto schopnosti:

      Hudobný odbor:

      1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
      2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
      3. spev ľudovej alebo detskej piesne
      4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

       

      Výtvarný odbor:

      1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
      2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

       

      Tanečný odbor:

      1. hudobné a pohybové schopnosti( spev ľudovej alebo umelej piesne, tanec na reprodukovanú hudbu)
      2. telesná spôsobilosť
      3. rytmické cítenie(zopakovanie vytlieskaného rytmu)

       

      Literárno –dramatický odbor:

      1. hudobné a pohybové dispozície( spev ľudovej alebo umelej piesne)
      2. telesná spôsobilosť
      3. slovný prejav (dramatický) – recitácia krátkej básne

       

       

       

      V Humennom, dňa 22.04.2022                                     PaedDr. Daniela Polovková, riaditeľka školy

       

       

     • Vesmír očami detí 2022

     • Okres Humenné - práce postupujúce do celoslovenského kola

      Medzi prácami, ktoré postúpili, boli aj výtvarné diela našich žiakov:

      Z triedy Mgr. Drahoslavy Zalaiovej:

      IV. kategória - základné umelecké školy - 1. - 4. roč. ZŠ

      Peter Libák 8 r. „Život vo vesmíre“

      Nina Mikušová 5 r. „Kozmonauti na Marse“

      Marián Kovaľ 9 r. „Vesmírne priateľstvá“

      Z triedy PaedDr. Martina Horečného:

      V. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. roč. ZŠ

      Adela Veľasová 13 r. „Pohľad k hviezdam"

      Blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

     • Vytancovali 2. miesto

     • Dňa 2. 4. 2022 sa žiačky tanečného odboru z triedy uč. Ľubice Hodovancovej zúčastnili súťaže Showtime Dance Košice, kde získali:

      2. miesto za choreografiu: Swanhildin vstup - balet "Coppélia: sólo Jana Orlejová - TMT ZUŠ Humenné (4./2B)

      a 2. miesto v kat. Folklór Show: "Koho ľúbim" DFS Kolovrátok (4./2B)

       

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Návšteva detí z MŠ na Mierovej ulici

     • Dňa 31. marca 2022 nás vo výtvarnom odbore navštívili deti z MŠ na Mierovej ulici. Modelovali z keramickej hliny darčeky pre mamky - ku Dňu matiek. Deti boli pozorné a šikovne plnili pokyny učiteľov. Už len vypáliť výrobky, a potom pekne vymaľovať... 

      Keďže s deťmi pripravujeme vystúpenie ku Dňu matiek, pripravujeme sa a nacvičujeme s nimi program v našej škole.

      Tešíme sa na ďalšie spevácke a tanečné nácviky s deťmi a najmä na spoločné vystúpenie v máji v našej škole.

     • Blahoželanie

     • V piatok, 25. marca 2022, pri príležitosti Dňa učiteľov bola ocenená naša kolegyňa Mgr. Drahoslava Zalaiová. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej práci