• Úlohy pre 1. ročník 1. časti z hudobnej náuky

     • Tento príspevok je určený žiakom 1. ročníka 1. časti hudobnej náuky, vyuč. Mgr. Dominika Fraňová.

      Hudobná náuka, 1. ročník:

      1) Prepíšte si do zošitov a naučte sa stupnice s 1b - F dur a d mol.

      2) Zopakujte si noty s posuvkami - #, b, odrážka. Cvičenia si prepíšte do zošitov.

     • Úlohy pre 3. ročník/2. časti z hudobnej náuky

     • 3/2B

      (druhý týždeň 23.03. - 27.03. 2020)

      1. 

      Claude Debussy (1862–1918) bol francúzsky hudobný skladateľ. Jeho hudba sa vyznačuje odklonom od tradičného tonálneho systému, veľmi bohatou harmóniou. Pracoval s harmóniou tak odvážne, ako nikto predtým, uvoľnil zaužívané harmonické väzby, často používal kvartové a alterované akordy. 

      Revolučné boli aj jeho zmeny v tradičnej orchestrácii. Známe diela(3): pre klavír (Arabesky, Detský kútik) orchestralné (Faunovo popoludnie, More) Balety (Khama, Jeux), komorna (slačikove kvarteto g-moll). 

       

      Úloha:   

      popočúvať: 

      https://www.youtube.com/watch?v=9_7loz-HWUM&fbclid=IwAR3FtjGPC9208q_SGv1AgcXiZw8uWj8d4HbheLX9ueFQA5LKMn-ot4jxOU4 

      YouTube Claude Debussy - Prelude to the Afternoon of a Faunhttps://i.ytimg.com/vi/9_7loz-HWUM/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/9_7loz-HWUM/mqdefault.jpg

      2. 

      Prelúdium bolo pôvodne myslené ako predohra k vokálnym skladbám: piesňam, motetám, madrigalom, alebo chorálom. Bolo určené väčšinou pre lutnu, čembalo alebo organ. Neskôr sa rozšírilo aj ako úvod inštrumentálnych skladieb, najčastejšie fúg.

      3. 

      Postlúdium je dohra organistu po skončení spoločného spevu v kostole na konci bohoslužby.  Väčšinou sa hrá na organe a často ako improvizácia.  Niekedy tvorí aj samostatnú časť, ktorou končí cyklická skladba. 

      popočúvať:    

      https://www.youtube.com/watch?v=rRnv6wVBaQY  

      YouTube Postludium in D minor, WoO 4, No. 12

      https://i.ytimg.com/vi/rRnv6wVBaQY/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/rRnv6wVBaQY/mqdefault.jpg

       

      Úloha: 

      napísať v e-mole a d-mole:

      T-S-D-VI-S-D7-VII-7-T

      fotiť napísanú úlohu a poslať do skupiny na messenger alebo na email: 

      srdjan.stojiljkovic@gmail.com   

     • Úlohy pre 1. roč./2. časti z hudobnej náuky

     • 1/2B

      (druhý týždeň 23.03. - 27.03. 2020)

       

      Opereta je divadelné hudobno-scénické dielo, kde je dramatický príbeh predstavený hraním, spevom, herectvom, tancom a dialógmi.  Opereta vznikla z francúzskej komickej opery.  Dialógy, ktoré sa v opere hudobne doprevádzajú (recitatívy, melodrámy) sú nahradené prózou. Rovnako ako opera, môže opereta obsahovať aj baletnú vložku, avšak tanečné schopnosti sú vyžadované aj od jednotlivých postáv.  Za skutočného zakladateľa operety sa vo všeobecnosti považuje Jacques Offenbach


       

      Ďalší známi skladatelia operiet:  Johann Strauss ml.Franz LehárEmmerich KálmánOscar StrausPaul Lincke.

      Slovenskí skladatelia operety: Gejza Dusík, Karol Elbert, Miloslav Francisci, Ján Móry, Mikuláš Schneider-Trnavský

      Úlohy:  

      1. pozerať - počúvať:  

      https://www.youtube.com/watch?v=eoqPyRCQTHs&fbclid=IwAR07Rv5DD0Fvlf1UgY_Apc4PI-MvMsYbK6R_zViaOt-BLy-3gM8Oeixj7nc  

       

      YouTube Dvořák: Rusalka (Petr Weigl film, 1977)

      https://i.ytimg.com/vi/WIElTGa_wyI/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/WIElTGa_wyI/mqdefault.jpg

       

      2. porovnať nahrávku operety s nahrávkou opery.  

      3. Všimnúť si rozdiel medzi dialógmi z operety a recitatívmi z opery. 

       

      4. Napísať harmonický mol, teda 2 harmonické stupnice, ktoré máju po 3 predznamenania ( 3#  a 3be). (Podpísať stupne, a poznačiť poltóny.)

       

      fotiť napísanú úlohu a poslať do skupiny na messenger alebo na email: srdjan.stojiljkovic@gmail.com   

     • Pre žiakov tanečného odboru :)

     • Ponúkame rýchly zostrih niektorých prvkov zo strečingu od našej pani učiteľky tanečného odboru Ľubomíry Chalachanovej, DiS. art., ktoré pripravila pre žiakov tanečného odboru.Pani učiteľka ešte odkazuje, že predtým sa treba rozohriať, ako to vždy robievame, rozcvičiť aj vrchnú časť tela a potom smelo naťahovať  aspoň 3-4x za týždeň by bolo najideálnejšie :) tanečníci nezabudnúť žabku atď, a na záver šnúry a rozštep.

