• Mikulášsky koncert 3.12.2019

     • Do galérie Mikulášsky koncert 3.12.2019 boli pridané fotografie.

      Mikulášsky koncert pre deti z MŠ konaný dňa 3. 12. 2019 už tradične aj tento rok pripravili uč. Mgr. Jana Dobrančinová, DiS. art. (anjel Dobromil) a Mária Berešová, DiS. art. (čert Fuciluk) v spolupráci s učiteľmi a žiakmi našej ZUŠ. V závere koncertu prišiel aj Mikuláš (učiteľ Mgr. art. Marek Belančat).

      Veríme, že sa náš výchovný koncert deťom z materských škôl páčil a tešíme sa opäť o rok

     • Vianočný koncert

     • Srdečne Vás pozývame na náš Vianočný koncert dňa 7. decembra 2019 o 15,00 hod. v Dome kultúry v Humennom

     • Týka sa ma to

     • Pozývame všetkých na koncert pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí

      dňa 20. novembra 2019 o 16,30 hod. v koncertnej sieni kaštieľa

     • Máme víťaza medzi moderátormi kraja

     • V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa v piatok 25. 10. 2019 konalo

      krajské kolo  súťaže moderátorov, t.j. postupovej súťaže študentov stredných

      a vysokých škôl.

      Každý súťažiaci sa predstavil v štyroch súťažných disciplínach:

      I.   príprava a interpretácia spravodajského textu

      II.  vytvorenie a interpretácia reklamného textu

      III. rozhovor so zaujímavým človekom

      IV. moderovanie vlastnej relácie

                  Martin Mihaľov si pripravil krátky blok aktuálnych správ, reklamu na stránku,

      ktorá poskytuje pomoc pri hľadaní práce, do vlastnej relácie priviedol mladú

      humenskú autorku poézie Betku Gajarskú, bývalú žiačku literárno-dramatického

      odboru. Interview s ňou o jej knihe Úlomky duše prinieslo zaujímavú výpoveď

      o potrebe hľadať životné hodnoty.

      Žiak druhého stupňa literárno-dramatického odboru

      Martin Mihaľov získal 1. miesto v  I. kategórii do 18 rokov.

      Pôjde ďalej súťažiť na celoštátne kolo do Banskej Bystrice.

       

      Žiaka pripravila a príspevok zo súťaže napísala PhDr. Eva Jacevičová.

      Srdečne blahoželáme!!! 

     • Na krídlach umenia

     • Pozývame Vás túto sobotu, 7. septembra 2019 o 19:00 hod. na koncert našich žiakov, ktorý sa uskutoční v Kostole sv. košických mučeníkov.

       

      Srdečne pozývame

       

     • Mgr. art. Róbert Blicha 

     • Keď sme sa na konci júna lúčili, netušili sme, že začiatok nového školského roka sa pre jedného z nás už neuskutoční. Život je taký, plný nepredvídaných a nezvratných skutočností...
      Už druhý deň prázdnin nás zasiahla smutná správa o náhlom úmrtí nášho kolegu Mgr. art. Róberta Blichu. Na jeho poslednej ceste zaznievali tóny hudby v jeho podaní. Svedčili o talente, ktorý sa rozhodol venovať povolaniu učiteľa. Trpezlivo a chápavo pristupoval k žiakom, odkrýval a sprístupňoval osobitosti hry na akordeón. 25 rokov bol súčasťou kolektívu ZUŠ Mierová 81 v Humennom.

      Česť jeho pamiatke. 

      Navždy zostane v našich spomienkach a srdciach.

