• Hudobná náuka 1. ročník 1. časti 1. stupňa základného štúdia

     Pomôcka pre žiakov - tónová sústava:

     Keďže je viacero žiakov v karanténe, pridávam nové učivo z hudobnej náuky:


     Školský rok 2021/2022

     Učivo v týždni od 7. februára 2022

     Témou hodiny je stupnica D dur a h mol.

     Dnes sa naučíme nové stupnice. Prvá je stupnica D dur, ktorá nasleduje po stupnici G dur (predznamenanie 1 krížik - fis). Predznamenanie D dur sú 2 krížiky - fis, cis. Vždy prvý, tretí a piaty tón zo stupnice vytvorí akord. Akord v D dur budú tóny: d, fis, a.

     Stupnica h mol nasleduje po stupnici e mol (predznamenanie 1 krížik - fis). Predznamenanie h mol sú 2 krížiky - fis, cis. Akord v h mol budú tóny: h, d, fis.

     Prepíšte si stupnice do notového zošita, dávajte pozor na to, kde napíšete krížiky - musia ležať presne tam, kde leží nota f2 a c2. My už vieme, že krížik fis v predznamenaní zvyšuje všetky noty f na fis a krížik cis zvyšuje všetky noty c na cis, ale pre istotu, aby sme to nezabudli, som krížiky napísala aj pre noty. Nezabudnite vyznačiť celé tóny a poltóny:


     Učivo v týždni od 31. januára 2022

     Témou hodiny je polročné opakovanie a noty veľkej oktávy v basovom kľúči.

     Zopakujeme si to, čo sme sa v prvom polroku naučili:

     Na minulej hodine sme sa učili dirigovať (taktovať) dvojdobý, trojdobý a štvordobý takt:

      

     štvordobý takt:

     Naučili sme sa čo je oktávová čiara - to znamená, že noty takto označené hráme o oktávu vyššie:

     Zopakujeme si noty v husľovom a basovom kľúči, tiež pomlčky. Napíšte si do zošita:

     Pod jednočiarkovaným c (c1) ležia noty malej oktávy (c, d, e..) a pod notami malej oktávy ležia noty veľkej oktávy (H, A, G). Všimnite si to na obrázku. Vieme, že v basovom kľúči máme noty posunuté nižšie oproti husľovému kľúču. 

     Naučíme sa nové noty v basovom kľúči vo veľkej oktáve:

     • pod malou notou c, ktorá leží v druhej medzere leží nota H na druhej čiare, pod ňou nota A v prvej medzere a nota G leží na prvej čiare notovej osnovy.


     Učivo v týždni od 24. januára 2022

     Témou hodiny sú tempové označenia accelerando a ritardando.

     Na minulej hodine sme tvorili durové a molové akordy - vieme, že akord tvoríme z prvého, tretieho a piateho tónu stupnice.

     To znamená, že napríklad zo stupnice C dur vznikne akord: c - e - g.

     Zo stupnice a mol vznikne akord: a - c - e.

     Dnes si povieme niečo o tempovom označení, ktoré môžete násť v notách a je to accelerando a ritardando.

     Napíšte si do zošita:

     accelerando (čítaj ačelerando) - zrýchľovať

     ritardando - spomaľovať

     V notách môžete mať napríklad aj: poco accelerando - čo znamená trochu zrýchľovať.

     Úloha na zopakovanie nôt s posuvkami:


     Učivo v týždni od 17. januára 2022

     Témou hodiny je durový a molový akord.

     Akord - súzvuk 3 a viacerých tónov. Akord vytvoríme z prvého tretieho a piateho tónu durovej alebo molovej stupnice.

     Z durovej stupnice vznikne durový akord a z molovej stupnice molový.

