• OZNAM O OBNOVENÍ VYUČOVANIA V PREZENČNEJ FORME

     • Na základe rozhodnutia primátora mesta Humenné oznamujeme,

      že pre žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy v individuálnom vyučovaní (okrem vyučovania dychových nástrojov a spevu) bude na našej škole obnovené vyučovanie v prezenčnej forme 

      s účinnosťou od 15. 02. 2021.

      Hneď na prvej hodine žiak odovzdá triednemu učiteľovi vypísané a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu

      Cestne_vyhlasenie__zak._zastupca.docx

      Zoznam testovacích antigénových miest v meste:

      AG_miesta_Humenne.pdf

      V dištančnej výučbe pokračujú žiaci vyššieho veku

      a všetci žiaci kolektívneho vyučovania (ale aj vyučovanie hudobnej náuky,

      zborového spevu, hry v orchestri a komornej hry)

     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      napriek avizovanému obnoveniu vyučovania,

      od pondelka, 8. februára 2021, naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní vo všetkých formách a vo všetkých odboroch školy.

      Dúfame, že svojou zodpovednosťou, pomôžeme skorému obnoveniu prezenčného vzdelávania.

     • Balet aj doma

     • Zostrih akrobatických prvkov a baletu žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom z triedy uč. Ľubice Hodovancovej počas dištančného vyučovania

     • Tancujeme doma

     • Zostrih ľudoviek žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom z triedy uč. Ľubice Hodovancovej počas dištančného vyučovania

     • CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ EKOPOSTER

     • STRIEBRO A BRONZ AJ V ČASE DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA!

      (Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Organizátor: Mesto Trstená )

      V silnej celoštátnej konkurencii 753 žiakov z 98 škôl sa na 2. mieste umiestnila EVA ADAMOVÁ a na 3. mieste SOFIA KLIMIKOVÁ. Žiačky súťažili v kategórii ZUŠ a sú z triedy PaedDr. Martina Horečného

      Dievčatám srdečne gratulujeme ku krásnemu umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • 17. medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica, OKS Dolný Kubín

     • Aj počas dištančného vyučovania pracujeme, súťažíme a víťazíme.

      Gratulujeme žiačkam:

      SOŇA ČISĽÁKOVÁ a IVANA MAGDŽIAKOVÁ z triedy PaedDr. Martina Horečného k úspešnej reprezentácii školy v medzinárodnej súťaži VIANOČNÁ POHĽADNICA. Súťaže sa zúčastnilo 1 100 detí zo 150 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Srbska.

      SOŇA ČISĽÁKOVÁ sa umiestnila na 1. mieste v kategórii ZUŠ a získala aj finančnú cenu

      IVANA MAGDŽIAKOVÁ sa umiestnila na 3. mieste v kategórii ZUŠ a získala vecnú cenu

       

      Prajeme veľa ďalších úspechov

     • Tanečný odbor

     • Pozrite si zostrih videí z dištančného vzdelávania našich žiakov tanečného odboru z tried učiteliek Ľubomíry Chalachanovej, DiS. art. a Ľubice Hodovancovej.

     • Vianočný pozdrav našich žiakov

     • Vianočný pozdrav žiakov literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom z triedy uč. PhDr. Evy Jacevičovej.

      Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy uč. Mgr. Drahoslavy Zalaiovej Videá a výtvarné práce boli zhotovené počas dištančného vzdelávania.

       

      Ďakujeme rodičom za spoluprácu

     • OZNAM

      • VYUČOVANIE V ZUŠ OD 7. DECEMBRA 2020

      Riaditeľstvo ZUŠ Humenné oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZUŠ, že aj naďalej bude vyučovanie v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) prebiehať len 

      DIŠTANČNOU FORMOU

      Potrebné informácie a pokyny k dištančnému (online) vzdelávaniu sú zverejňované na webovej stránke školy: www.zushumenne.edupage.org