• Blahoželáme

     • Za túto výtvarnú prácu získal študent Mgr. Drahoslavy Zalaiovej -  Patrik Štofčík , 3. miesto v krajskom kole výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty- Vidím sa v tieni, ktorú vyhlasuje  Stredná umelecká škola v Kežmarku.

      Patrik  Štofčík, 14 r., Tiché povzbudenie / kolorovaná kresba

     • Babkine príhody

     • Interpretácia básne žiačky literárno-dramatického odboru Karin Stanovčákovej s názvom Babkine príhody, ktorou sa zapojila do literárnej sútaže Dúha 2021/2022.

      Báseň interpretuje jej spolužiak Simon Baláž.

      Pripravila Mgr. Júlia Ajbenová

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

     • Hlavné správy HNTV

     • V čase 4,20 si pozrite príspevok o rekonštrukcii a novinkách na našej škole v Hlavných správach HNTV

      Ďakujeme HNTV

     • OZNAM

     • Milí žiaci, rodičia,

      uznesením vlády SR č. 29 z 12.1.2022 bol schválený "Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)" v zmysle ktorého:

      - žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný),

      - žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania iba za podmienky režimu OTPNa účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodín. Jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom "Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom" (nachádza sa na web str. školy). V prípade očkovania, prekonania ochorenia, žiak dokladuje "Oznámenie o výnimke z karantény" (nachádza sa na web stránke školy).​​​​​​​

     • Vianočný pozdrav žiakov literárno-dramatického odboru

     • Daniel Hevier: Vianočná pošta (List druhý). Báseň D. Heviera v podaní žiakov literárno-dramatického odboru, ktorých pripravila učiteľka Mgr. art. Júlia Ajbenová.

      Ďakujeme žiakom a rodičom za ochotu a spoluprácu pri tvorení videí. Šťastné a veselé vianočné sviatky prajeme

     • Vianočný pozdrav našich žiakov

     • Pozrite si video koncert našich žiakov

      Program:

      • úvodný vstup a príhovor Simon Baláž

      pripr.  Mgr. art. Júlia Ajbenová

      • spev Eva Ivancová, 4. r. a Anna Morochovičová, 1. r.

      klavír: Mgr. Lenka Ivancová, DiS. art.

      M. Dzurilla: Padá sniežik, padá

      pripr. Mgr. Lenka Ivancová, DiS. art.

      • gitara Victoria Vagaská, 1. roč.

      Nesiem vám noviny, gitara Mgr. art. Marek Belančat

      pripr. Mgr. art. Marek Belančat

      • klavír Eva Ivancová,  4. r.

      I. Jurníčková: Dúha, pripr. Tatiana Oleksíková, DiS. art.

      • organ Laura Ceňková, 1. roč.

      Dnešný deň sa radujme, pripr. Peter Franko, DiS. art.

      • akordeón Michal Dzurenko, 1./2B

      Poďme bratia, pripr. Renáta Blichová, DiS. art.

      • spev Viktória Vasilenková, 1. roč.

      klavír: Mgr. Katarína Rondziková, DiS. art.,

      M. Čekovský: Šťastné a veselé

      pripr. uč. Mgr. Katarína Rondziková, DiS. art.

      • gitara Vanessa Vagaská, 1./2B

      Pásli ovce valasi, pripr. Mgr. art. Marek Belančat

      • husle Soňa Čisľaková, 3./2B, klavír: Mária Berešová, DiS. art.

      V. Vačkář: Spomienka na Zbiroh, pripr. Katarína Harvanová, DiS. art.

      • klavír Viktória Džatková, 3./2B

      V. Rebikov: Valčík f mol, pripr. Mgr. Jana Dobrančinová, DiS. art.

      • tanec Júlia Paceková, 4/2B a Jana Orlejová, 4./2B

      Coppelia variácia z baletu, pripr. Ľubica Hodovancová

      • saxofón Peter Pipák, 1./2B, keyboard Katarína Šarišská, 4./2B,

      L. Armstrong: What a wonderful world

      pripr. Miroslav Hrubovčák, DiS. art.

      • klavír Ondrej Vrabeľ, 4./2B

      G. Merkel: Butterfly, pripr. Tatiana Oleksíková, DiS. art.

      • tanec Jana Orlejová, 4./2B

      Like That, pripr. Ľubica Hodovancová

      • spev: Anna Morochovičová, 1. r. a Timea Kordilová, 3. r./ II. st.

      organ: Peter Franko, DiS.art.

      Francúzska koleda: Anjeli v tej nočnej kráse

      pripr. uč. Mgr. Lenka Ivancová, DiS. art.

      • xylofón Tomáš Ján Černega, 2. roč., keyboard Katarína Šarišská, 4./2B,

      O Christmas tree, pripr. Marián Gergeľ, DiS. art.

      • keyboard Miroslava Ondrejová

      Carol of the Bells (W. J. Ross), pripr. Renáta Blichová, DiS. art.

      • vinš Martin Kuľha a Anton Kuľha

      súbor Kolovrátok, pripr. Ľubica Hodovancová

     • Vianočný klip žiakov tanečného odboru

     • Pozrite si vianočný klip žiakov tanečného odboru z triedy uč. Juliany Janitorovej, DiS. art.

      Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom za zapojenie sa do spoločného videa.

      Video pripravila uč. Juliana Janitorová, DiS. art.

     • Veselého Mikuláša milí žiaci a rodičia!

     • Ak sa chcete dozvedieť, ako si Mikuláš urobil svojku (selfie), vypočujte si báseň nášho šikovného žiaka literárno- dramatického odboru Michaela Adama Demčáka (3. ročník).

      Báseň interpretuje Eliška Lešková, žiačka 3. ročníka/2B literárno-dramatického odboru z triedy uč. Mgr. art. Júlie Ajbenovej.

      Príjemný Mikulášsky zážitok!

     • Základné umelecké školy prechádzajú na dištančnú výučbu

     • Oznamujeme rodičom našich žiakov,

      že od pondelka, 29. novembra 2021 prechádzajú na dištančnú výučbu základné umelecké školy (ZUŠ) vo všetkých odboroch, centrá voľného času (CVČ), jazykové školy, všetky mimoškolské aktivity a krúžky. Vyplýva to z opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       

     • Z Kubína sme priviezli dvakrát zlato a raz striebro

     • „Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese

      a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa,“ takto je uvedená súťaž pre komunitu recitátorských nadšencov na internete.

      V dňoch 27. 10 až 29.10 2021 sme sa s radosťou zúčastnili celoštátneho kola Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne. Vďaka organizátorom sme sa mohli vidieť, počuť a mať z prednesov bezprostredné zážitky naživo a naplno. Máme veľkú radosť z našich troch žiakov, ktorí oslovili divákov a porotu:

       Veľké slová pochvaly a zlaté pásmo dostali v 1. kategórii naši najmladší recitátori.

      Za poéziu Martinko Tomčišák a za prózu Simonko Baláž.

      V 3. kategórii poézie bola porotou ocenená  Alžbetka Piňková ako komplexná a talentovaná recitátorka, tentokrát získala strieborné pásmo.

      Všetkým žiakom k úspechu na súťaži srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme vyučujúcej PhDr. Eve Jacevičovej.