• Keďže je viacero žiakov v karanténe, pridávam učivo z hudobnej náuky:

     Školský rok 2021/2022

     Učivo v týždni od 7. februára 2022

     Témou hodiny je stupnica H dur a rovnomenné tóniny.

     Stupnica H dur nasleduje po stupnici E dur (predznamenanie 4 krížiky - fis, cis, gis, dis). To znamená, že pridáme 5. krížik a máme predznamenanie stupnice H dur - fis, cis, gis, dis, ais.

     Prvý, tretí a piaty tón zo stunice vytvára kvintakord - h, dis, fis. Najskôr si prepíšte, čo sú rovnomenné tóniny, stupnicu a kvintakord:

     Vašou úlohou bude vytvoriť obraty kvintakordu zo stupnice H dur a napísať rovnomenné tóniny k týmto tóninám:

     f mol -

     B dur -

     a mol -

     Es dur -


     Učivo v týždni od 31. januára 2022

     Témou hodiny je polročné opakovanie.

     Na minulej hodine sme sa učili dvojpolový takt:

     Vytvorte intervaly, nezabudnite na predznamenanie stupníc:

     Zopakujeme si hudobné nástroje:


     Učivo v týždni od 24. januára 2022

     Témou hodiny je dvojpolový takt a gitarové značky.

     V dvojpolovom takte budeme počítať polovú notu na jednu dobu. To znamená, že všetky ostatné noty budú v porovnaní so štvťovým taktom o polovicu kratšie. Štvrťová nota bude na pol doby a celá nota na dve doby.

     Ten istý rytmus vieme zapísať v dvojštvťovom a dvojpolovom takte:

     Gitarové značky - sú skratky akordov, podľa ktorých vieme, aký akord predstavujú. Veľkými písmenami označujeme durové akordy a malými písmenami alebo písmeno doplnené o "mi" predstavuje molový akord. Napríklad:

     D - akord D dur: d - fis - a

     Hmi - akord h mol: h - d - fis

     G - akord G dur: g - h - d

     emi - akord e mol: e - g - h

     C - akord C dur: c - e - g
     Hudobná náuka 3. ročník 1. časti 1. stupňa základného štúdia

     Na tejto stránke budem pridávať učivo a domáce úlohy počas dištančného vyučovania. Učivo budem tiež posielať rodičom na mail. 

     Konzultácie z hudobnej náuky sú každú stredu od 14,00 - 16,30 hod. osobne v triede č. 32 alebo cez zoom: 
     https://us04web.zoom.us/j/6193032711?pwd=OVdmVTFMd1k0UHhLcTBXemxINTJvZz09

     Meeting ID: 619 303 2711
     Passcode: Nauka

     Učivo je potrebné si vždy prepísať do zošita a vypracovať úlohu. Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 13. decembra 2021

     Témou vyučovacej hodiny je xylofón a koledy.

     Xylofón - ladený drevený bicí nástroj. Podobá sa zvonkohre, ale jeho doštičky sú vyrobené z dreva.

     Vypočujte si skladbu na xylofóne:

     zaspievajte si vianočnú koledu Jak si krásne Jezuliatko:

     Úloha: podpíš pod noty a pomlčky na koľko dôb sa počítajú a vytlieskaj rytmické cvičenia v trojosminovom takte a v dvojštvrťovom takte. Nezabudni, že v trojosminovom takte sa na jednu dobu počíta osminová nota:

     Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 6. decembra 2021

     Témou vyučovacej hodiny je partitúra a spevácky zbor.

     Do zošita si napíšte:

     Spevácke zbory delíme na: ženský, mužský, zmiešaný a detský. Ženský zbor sa skladá z hlasov: soprán a alt, mužský zbor sa skladá z hlasov tenor a bas. Zmiešaný zbor sa teda skladá z hlasov ženského a mužského zboru - soprán, alt, tenor a bas. 

     Partitúra - notový zápis všetkých hlasov a nástrojov v skladbe. Partitúru potrebujú hlavne dirigenti. Každá partitúra je pre konkrétne nástroje a hlasy, ktoré si vieme zistiť na začiatku partitúry.

     Pozrite si nasledujúce partitúry a skúste uhádnuť pre aké zbory a jednotlivé hlasy je napísaná:

     Partitúra piesne Bodaj by vás - Tu vidíme notový zápis pre 4 hlasy - pretože sú tam 4 notové osnovy. Soprani znamená zápis pre vysoký ženský hlás soprán, ktorý je v tejto partitúre rozdelený na 2 soprány - prvý a druhý soprán (vyšší a nižší). Alti znamená zápis pre nízky ženský hlas alt, ktorý je tiež v partitúre rozdelený na 2 alty - prvý a druhý alt (vyšší a nižší).

