• Hodnotenie žiakov výtvarného odboru

     • Hodnotenie vo výtvarnom odbore:

       

      1. – 3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      1. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti                                   
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení         

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    
     • Hodnotenie žiakov literárno-dramatického odboru

     • Hodnotenie v literárno - dramatickom odbore:

           1. – 2. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet prípravná dramatická výchova

            3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet dramatika a slovesnosť
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                            

           1. roč. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet dramatika a slovesnosť
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                                   
      1. – 3. roč./II. stupňa:
      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet základy dramatickej tvorby 
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes 
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                            

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety dramatika a slovesnosť, prednes, pohyb, práca súbore  vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

       

     • Hodnotenie žiakov tanečného odboru

     • Hodnotenie v tanečnom odbore:

      1. , 2. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet TPR - tanečná príprava
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      3. roč./1. časti

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet KLT – klasický tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      1.- 3. roč./2. časti

      • hodnotenie klasifikačným stupňom  pre predmet KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet DT – džezový tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom  pre predmet KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet MT – moderný tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, MT – moderný tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    
     • Hodnotenie žiakov hudobného odboru

     • Hodnotenie v hudobnom odbore:

       

       

       

      1. – 3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra a voliteľný predmet

       

      1. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet  
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor,     hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

       

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka

      vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení

      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet vypočítaný aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet vypočítaný aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      Do tlačiva ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA sa vypíšu iba známky z hlavného predmetuhudobnej náuky u žiakov 4. roč. 1. časti, a iba známky z hlavného predmetu u žiakov 4. ročníka 2. časti a 4. ročníka II. stupňa.

     • Prijímacie skúšky

     • Na štúdium vo všetkých odboroch v Základnej umeleckej škole na Mierovej ulici v Humennom sa záujemcovia môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorá je zverejnená na tejto stránke vo formáte pdf. 

      Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné doručiť do 25. augusta 2020 buď elektronicky na zus@zushumenne.sk alebo poštou na adresu školy: ZUŠ Mierová 81, 066 01  Humenné. 

      Presný termín konania prijímacích skúšok sa určí

      do 14 dní od obnovenia školského vyučovania,

      najneskôr do 15. augusta 2020.

      Prihláška vo formáte pdf na stiahnutie: prihlaska_zus.pdf

      Čestné vyhlásenie o tom, že žiak navštevuje jednu školu/školské zariadenie: 

      Kopia_Cestne_vyhlasenie_(ZUS)_2020.pdf

      Vypísanú prihlášku môžete môžete poslať poštou alebo elektronicky, čestné vyhlásenie môžete vypísať až v deň prijímacích skúšok na sekretariáte ZUŠ, Mierová ulica, kde bude žiakovi pridelený identifikačný kód na prijímacie skúšky.

      Všetky informácie ohľadom prijímacích skúšok nájdete v sekcii Prijímacie skúšky, alebo kliknutím na nasledujúci odkaz:

     • Žiaci 3. ročníka vyuč. D. Polovkovej

     • Žiaci 3. ročníka vyuč. D. Polovkovej, úlohy na týždeň 11.05-15.05.2020 nájdete na stránke školy. Link: https://zushumenne.edupage.org/text/?text=teachers/34002&subpage=3

     • Prianie

     • Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

      praje kolektív Základnej umeleckej školy v Humennom

     • Výtvarné práce našich žiakov

     • Uverejňujeme aspoň niekoľko výtvarných prác našich žiakov, ktoré vytvorili doma, ale pod vedením a usmerňovaním svojej triednej učiteľky Mgr. J. Frivaldskej.

      Odkaz od pani učiteľky:Najaktívnejšia žiačka je Alžbetka Behúnová, ktorú chcem touto cestou aj pochváliť.

     • Výzva!!! :)

     • Niečo zaujímavé pre našich žiakov a možno aj rodičov. Tak šup pripraviť ruky a ide sa nacvičovať👏👐

      Ďakujeme našej kolegyni Ľubomíre Chalachanovej, DiS. art. za super nápad a video 👏👏👏

      Prvé video - ako to má vyzerať vo finále.

