• Organové oddelenie ZUŠ Humenné opäť úspešné!

     • Organista Fabián Greš na najvyššom stupni víťazov!

       

      V dňoch 10.-11. júna 2019 som sa so žiakom našej ZUŠ Fabiánom Grešom zúčastnil celoštátnej „Súťaže mladých organistov“ v Námestove, kde úspešne prezentoval svoje umelecké schopnosti. Svojím mimoriadnym hudobným nadaním a náročným súťažným repertoárom zaujal trojčlennú odbornú porotu a v silnej konkurencii súťažiacich v prvej kategórii s najvyšším bodovým ohodnotením obsadil prvé miesto. Je to opäť ďalší veľký úspech našej ZUŠ a pedagóga organového oddelenia Petra Franka.

       

      Fabián pravidelne hráva aj na koncertoch ZUŠ, napr. v decembri na Vianočnom koncerte a nedávno v rámci 58. HHJ sa predstavil verejnosti aj tromi efektnými skladbami. Jeho snaženie a talent je korunované aj ďalším úspechom, a to prijatím na štúdium hry na organe na košickom Konzervatóriu. Prajeme veľa úspechov, Fabián!

      autor príspevku: Peter Fanko, DiS. art.

     • Dramaťáci boli úspešní v starobylej Kremnici

     • Na prelome mája a júna sa 5 žiakov literárno-dramatického odboru v kremnickom dome kultúry ocitlo medzi súťažiacimi zo siedmich krajín. Okrem Slovenska sa do súťaže zapojili účastníci z Česka, Poľska, Chorvátska, Bieloruska, Ukrajiny a Nepálu. Vlajky všetkých krajín ozdobovali priečelie budovy, v ktorej sa medzinárodné zápolenie pod názvom PREDNÁŠAM, TEDA SOM...odohrávalo už po 12-ty krát, a to od 29. 5. do 2. 6.2019.

      Okrem tradičných  kategórií umeleckého prednesu poézie a prózy sme obdivovali súťažiacich v kategórii monológov a zvedavo sledovali súťažiacich v úplne novej kategórii monodrám. Súťažili len žiaci  literárno-dramatických odborov  základných umeleckých škôl Slovenska a Česka, zo vzdialenejších krajín súťažili žiaci analogických kultúrnych vzdelávacích inštitúcií.

      V jednotlivých vekových kategóriách porota vyberala ocenenia väčšinou z desiatich súťažiacich. Nesmierne nás potešilo, že medzi tými najvyššie ocenenými sa ocitli aj naši žiaci.

      Zlaté pásmo ALŽBETA PIŇKOVÁ – 1. kategória poézia

      Strieborné pásmo ANNA PIPÁKOVÁ – 3. kategória poézia, 

      ELIŠKA LEŠKOVÁ –  kategória do 15 rokov - monodráma

      Bronzové pásmo KRISTÁN FEŠKANIČ – 2.kategória próza

      Srdečne blahoželáme!!! 

     • Úspech našich výtvarníkov

     • Na výstave najlepších výtvarných prác v rámci 7. ročníka výtvarnej súťaže pri príležitosti 100. výročia úmrtia francúzskeho predstaviteľa impresionizmu Pierre - Auguste Renoira boli ocenení aj žiaci našej školy:

      V kategórii 9-12 ročných získala Gabriela Štofčíková /z triedy Mgr. D. Zalaiovej/ 2. Miesto a Sofia Šatníková /z triedy PaedDr. M. Horečného/ 3. Miesto v kategórii 13-15 ročných.

      Celoslovenská výtvarná súťaž pre deti - Krásy našej záhradky

      Kategória B - ocenená Barbora Fedurcová

      Kategória C - ocenená Eva Mária Ondisková

      Výtvarné odbory ZUŠ prezentujú svoju činnosť a tvorbu v Banskej Bystrici  na jedinečnej súťaži s názvom ,,Maľovaná ZUŠ-ka“. Na XV. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky, v tomto roku  na tému Krajina, sa umiestnila v zlatom pásme Anička Karpáčová s prácou, ktorú vytvorila pod vedením Mgr. Drahoslavy Zalaiovej.

      Srdečne blahoželáme

     • Absolventský koncert 4. jún 2019

     • Do galérie Absolventský koncert 4. jún 2019 boli pridané fotografie.