      Tak šup do toho :) My už tiež doma "makáme" :)

      ..ďakujeme za video a pozdravujeme

     • Oznam

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. stiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

      prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

      v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     • Gesto pre mesto

     • Súčasťou areálu Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom je nevyužitý priestor, ktorý chceme premeniť na miesto na stretnutia s umením. Mladí umelci tam budú koncertovať, výtvarníci ho využijú na tvorenie a ozvláštnia priestor výstavami. Otvorený priestor pristane aj divadlu a tanečným vystúpeniam. Mesiace máj, jún a september prinesú žiakom, rodičom a verejnosti radosť zo stretnutia s umením v kultivovanom prírodnom prostredí. Aby sme mohli náš zámer realizovať, potrebujeme malé pódium, miesta na sedenie a záhradnícke úpravy v podobe založenia trávnika a okrasnej zelene.

      Opäť sa uchádzame o hlasy pre našu školu.

      Hlasujte za náš projekt, ďakujeme...

      Môžete kliknúť na nasledujúci link a zahlasovať online:

     • Dôležitý oznam pre žiakov a rodičov

     • Na základe pokynu Mestského úradu v Humennom v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19 (koronavírus)

      sa v dňoch 12. a 13. marca 2020

      (štvrtok a piatok) na našej škole nevyučuje.

     • Výtvarná a fotografická súťaž MOJE (NE)ISTOTY 2020

     • Dňa 13. 3. 2020 sa v Kežmarku uskutoční vernisáž výstavy a vyhodnotenie súťaže s názvom „MOJE (NE)ISTOTY 2020“, realizovanej pod záštitou predsedu PSK a štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR. Do súťaže bolo prihlásených 163 prác z 29 škôl zo Slovenska.

      V kategórii umeleckých škôl boli udelené 3 ocenenia a naša žiačka Kristína Trešňáková z triedy PaedDr. Martina Horečného získala 1. cenu.

      Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa tvorivých úspechov.

     • Umelecká záhrada ZUŠky

     • Naša škola využila možnosť prihlásiť svoj projekt do procestu participatívneho rozpočtu. Mesto tento projekt akceptovalo a verejnosť bude môcť za náš projekt hlasovať.

      Hlasovanie bude prebiehať v dňoch od 2. - 20. marca 2020, a to dvoma spôsobmi: elektronicky (online hlasovanie) na stránke mesta Humenné a osobne na hlasovacom lístku, ktorý sa vhodí do hlasovacej urny. Urna bude umiestnená v priestoroch Klientskeho centra Mestského úradu v Humennom, kde si môžete vyzdvihnúť aj hlasovací lístok. Hlasovať môže každý občan s trvalým pobytom v meste Humenné vo veku od 15 rokov.

      Elektronické hlasovanie kliknutím na nasledujúci odkaz:

      https://www.humenne.sk/Hlasovanie-obcanov/#formular-hlasovanie

       

      Na videu si môžete pozrieť prezentáciu nášho projektu - Umelecká záhrada ZUŠky.

      Podporte, prosím, dobrú myšlienku a aktivity našej základnej umeleckej školy. Profitovať z umeleckej záhrady budú nielen žiaci, učitelia a rodičia školy, ale aj široká verejnosť, ktorá má rada tvorbu talentovaných žiakov.

      Ď A K U J E M E

     • SHOW CUP v Košiciach

     • V nedeľu, dňa 16. 2 .2020, sa žiacky tanečného odboru z triedy uč. Ľubomíry Chalachanovej, DiS. art., zúčastnili celoslovenskej tanečnej súťaže SHOW CUP v košickej Kunsthalle.Mladšie žiačky (4. a 5. ročník) získali 1. miesto s folklórnou choreografiou 'Ivanku, Ivanku', a scénické duo piatačok 'Between us' (T. Harajdová, A. Vasilcová) získalo taktiež 1. miesto.

      Vo večerných hodinách súťažili juniorky v kategórii scénický tanec. Duo 'Alive' (V. Adamčíková, N. Gombárová) získalo 1. miesto.

      Sólo Viktórie Adamčíkovej 'Find me' získalo 2. miesto a sólo Radky Pažurovej 'Dotyk' 4. miesto.

      Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu :)

     • H/AMFO R. SPIELMANNA 2020

     • Dňa 30. 1. 2020 sme sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom zúčastnili slávnostnej vernisáže fotografickej súťaže, v ktorej boli ocenené 1. miestami aj naše študentky Adela Šalatová a Emma Sivá z triedy PaedDr. Martina Horečného. Študentky súťažili v kategórii Cykly a seriály.

      (Foto: ocenená A. Šalatová a naše víťazné fotografie)

      Srdečne blahoželáme

     • Oznam

     • Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

      vypisuje podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka

      verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

       

      Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať:

      • v Základnej umeleckej škole Mierová 81 Humenné, tel. 057 775 26 02, 0949 813 467, zus@zushumenne.sk, www.zushumenne.edupage.org,
      • na internetovej stránke mesta www.humenne.sk,
      • na úradnej tabuli mesta,
      • vo videotexte Humenskej televízie.

      Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať v ZUŠ Mierová 81 Humenné na sekretariáte a na internetovej stránke školy.

      Lehota na predkladanie návrhu zmluvy končí dňa 13.02.2020 o 15.30 hod.

       

      V Humennom, dňa 28.01.2020

       

       

                                                                                                    PaedDr. Daniela Polovková

                                                                                                                  riaditeľka ZUŠ

      Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže: