• Rozvrh hodín

     • Rozvrh hodín pre:

      prípravnú hudobnú výchovu a hudobnú náuku - 1. ročník 1. časti, 2. ročník 1. časti a 3. ročník 1. časti

      trieda č. 36 na Mierovej ulici

      Zápis žiakov na literárno-dramatický odbor bude v pondelok,

      5. septembra o 14:30 hod. v budove školy na Mierovej ulici, trieda č. 22.

       

      Zápis žiakov k učiteľovi hudobného odboru - Ing. Jakubovi Basalovi bude

      v pondelok, 5. septembra o 15:30 hod., v budove školy na Štúrovej ulici, trieda č. 22

      Rozvrh hodín pre 4. ročník, 1. ročník 2. časti, 2. ročník 2. časti, 3. ročník 2. časti

      a vyučovanie pre orchester ZUŠ.

     • Hra na cimbale

     • Pozývame všetkých záujemcov na štúdium hry na cimbale.

      Informácie na tel. čísle:

      • +421 57 7752602
     • Slávnostné otvorenie umeleckej záhrady

     • Dňa 22. júna 2022 sme otvorili bránu do našej umeleckej záhrady za prítomnosti vzácnych hostí, našich žiakov, rodičov a učiteľov. Umeleckú záhradu slávnostným prestrihnutím pásky otvorila riaditeľka školy Daniela Polovková a zástupca primátora mesta Ondrej Babjarčík.

      Súčasťou otvorenia bol aj prvý Letný koncertNaša umelecká záhrada zakvitla nielen kvetmi, ktoré nám venovali technické služby, ale aj tvorbou talentovaných žiakov v podaní hudobných, poetických a tanečných vystúpení. Celú atmosféru dotvárala inštalácia výtvarného odboru, kde výtvarné práce – maľby, grafiky a keramika boli doplnené citátmi o umení. Naše oči, uši a myseľ ovládlo slovo umenie a zahniezdilo sa v našej umeleckej záhrade, ktorej sa veľmi tešíme. Atmosféra bola veľmi príjemná, počasie nám prialo a to vytvorilo krásny umelecký dojem.

      V tejto súvislosti vyjadrujeme úprimné poďakovanie za pomoc, zabezpečenie a realizáciu prác a zorganizovanie nášho prvého podujatia v záhrade:
      Mestu Humenné,
      Všetkým hlasujúcim, ktorí svojim hlasom náš projekt podporili,
      Komunitnej nadácii mesta Humenné,
      RNDr. Márii Cehelskej, poslankyni MsZ, členke Rady školy pri ZUŠ
      Stavebnej firme Džatko Junior,
      Technickým službám mesta Humenné, obzvlášť p. Ing. Františke Mudrej.
      Ing. Jozefovi Krídlovi a poisťovni Wustenrot,
      Záhradníctvu pani Košickej,
      Obecnému úradu v Belej nad Cirochou
      a všetkým zamestnancom školy, a účinkujúcim žiakom.

     • Úspech na medzinárodnej súťaži

     • Žiačka Miroslava Ondrejová, 4.roč./II. st., z triedy učiteľky Renáty Blichovej, DiS. art., sa 26. 5.2022 zúčastnila 14. Medzinárodnej súťažnej prehliadky ZUŠ SR a ČR v sólovej hre na keyboarde.

      Z pandemických dôvodov sa súťaž uskutočnila formou zaslania videonahrávok. Súťažila v 5. kategórii a umiestnila sa v striebornom pásme.

      Srdečne gratulujeme

       

     • Ocenení žiaci za úspech a nadanie

     • Mesto Humenné oceňovalo nadaných a úspešných žiakov, ktorí reprezentovali svoju školu a mesto na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. 

