• Veselého Mikuláša milí žiaci a rodičia!

     • Ak sa chcete dozvedieť, ako si Mikuláš urobil svojku (selfie), vypočujte si báseň nášho šikovného žiaka literárno- dramatického odboru Michaela Adama Demčáka (3. ročník).

      Báseň interpretuje Eliška Lešková, žiačka 3. ročníka/2B literárno-dramatického odboru z triedy uč. Mgr. art. Júlie Ajbenovej.

      Príjemný Mikulášsky zážitok!

     • Základné umelecké školy prechádzajú na dištančnú výučbu

     • Oznamujeme rodičom našich žiakov,

      že od pondelka, 29. novembra 2021 prechádzajú na dištančnú výučbu základné umelecké školy (ZUŠ) vo všetkých odboroch, centrá voľného času (CVČ), jazykové školy, všetky mimoškolské aktivity a krúžky. Vyplýva to z opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       

     • Z Kubína sme priviezli dvakrát zlato a raz striebro

     • „Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese

      a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa,“ takto je uvedená súťaž pre komunitu recitátorských nadšencov na internete.

      V dňoch 27. 10 až 29.10 2021 sme sa s radosťou zúčastnili celoštátneho kola Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne. Vďaka organizátorom sme sa mohli vidieť, počuť a mať z prednesov bezprostredné zážitky naživo a naplno. Máme veľkú radosť z našich troch žiakov, ktorí oslovili divákov a porotu:

       Veľké slová pochvaly a zlaté pásmo dostali v 1. kategórii naši najmladší recitátori.

      Za poéziu Martinko Tomčišák a za prózu Simonko Baláž.

      V 3. kategórii poézie bola porotou ocenená  Alžbetka Piňková ako komplexná a talentovaná recitátorka, tentokrát získala strieborné pásmo.

      Všetkým žiakom k úspechu na súťaži srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme vyučujúcej PhDr. Eve Jacevičovej.

     • Vyučovanie od 2. novembra 2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      náš okres prechádza od pondelka - 1. 11. 2021, do čiernej farby. V tejto súvislosti sa od 2. 11. 2021 upravuje výchovno-vzdelávací proces v našej škole nasledovne:

      - v hudobnom odbore naďalej pokračuje prezenčne iba  individuálne vyučovanie. Skupinové vyučovaniehudobná náuka sa bude vyučovať dištančneSpôsob vyučovania Vám oznámi vyučujúci tohto predmetu.

      O spôsobe dištančného vzdelávania v Literárno-dramatickom, výtvarnom a tanečnom odbore Vás budú informovať triedni učitelia.

      V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa.

     • Vyučovanie od 11. októbra 2021

     • Náš okres prechádza do bordovej farby.

       

      Od 11.10.2021 vyučovanie naďalej prebieha prezenčne

      vo všetkých odboroch (HO, LDO, VO, TO).

       

      Skupinové vyučovanie bude prebiehať prezenčne s obmedzením, konkrétne informácie zašlú triedni učitelia svojim žiakom a rodičom. 

      V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín vyberal v tomto roku svojich krajských víťazov až v septembri! A sú medzi nimi aj traja naši!  Do divadla Jonáša Záborského v Prešove išli súťažiť videonahrávky, ale chuť recitovať ostala živá. 

      1. miesto 1. kategória poézia: Martin Tomčišák 

      1. miesto  1. kategória próza: Simon Baláž 

      1. miesto  3. kategória poézia: Alžbeta Piňková 

      Našim šikovným žiakom literárno-dramatického odboru gratulujeme a držíme palce do celoštátneho kola.

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej.

     • Výsledky výtvarnej súťaže Dračie kráľovstvo

     • Ríša fantázie 2021

      Koncom minulého školského roku sme zasielali výtvarné práce do IX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie s témou Dračie kráľovstvo, ktoré organizuje Súkromná umelecká škola v Lučenci. Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom žiakom a ich učiteľom Mgr. J. Frívaldskej a Mgr. D. Zalaiovej.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovaťlekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      Prehlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény si môžete stiahnuť tu:

     • Naši recitátori potešili porotu i nás

     • Okresné kolo postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 2. júna 2021 v kaštieli.

                      Na tohoročnom 67. ročníku súťaže v umeleckom prednese mal literárno-dramatický odbor  už tradične  zastúpenie v každej z detských kategórií. Kvôli epidemiologickým opatreniam sa však zápolenie netradične presunulo o celé 3 mesiace. A teda Prešov sa dočká okresných víťazov až v októbri.

                      Naši recitátori sa pripravovali s výnimkou posledného týždňa v dištančnej forme. O to viac nás potešili ich výsledky. Štyria naši víťazi nás budú reprezentovať na krajskom kole.

       

      I. kategória   poézia   1.miesto Martin Tomčišák

                              próza    1.miesto Simon Baláž

       

      II. kategória   poézia   2.miesto Adrián Hanik

                               próza    3.miesto Tereza Ledžinská

       

      III. kategória  poézia   1.miesto Alžbeta Piňková

                               próza    1.miesto Eliška Lešková

      Srdečne blahoželáme všetkým

     • Miroslava Lauffová pozýva všetky deti na prijímacie skúšky

     • Naša bývalá absolventka, teraz už pedagogička na ZUŠ Bernoláková v Košiciach a na Hudobno-dramatickom oddelení Štátneho konzervatória na Timonovej ul. v Košiciach, PhDr. Miroslava Lauffová (Haľková), pozýva deti na prijímacie skúšky.

      Aj vaše dieťa môže prísť na prijímacie skúšky

      v dňoch 01. a 02. júna 2021 v čase od 13,00 do 17,00 hod.

     • Svetové osobnosti v našej škole

     • Pri vstupe do budovy na Štúrovej ulici vás určite zaujmú obrazy, ktorých autorom náš učiteľ výtvarného odboru - PaedDr. Martin Horečný. Osobnosti zo sveta výtvarného /Salvador Dalí/, tanečného /Maja Plisecká, hudobného /Wolfgang  Amadeus  Mozart/ a literárneho umenia /William Shakespeare/ povzbudia zvedavosť a upozornia na dôležité poslanie umenia.

     • Prijímacie skúšky

     • Oznamujeme rodičom, že vyučovanie počas prijímacích skúšok

      (dňa 1. a 2. júna 2021) je obmedzené - podľa pokynov triedneho učiteľa. Za pochopenie ďakujeme

      Pozývame všetkých záujemcov na prijímačky

      Tešíme sa na vás

      Kliknutím na nasledujúci odkaz nájdete všetky potrebné informácie k prijímacím skúškam v jednotlivých odboroch a kliknutím na ďalší odkaz sa dostanete na elektronickú prihlášku, ktorú môžete vyplniť online

     • Oznam

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.