• Od prvého novembrového týždňa 2021  hudobnú náuku ročníkov:

     4. ročník prvej časti, 1/2B, 2/2B 3/2B budem učiť on-line cez aplikáciu ZOOM.

      

     Hodiny cez ZOOM budú uskutočnené podľa oficiálneho rozvrhu:

     4. ročník prvej časti:   skupina  A utorok 14:50 – 15:35

                                            skupina  B streda  14:50 – 15:35

     1/2B ročník                skupina  A pondelok  14:50 – 15:35

                                            skupina  B  utorok  15:45 – 16:30

     2/2B ročník:                 skupina  A  streda  15:45 – 16:30

                                             skupina  B  piatok  14:50 – 15:35

     3/2B ročník:                 skupina  A  pondelok  15:45 – 16:30

                                             skupina  B  piatok  15:45 – 16:30

      

     V prípade, že žiak nebude fyzicky stíhať  (zapojiť sa cez ZOOM) na hodinu hudobnej náuky, kvôli rozvrhu, ktorý  bude kombinovaný  s hlavným predmetom (prezenčne – distančne), môže sa zapojiť na hodinu rovnakého ročníka, ale s INOU SKUPINOU.

     Údaje na zapojenie cez ZOOM:

     Meeting ID: 949 686 2663

     Pascode: F2mavd

      

     Žiaci, ktorí sa aj mimo tohto dôvodu nemôžu pripojiť na hodinu cez ZOOM (samozrejme s jasnou a logickou ospravedlnenkou triedneho učiteľa  alebo rodiča), učivo aj DOMÁCE  ÚLOHY budú mať zverejnené tu na (mojej) stránke. Na stránky, kde je zverejnené učivo a domáce úlohy ,dostanete sa kliknutím na vybraný priečinok ročníka, alebo na linky:

     4 ročník prvej časti

     https://zushumenne.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy84ODU0OCZzdWJwYWdlPTU%3D

     1/2B ročník 

     https://zushumenne.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy84ODU0OCZzdWJwYWdlPTI%3D

     2/2B ročník

     https://zushumenne.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy84ODU0OCZzdWJwYWdlPTM%3D

     3/2B ročník

     https://zushumenne.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy84ODU0OCZzdWJwYWdlPTQ%3D

      

       

     Napísané domáce úlohy treba sfotiť a e-mailom poslať na adresu musicumauctoritas@gmail.com , NIE NA INÚ ADRESU, iba na musicumauctoritas@gmail.com posielať domáce úlohy.

      

     E-mail žiakov, ktorý obsahuje domácu úlohu musí obsahovať:

     názov (e-mailu), napríklad:domáca úloha vyučovania číslo 10.“

     fotku úlohy: ktorá je ostrá, čistá, svetlá, teda je jasne viditeľné, čo je tam napísané.

     podpis na konci emailu: plné meno aj priezvisko (žiaka) a ročník.

      

     VŠETCI ŽIACI sú povinní posielať domáce úlohy, aj tí, ktorí sa pravidelne budú zapájať cez ZOOM, aj tí, ktorí zmeškajú hodinu.

     Žiaci (prítomní) na doterajších prezenčných hodinách (v septembri a októbri) boli o tom všetkom načas informovaní.

      

     PS: Aspoň raz do týždňa treba navštíviť moju stránku a informovať  sa o učive a úlohách. Počúvajte hudbu.

     Srđan Stojiljković

      

      

     Údaje na zapojenie cez  ZOOM.

     Meeting ID: 949 686 2663

     Pascode: F2mavd

     E-mail na posielanie domácich úloh a kontakt na učiteľa pre žiakov a rodičov: musicumauctoritas@gmail.com

      

     • zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • e-mail:
      • musicumauctoritas@gmail.com
      • ZOOM
      • Meeting ID: 949 686 2663
       Pascode: F2mavd
      • Telefón
      • Miestnosť