     Najjednoduchšie akord vytvoríme tak, že ak leží prvá nota akordu na čiare, tak na ďalšiu a ďalšiu čiaru napíšeme noty a vznikne akord (spolu 3 noty). Ak máme základnú notu akordu v medzere, tak do ďalšej a ďalšej medzery napíšeme noty, a tak vznikne akord. Skontrolujeme akord a podľa predznamenania stupnice doplníme krížiky a béčka pred noty.
     Na tejto stránke budem pridávať učivo a domáce úlohy počas dištančného vyučovania. Učivo budem tiež posielať rodičom na mail. 

     Konzultácie z hudobnej náuky sú každú stredu od 14,00 - 16,30 hod. osobne v triede č. 32 alebo cez zoom: 
     https://us04web.zoom.us/j/6193032711?pwd=OVdmVTFMd1k0UHhLcTBXemxINTJvZz09

     Meeting ID: 619 303 2711
     Passcode: Nauka

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita a vypracovať úlohu. Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 13. decembra 2021

     Témou hodiny sú stupnice G dur a e mol, predznamenanie a koleda.

     Stupnicu C dur a amol sme hrali na bielych klávesoch. Durovú a molovú stupnicu však môžeme zahrať od hociktorého tónu, ale musíme si vziať na pomoc aj čierne klávesy. Dnes si vytvoríme stupnicu G dur, ktorá bude začínať a končiť tónom g a stupnicu e mol, ktorá bude začínať a končiť tónom e. Obe stupnice majú zvýšenú notu - fis.

     Do zošita si napíšte nové stupnice:

     Krížik fis napísaný hneď za husľovým kľúčom platí pre celý riadok (notovú osnovu), pretože je to predznamenanie. Teda aj stupnica G dur aj e mol má predznamenanie - krížik fis. Poltóny v G dur budú medzi 3. - 4. a 7. - 8. tónom, poltóny v stupnici e mol sú medzi 2. - 3. a 5. - 6. tónom.

     Zaspievajte si koledu Dnešný deň sa radujme:

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita.


     Učivo v týždni od 6. decembra 2021

     Témou hodiny sú noty s bodkou, allegro, allegretto, adagio, moderato.

     Bodka pri note predlžuje notu o polovicu jej hodnoty.  Štvrťová nota sa počíta na jednu dobu a bodka ju predĺži o jej polovicu, teda o pol doby. Preto sa štvrťová nota s bodkou bude počítať na jeden a pol doby

     Polová nota sa počíta na dve doby a bodka ju predĺži o jej polovicu, teda o jednu dobu. Preto sa polová nota s bodkou bude počítať na tri doby.

     Tempové označenia:

     moderato - mierne

     allegro - rýchlo

     allegretto - mierne rýchlo

     adagio - pomaly

     Úlohy na opakovanie učiva a precvičenie noty s bodkou:

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita a vypracovať úlohu. Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 29. novembra 2021

     Témou hodiny sú noty v basovom kľúči.

     Okrem husľového kľúča, ktorý voláme G kľúč (pretože ho začíname písať na druhej čiare notovej osnovy, kde leží nota g1), poznáme aj basový kľúč, ktorý slúži na zápis nižších nôt ako v husľovom kľúči.

     Pod jednočiarkovanou oktávou (noty od c1 - c2) leží malá oktáva (noty od c - c1). Tieto noty malej oktávy sa naučíme zapísať v basovom kľúči. Pozrite sa, ako píšeme basový kľúč a kde ležia noty v basovom kľúči:

     Napíšte si do zošita:

     Basový kľúč voláme aj F kľúč, pretože sa začína písať na štvrtej čiare, na ktorej leží nota f v basovom kľúči.

     Všimnite si, že notu c1 v basovom kľúči zapisujeme na prvú pomocnú čiaru nad notovou osnovou a tú istú notu c1 zapíšeme v husľovom kľúči na prvú pomocnú čiaru pod notovou osnovou. 

     Prepíšte si nové noty v basovom kľúči.

     Precvičte si nové noty v pripravenej úlohe a zapíšte noty v basovom kľúči do notovej osnovy.

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita a vypracovať úlohu. Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 22. novembra 2021

     Témou hodiny sú stupnice C dur, a mol.