      Druhé video slúži na nácvik.

      Tak držíme prsty, tedy nie prsty, tie budete potrebovať :)

     • Poďakovanie

     • Všetkým, ktorí svojim hlasom prispeli k úspechu nášho projektu s názvom "Miesto pre stretnutia s umením" v rámci hlasovania Gesto pre mesto Raiffeisen banky,úprimne:

      Ď A K U J E M E !!!

      Len vďaka vám sme to vyhrali a tento úspech nás nesmierne teší :) Veríme, že v upravenom prostredí sa všetci budeme cítiť príjemne.

      A nakoniec ďakujeme aj iniciátorom "antikampane", pretože aj to je spôsob vyjadrenia svojho vzťahu k pracovisku.

     • Vesmír očami detí 2020

     • Potešili nás výsledky okresného kola súťaže Vesmír očami detí 2020

      Do celoslovenského kola postupujú, z kategórie ZUŠ, tieto práce našich žiakov:

      IV. kategória - základné umelecké školy - 1. - 4. roč. ZŠ

      Z triedy Mgr. Jitky Frívaldskej:

      Filip Albičuk, Vesmírne príšerky

      Zoran Ivanov, Ufo znovu pristálo

      Kristián Korpaš, Kozmické mesto

      Ema Kuliková, Vesmírne mesto

      Hana Surničinová, Na kolobežke

      V. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. roč. ZŠ

      Z triedy PaedDr. Martina Horečného

      Soňa Čisľáková, Zelený mužíček ťa sleduje

      Kristína Trešnáková, Portrét kozmonauta

      Viktória Vrábľová, Svojka s ufónom (selfie)

      Z triedy Mgr. Drahoslavy Zalaiovej:

      Ela Haburajová, Človek poznáva vesmír

      Blahoželáme žiakom aj učiteľom a prajeme úspešné reprezentovanie okresu Humenné na

      celoslovenskom kole.

     • Prijímacie skúšky - oznam

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Presný termín prijímacích skúšok na našej škole sa určí po nástupe do školy a bude včas zverejnený na stránke školy.

     • O Z N A M

     • Príspevky do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

      Na základe odporúčania ZMOS oznamujeme rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za mesiac marec sa bude uhrádzať len ako pomerná časť príspevku za pracovné dni, počas ktorých prebiehal výchovno-vzdelávací proces.

      Za nasledujúce obdobie, počas ktorého bude prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach, rodičia platiť príspevky nebudú. Zálohové platby zrealizované za mesiace marec a apríl budú rodičom vrátené na účty po skončení školského roka 2019/2020.  

     • Žiaci výtvarného odboru z tr. uč. Mgr. Jitky Frívaldskej

     • Tento oznam je pre žiakov z tried uč.Mgr.Jitky Frívaldskej.Milí žiaci,touto cestou Vás pozdravujem.Aby sme neprerušili vyučovanie,budeme kresliť aj naďalej. Doma máte ceruzku,farbičky,voskovky aj farby.Takže si môžete vybrať spôsob, akým budete kresliť či maľovať. Myslím, že keď sme teraz izolovaní v domácom prostredí, budeme si všímať všetko okolo nás, izbu, pohľad z okna, zaujímavé predmety, hračky, kvety, prečítame si knihu a niečo z nej nakreslíme, mamku ako varí, upratuje, súrodencov pri hrách, zvieratko, ktoré máme doma.

      Všetko,čo nás obklopuje, môžeme zobraziť na obrázkoch,ktoré mi môžete posielať na emailovú stránku jitkafr@azet.sk a ja ich zhodnotím a usmerním Vás pri tvorbe. Najkrajšie obrázky dám na stránku školy. Starší žiaci môžu napodobniť obraz známeho výtvarníka kresbou alebo maľbou.

      Teším sa na vaše práce.Frívaldská