     • Aktivity v novom školskom roku 2019/2020

     • Už čoskoro sa stretneme v novom školskom roku 2019/2020 a začneme prípravou na najbližšie podujatia:

      02. septembra 2019 od 9:00 - 12:00, od 13:00 - 15:00 hod. zápis žiakov

      V dňoch 03. - 06. septembra 2019 od 14:00 - 17:00 hod. - dodatočné prijímacie skúšky pre všetkých záujemcov

      07. septembra 2019 o 19:00 hod. - Koncert žiakov školy v kostole Sv. mučeníkov

      11. septembra - 15. septembra 2019 - program v rámci Pamätných dní mesta Humenné

     • OZNAM ŽIAKOM

     • Oznamujeme žiakom, že dňa 27. júna 2019 (štvrtok) sa nevyučuje z dôvodu záverečného hodnotenia školského roku 2018/2019.

      Odovzdávanie vysvedčení bude dňa 28. júna 2019 v čase od 9,30 - 13,30 hod.

      Zápis do nového školského roku bude dňa 02. septembra 2019 v časoch od 9,00 - 12,00 hod. a od 13,00 - 15,00 hod.

      Všetkým žiakom prajeme krásne letné prázdniny a našim kolegom príjemnú dovolenku.

      Tešíme sa na stretnutie v septembri

     • Organové oddelenie ZUŠ Humenné opäť úspešné!

     • Organista Fabián Greš na najvyššom stupni víťazov!

       

      V dňoch 10.-11. júna 2019 som sa so žiakom našej ZUŠ Fabiánom Grešom zúčastnil celoštátnej „Súťaže mladých organistov“ v Námestove, kde úspešne prezentoval svoje umelecké schopnosti. Svojím mimoriadnym hudobným nadaním a náročným súťažným repertoárom zaujal trojčlennú odbornú porotu a v silnej konkurencii súťažiacich v prvej kategórii s najvyšším bodovým ohodnotením obsadil prvé miesto. Je to opäť ďalší veľký úspech našej ZUŠ a pedagóga organového oddelenia Petra Franka.

       

      Fabián pravidelne hráva aj na koncertoch ZUŠ, napr. v decembri na Vianočnom koncerte a nedávno v rámci 58. HHJ sa predstavil verejnosti aj tromi efektnými skladbami. Jeho snaženie a talent je korunované aj ďalším úspechom, a to prijatím na štúdium hry na organe na košickom Konzervatóriu. Prajeme veľa úspechov, Fabián!

      autor príspevku: Peter Fanko, DiS. art.

     • Dramaťáci boli úspešní v starobylej Kremnici

     • Na prelome mája a júna sa 5 žiakov literárno-dramatického odboru v kremnickom dome kultúry ocitlo medzi súťažiacimi zo siedmich krajín. Okrem Slovenska sa do súťaže zapojili účastníci z Česka, Poľska, Chorvátska, Bieloruska, Ukrajiny a Nepálu. Vlajky všetkých krajín ozdobovali priečelie budovy, v ktorej sa medzinárodné zápolenie pod názvom PREDNÁŠAM, TEDA SOM...odohrávalo už po 12-ty krát, a to od 29. 5. do 2. 6.2019.

      Okrem tradičných  kategórií umeleckého prednesu poézie a prózy sme obdivovali súťažiacich v kategórii monológov a zvedavo sledovali súťažiacich v úplne novej kategórii monodrám. Súťažili len žiaci  literárno-dramatických odborov  základných umeleckých škôl Slovenska a Česka, zo vzdialenejších krajín súťažili žiaci analogických kultúrnych vzdelávacích inštitúcií.

      V jednotlivých vekových kategóriách porota vyberala ocenenia väčšinou z desiatich súťažiacich. Nesmierne nás potešilo, že medzi tými najvyššie ocenenými sa ocitli aj naši žiaci.

      Zlaté pásmo ALŽBETA PIŇKOVÁ – 1. kategória poézia

      Strieborné pásmo ANNA PIPÁKOVÁ – 3. kategória poézia, 

      ELIŠKA LEŠKOVÁ –  kategória do 15 rokov - monodráma

      Bronzové pásmo KRISTÁN FEŠKANIČ – 2.kategória próza

      Srdečne blahoželáme!!!