• OZNAM

     • Milí žiaci, rodičia,

      uznesením vlády SR č. 29 z 12.1.2022 bol schválený "Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)" v zmysle ktorého:

      - žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný),

      - žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania iba za podmienky režimu OTPNa účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodín. Jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom "Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom" (nachádza sa na web str. školy). V prípade očkovania, prekonania ochorenia, žiak dokladuje "Oznámenie o výnimke z karantény" (nachádza sa na web stránke školy).​​​​​​​