     Úryvok z partitúry piesne Obrázky z prírody - vidíme 3 notové osnovy pre S1 - prvý soprán, S2 - druhý soprán a A1,2 - prvý a druhý alt, ktorý je zapísaný v jednej notovej osnove. To znamená, že vrchná nota patrí prvému altu a spodná nota je pre druhý alt.

     Partitúra koledy Narodzil śe nam - vidíme 4 notové osnovy - S A T B - to znamená, že partitúra je pre zmiešaný zbor, ktorý sa skladá zo sopránu, altu, tenoru a basu.

     Vypočujte si niektoré ukážky zborových skladieb:

     Bodaj by vás vy mládenci:

     ukážka ženského zboru: Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry - spieva spevácky zbor Ozvena

     Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 29. novembra 2021

     Témou vyučovacej hodiny je hudobný nástroj trúbka.

     Trúbka patrí medzi dychové plechové nástroje a má silný a prenikavý tón.

     Základ trúbky tvorí stočená kovová trubica vybavená ventilmi. 

     Hráč na nástroj nasadzuje nátrubok, ktorý prikladá k perám. Trúbka dokáže zahrať fanfáru a v orchestri vyjadruje slávnostnú náladu.

     Vypočujte si skladbu, v ktorej zaznie tento dychový hudobný nástroj na youtube:


     Učivo v týždni od 22. novembra 2021

     Témou vyučovacej hodiny je stupnica f mol.

     Stupnica f mol je molová stupnica, nasleduje po stupnici c mol (3 béčka). Je paralelnou stupnicou (stupnica s rovnakým predznamenaním) k stupnici As dur, teda má v predznamenaní tiež 4 béčka: bé, es, as, des. 

     Poltóny budú ako v každej molovej stupnici: medzi 2. - 3. tónom a medzi 5. - 6. tónom, čiže medzi tónmi: g - as a medzi c - des.

     Do notového zošita si prepíšte stupnicu f mol, nezabudnite sa naučiť predznamenanie (4 béčka), kvintakord v husľovom kľúči a vašou úlohou bude vytvoriť obraty kvintakordu - molový sextakord (mol 6) a kvartsextakord (mol 6/4):

     Pozn.: Béčka postačí ak dáte iba do predznamenania, ja som ich napísala aj pred noty, aby ste nezabudli, že tieto noty budú znížené wink

     Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 15. novembra 2021

     Témou vyučovacej hodiny pre tento týždeň je stupnica As dur.

     As dur je durová stupnica, ktorá nasleduje po stupnici Es dur (3 béčka). As dur má predznamenanie: bé, es, as, des.

     Poltóny budú ako v každej durovej stupnici: medzi 3. - 4. tónom a medzi 7. - 8. tónom. Poltóny v stupnici As dur sú medzi tónmi: c - des a medzi g - as.

     Do notového zošita si prepíšte stupnicu As dur, nezabudnite sa naučiť predznamenanie (4 béčka), kvintakord v husľovom aj v basovom kľúči:

     Úloha: Keďže sme minulý týždeň mali lýdickú stupnicu, úlohou pre tento týždeň bude opäť vytvoriť lýdickú stupnicu od tónu g (čiže základom bude stupnica G dur, ale pozor, v lýdickej musíte zvýšiť o poltón 4. tón stupnice).

     Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 8. novembra 2021

     Témou vyučovacej hodiny pre tento týždeň je lýdická stupnica.

     Lýdická stupnica durový charakter (vytvárame ju z durovej stupnice) a oproti durovej stupnici má zvýšený 4. tón (4. stupeň) o poltón. To znamená, že z každej durovej stupnice zvýšením 4. tónu vytvoríme lýdickú stupnicu. Poltóny sa preto v lýdickej stupnici posunú a budú medzi 4. - 5. a 7. - 8. tónom:

     Úloha: Utvor lýdickú stupnicu od tónu a a vyznač celé tóny a poltóny v lýdickej stupnici (základom pre vytvorenie bude stupnica A dur, v ktorej zvýšite 4. stupeň).

     Prepísané učivo a vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com


     Učivo v týždni od 2. novembra 2021

     Témou vyučovacej hodiny pre tento týždeň je opakovanie intervalovPre žiakov som pripravila video, v ktorom vysvetľujem intervaly. Prosím, napíšte mi, ak ste video nedostali.

     Interval je vzdialenosť medzi dvoma tónmi. Tóny intervalu sú jednotlivé tóny stupnice

     Napíšte si do notového zošita základné intervaly od tónu c a spojte čiarou interval a názov intervalu:

     Osemsmerovku si môžete vytlačiť a lúštiť alebo si ju môžete stiahnuť do počítača a lúštiť v programe na maľovanie smiley

     Vypracovanú úlohu odfotíte mobilom a zašlete na mail: katarina.rondzikova@gmail.com