      „Som rád, že vám môžem vyjadriť poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a nášho mesta na rôznych súťažiach, olympiádach a samozrejme, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v škole. Všetci sme hrdí, že z humenských škôl vychádzajú vzdelaní a šikovní žiaci, ktorí sú schopní obhájiť svoje vedomosti vo veľkej konkurencii škôl aj na krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Vaše študijné či talentové výsledky sú hodnotami, ktoré je potrebné využiť a naďalej rozvíjať v školách vyšších stupňov,“ povedal v otváracom príhovore Ondrej Babjarčík, zástupca primátora mesta.

      Za našu ZUŠ boli ocenení žiaci: Soňa Čisľáková a Rastislav Jasík 

      Srdečne blahoželáme!

      fotky: zdroj Mesto Humenné

     • BOJNICKÁ PERLA

     • V Kultúrnom centre pod Bojnickým zámkom sa 2. júna 2022 opäť spievalo na 15. ročníku celoslovenskej súťaži  v sólovom speve populárnej piesne žiakov ZUŠ "BOJNICKÁ PERLA". 

      Aj žiačky našej školy pod vedením Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art., sa zúčastnili tejto súťaže. Súťaž bola dvojkolová. Predsedami odbornej poroty boli bratia Sväťo a Martin Malachovský. Na výsledky sa oplatilo čakať.

      Karin Jenčíková získala 2. miesto ZLATÉ PÁSMO v C kategórii.

      Eva Ivancová získala STRIEBORNÉ PÁSMO v A kategórii.

      Katarína Pristašová získala Diplom za účasť v C kategórii.

      Našim žiačkam a pani učiteľke srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov 👏👏👏

     • Beseda s dizajnérom

     • 23. mája 2022 sme pripravili pre žiakov stretnutie s Bystríkom Míčekom, úspešným dizajnérom, bývalým žiakom našej školy. Ďakujeme mu, že sa s nami podelil o svoje životné skúsenosti.

      Foto - Alexandra Szabóová, 16 r. - žiačka VO

     • Úspech na PINK SONG 2022

     •  

      Milí priatelia, chceme sa s vami podeliť o  ďalší úspech našich spevákov na 11. ročníku celoslovenskej súťaže v sólovom klasickom a populárnom speve PINK SONG 2022 - online. Do tejto súťaže sa zapojilo 58 škôl a 183 žiakov zo ZŠ, ZUŠ a konzervatórií.

      Z triedy Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art. sa zúčastnili žiačky: Anna Morochovičová, ktorá získala ZLATÉ PÁSMO v kategórií 1B. Júlia Parnicová - kategória 3B a Katarína Pristašová - kategória 4B získali diplom za účasť.

      Pani učiteľke a jej žiačkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Naši speváci uspeli na súťaži Moyzesov Slávik v Prešove

     • Milí priatelia,

      chceme sa s Vami podeliť o radosť z úspechov našich žiakov, ktorí sa dňa 19. mája 2022 zúčastnili 8. ročníka speváckej súťaže Moyzesov Slávik v Prešove, na ktorej získali fantastické miesta.

      Z triedy Mgr. Lenky Ivancovej DiS. art.:

      Anna Morochovičová - ZLATÉ PÁSMO - A kategória

      Martin Harakaľ - STRIEBORNÉ PÁSMO - A kategória

      Soňa Jenčová - STRIEBORNÉ PÁSMO - B kategória

      Z triedy Mgr. Kataríny Rondzikovej DiS. art.:

      Viktória Vasilenková - ZLATÉ PÁSMO - B kategória

      Za skvelý klavírny doprovod ďakujeme p. uč. T. Oleksíkovej.

      Tešíme sa z úspechu našich speváčok a speváka, všetkým srdečne

      gratulujeme.

     • Úspech na celoslovenskej gitarovej súťaži v Smižanoch

     • Prinášame ďalší krásny úspech našich žiakov hudobného odboru. 

      Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnil 3. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na gitare Smižianska gitara. Našu školu reprezentovala žiačka Victoria Vagaská z triedy Mgr. art. Mareka Belančata. 

      Victoria Vagaská v konkurencii 11-tich účastníkov vo svojej kategórii získala 1. miesto v zlatom pásme.

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.