     Stupnica - rad 8 za sebou idúcich tónov, stupnice delíme na durové (veselo znejúca) a molové (smutnejšie znejúca).

     Každá durová stupnica má rovnaké usporiadanie celých tónov a poltónov, preto poltóny v každej durovej stupnici budú medzi 3. - 4. a 7. - 8. tónom. Ak si zoradíme za sebou noty napríklad od c1 po c2, vznikne stupnica C dur - základná durová stupnica:

     Keď si vyberieme zo stupnice 1. 3. a 5. tón, vytvoríme trojzvuk.

     Molová stupnica má iné usporiadanie celých tónov a poltónov, preto bude mať poltóny  2. - 3 a 5. - 6 tónom.

      a mol - základná molová stupnica:

     Úloha: Podpíš pod noty na koľko sa ktorá počíta a doplň chýbajúce taktové čiary v štvorštvrťovom takte (spočítať 4 doby a pridať taktovú čiaru):

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita a vypracovať úlohu. Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 15. novembra 2021

     Témou hodiny pre tento týždeň sú noty s béčkami, odrážka.

     Aby sme mohli posunúť o pol tónu (o najbližšiu vzdialenosť) nižšie, používame na to posuvku, ktorá sa volá béčko.

     Do notového zošita si napíšte čo je béčko a prepíšte si všetky noty s béčkami:

     Béčko znižuje notu o pol tónu a píšeme ho vždy pred notu, ktorú potrebujeme znížiť. Takto znížená nota má príponu -es, -s (ces, des, es, fes, ges, as, hes). Béčko musí byť napísané vždy v tej istej výške, ako leží nota (nie vyššie, nie nižšie):

     Doplňte názov noty a všimnite si ešte raz, ako sa píše béčko pred notu:

     Pozrite sa, kde zahráme tieto zvýšené noty s krížikmi na klaviatúre:

     Okrem krížika a béčka poznáme posuvku, ktorá ruší platnosť krížikov a béčok, a to je odrážka:

     To znamená, že ak máme notu dis (s krížikom) a pred nasledujúcu notu d dáme odrážku, tak hráme notu d.

     Ak máme notu ges (s béčkom) a pred nasledujúcu notu g dáme odrážku, tak hráme notu g.

     Úloha: Vypracujte túto úlohu do notového zošita (dopísať noty)

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita a vypracovať úlohu. Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 8. novembra 2021

     Témou hodiny pre tento týždeň sú noty s krížikom.

     Aby sme mohli posunúť o pol tónu (o najbližšiu vzdialenosť) vyššie, používame na to posuvku, ktorá sa volá krížik.

     Do notového zošita si napíšte:

     Krížik zvyšuje notu o pol tónu a píšeme ho vždy pred notu, ktorú potrebujeme zvýšiť. Takto zvýšená nota má príponu -is.

     Krížik musí byť napísaný vždy v tej istej výške, ako leží nota (nie vyššie, nie nižšie):

     Zvýšené noty o poltón sa budú volať cis, dis, eis, fis, gis, ais, his. Keďže pre notu eis nemáme samostatný kláves, hráme ho na klávese f, notu his zahráme na klávese c, ostatné zvýšené noty zahráme na čiernych klávesoch:

     Pozrite sa, kde zahráme tieto zvýšené noty s krížikmi na klaviatúre:

     Úloha: prepísať noty ceruzou do notového zošita a podpísať názov noty:

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita a vypracovať úlohu. Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 2. novembra 2021

     Témou hodiny je dvojčiarkovaná oktáva. Pre žiakov som pripravila video, v ktorom je vysvetlené nové učivo. Prosím, napíšte mi, ak ste video nedostali.

     Na stránku budem pridávať iba to, čo je potrebné prepísať do zošita a vypracovať úlohy.

     Dvojčiarkovaná oktáva

     Učivo prepísať do zošita a vypracovať úlohu:

     Precvičenie rytmu v rytmickom cvičení:

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita a vypracovať úlohu. Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com