      Program:
      • Slávnostné vyradenie absolventov
      Koncert absolventov:  

      1. C. Rollin: Lyrické nocturno
      klavír: K. Beňová, 4./2. časť 
      pripr.: K. Schinová, DiS. art.

      2. P. de Seneville: Mariage D´amour
      klavír: E. Hažinčáková, 4./2. časť
      pripr.: K. Schinová, DiS. art.

      3. H. M. Enzensberger: Model teórie poznania
      prednes: A. Kráľovský, 4./2. časť.
      pripr.: PhDr. E. Jacevičová

      4. J. Wykrent: Lásko
      klavír: H. Ďurčeková, 4./2. časť.
      pripr.: E. Jevočinová, DiS, art.
         
      5. M. Mier: Lyrické nocturno
      klavír: D. Vasilková, 4./2. časť 
      pripr.: M. Berešová, DiS. art.

      6. G. Rossini: Duet cats
      spev: T. Kordilová, 4./2. časť
      D. Gabriková, 4./1. časť 
      pripr.: Mgr. L. Ivancová, DiS. art.  

      7. W. A. Mozart: Turecký pochod
      keyboard: B. Blicha, 4./2. časť
      pripr.: M. Berešová, DiS. art.

      8. W. Szymborska: Oblaky
      prednes: A. Pipáková, 4./2. časť.
      pripr.: PhDr. E. Jacevičová

      9. E. H. Grieg: Solvejgina pieseň
      klavír: D. Kormaníková, 4./2. časť
      pripr.: Mgr. J. Dobrančinová, DiS. art.

      10. J. Filip – M. Lasica: Čerešne
      spev: L. Hudáková, 4./2. časť
      pripr.: Mgr. K. Rondziková, DiS. art.
      školská kapela 
      pripr. Mgr. art. Marek Belančat

       

      Moderátorka a sprievodné slovo: 
      PhDr. E. Jacevičová
      Korepetícia: T. Oleksíková, DiS. art.

     • „Hľadaj krásu v prírode“

     • Základná umelecká škola Františka Veselého v Stropkove vyhlásila v uplynulom školskom  roku X. ročník výtvarnej súťaže „Hľadaj krásu v prírode“. Do súťaže sa mohli  zapojiť žiaci základných umeleckých škôl prešovského kraja vo veku od 7 do 15 rokov.

      Touto výtvarnou súťažou chceli podporiť tvorivé schopnosti detí a mládeže a tiež zistiť ako mladí výtvarníci vnímajú krásu prírody vo všetkých jej podobách a akým spôsobom ju dokážu zachytiť, sprostredkovať pomocou rôznych výtvarných techník.

      Zároveň chceli upriamiť  pozornosť na výtvarnú tvorbu a osobnosť stropkovského rodáka akademického maliara Františka Veselého. Krajina bola jeho celoživotným námetom. Vo svojej tvorbe sa zaoberal ekológiou, ochranou prírody.

      Výsledky nám urobili radosť.

      Gratulujeme Barbore Fedurcovej, Nine Žilinskej, Mii Kasaničovej a Stanislavovi Homzovi z tried uč. Mgr. D. Zalaiovej a Mgr. J. Frívaldskej.

      7. Ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže "Tajomstvo v obraze" / Nitra

      1.kategória: 2. miesto - Jana Krigovská, 6.r., "O čom sníva mačka"

       2.kategória: 1. miesto - Miroslava Zara Kucanová, 12.r., "Odvaha"

      Blahoželáme obom žiačkam aj ich učiteľke Mgr. D. Zalaiovej

     • Deň otvorených dverí

     • Pozývame všetkých na Deň otvorených dverí na našej školy dňa 24. mája 2019 o 14,30 hod.

      Tešíme sa na stretnutie vo všetkých odboroch našej ZUŠky

     • Krajinársky kurz žiakov výtvarného odboru v Zámutove

     • V dňoch 22.5.- 23.5. 2019 sme sa zúčastnili s 21 žiakmi krajinárskeho kurzu v Zámutove. Vyučujúci Mgr. Drahoslava Zalaiová a PaedDr. Martin Horečný priblížili žiakom proces tvorby v prírode, ktorá je zdrojom poučenia a inšpirácie v umení už od nepamäti. Vznikla tvorivá atmosféra, ktorá bola veľmi prospešná pre rôznorodú tvorbu - štúdijné kresby, maľby suchým pastelom, akvarelovými a akrylovými farbami. Výsledky z krajinárskeho kurzu budú zverejnené na výstave na chodbe školy.

     • Koncert keyboardistov

     • Dňa 15.5.2019 sa uskutočnil koncert žiakov keyboardového oddelenia. Na koncerte sa okrem keyboardistov predstavili aj ich hostia.