Odbory Fotoalbum Orgány školy Z histórie školy Napíšte nám Mapa
Navigácia
Štvrtok 19. 7. 2018
Počet návštev: 936483
2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Súťaže

2017/2018

Prednes i divadlo prišli z Hviezdoslavovho Kubína v zlatom

V Dolnom Kubíne sa stretli tí najlepší z najlepších. Len tí prví z prvých, lebo postupujú zo školských, cez okresné a krajské kolá do pôsobiska Pavla Országa Hviezdoslava.

Naša dvojnásobná krajská víťazka v 1. kategórii Alžbetka Piňková recitovala na veľkom pódiu v programe medzi slnečnicami, a to spolu s ďalšími pätnástimi recitátormi z celého Slovenska. M. Válek a jeho Veľká cestovná horúčka - skvelé vtipné a obrazné básne o dopravných prostriedkoch - zazneli v jej interpretácii veľmi presvedčivo a ľahko zároveň, v hre so zvukmi a predstavami využila okrem jazykových prostriedkov aj kostým a zástupnú rekvizitu – ústnu harmoniku, jej rôzne zvuky a premeny.

Divadelný súbor ALFA vystúpil so svojou najnovšou inscenáciou podľa poviedky hebrejského spisovateľa Etgara Kereta Slušný chlapec. Predstavenie s názvom Červené iks zaujalo divákov svojou tematikou i hereckým nasadením, súbor bol odmenený veľmi dlhým potleskom, v očiach sa zaligotali slzy, počas súťaže prichádzali diváci s ďakovnými odozvami za zážitok. V repertoári detských divadiel poézie sa objavujú najčastejšie námety z ľudových balád alebo hravé detské veršíky. V našej inscenácii sme chceli ukázať súčasnosť, jeden z pohľadov na ňu prostredníctvom myšlienok dieťaťa, ktoré stvárnili a rozohrali starší členovia súboru. Cieľom bolo zachytiť emócie malého dieťaťa (jedna z najmladších členiek súboru  A. Piňková) v konfrontácii s množstvom príkazov a zákazov, ktoré rodičia stavajú a sami nedodržiavajú, chceli sme zachytiť ťažkú situáciu dieťaťa v rozhádanej rodine, ale v porovnaní s predlohou sme vytvorili aj obraz nádeje v hľadaní samého seba a odvahy lietať na vlastných krídlach.

Výsledky:

Alžbeta Piňková, 1. kategória – zlaté pásmo

Divadelný súbor ALFA, kategória detských divadiel poézie – zlaté pásmo


Žiačky TO úspešné aj na domácej pôde.

Celoslovenská súťaž „Humenné-srdcom-pohybom“, ktorú organizuje v Dome kultúry SZUŠ Múza, bola poslednou zastávkou našich žiakov tanečného odboru s ich učiteľkou Ľubomírou Bazárovou, DiS. art.

V sobotu 2. júna žiačky 4/2B a TS Salieta predstavili 4 choreografie v kategóriách scénický a ľudový tanec a získali krásne umiestnenia v zlatomstriebornom pásme. Choreografia ľudového tanca Brnkaná získala strieborné umiestnenie. A tri choreografie scénického tanca získali jedno zlaté (kvarteto Človek) a dve strieborné umiestnenia (Pod Povrchom, duo With me).


Na  II. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch pre žiakov ZUŠ sme  milo prekvapili.

Dňa 25. mája 2018 organizovala ZUŠ v Nových Zámkoch   II. ročník celoslovenskej súťaže v hre na bicích nástrojoch. Súťažná prehliadka bola jednokolová a jednodňová. Súťažilo sa v hre na malý bubon, v hre na biciu súpravu a v hre na xylofón. Súťažnej prehliadky sa zúčastnili dvaja žiaci z triedy vyuč. Mariána Gergeľa DiS.art., obaja súťažili v dvoch kategóriach.

Kategória 1/B Hra na malý bubon (od 13 rokov)
Jakub Mihaľov   získal zlaté pásmo – 3. miesto
Benjamín Šambronský strieborné pásmo – 1. miesto

V kategórii súťažilo spolu 15 súťažiacich  (4 dievčatá, 11 chlapcov). 

Kategória II „Ukáž čo vieš“ ( hra na biciu súpravu)
Jakub Mihaľov strieborné pásmo
Benjamín Šambroský bronzové pásmo

V kategórii súťažilo spolu 30 súťažiacich  (6 dievčat, 24 chlapcov).

Podmienky súťaže boli nastavené tak, aby sa žiaci cítili uvoľnene, získali nové poznatky, skúsenosti, či priateľstvá. Súťaž bola motivujúca a inšpirujúca aj pre nás pedagógov, poskytla nám nové podnety do ďalšej práce a potvrdila zmysluplnosť vyučovania na bicích nástrojoch.


 


Výsledky krajského kola 64. ročníka postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Prešove.

3. 5. 2018 –prednes poézie

I. kategória – 1. miesto - Alžbeta Piňková – postup na celoštátne kolo

3. miesto – Eliška Lešková

II. kategória- 2. miesto – Kristián Feškanič

III. kategória 1. miesto - Anna Pipáková – postup na celoštátne kolo

3. miesto – Viktória Gombárová

IV. kategória 2. miesto – Annamária Bajcurová

4. 5. 2018 –prednes prózy

I. kategória Diplom za výborný prednes - Michal Janošov

IV. kategória Diplom za výborný prednes - Michal Džatko

5. 5. 2018 –tvorba divadiel poézie

1. miesto - Divadelný súbor ALFA - postup na celoštátne kolo

za inscenáciu E. Keret/E. Jacevičová: Červené iks


MOYZESOV SLÁVIK 2018

Dňa 16. mája 2018 sa v Prešove konal 6. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ „MOYZESOV SLÁVIK“, ktorú zorganizovala ZUŠ Mikuláša Moyzesa.

Žiaci speváckeho oddelenia z triedy Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art úspešne reprezentovali našu školu a získali tieto krásne umiestnenia: I. karegória  - zlaté pásmo, Anastázia Fedorcová a Nela Kašaiová

                     III. kategória - zlaté pásmo, Timea Kordilová.

Korepetovala Tatiana Oleksíková, DiS.art. Všetkým srdečne gratulujeme k úspechu.


Celoslovenská súťaž PETRA DVORSKÉHO v sólovom speve 2018

Dňa 10. mája 2018 sa v Košiciach uskutočnil 7. ročník celoslovenskej súťaže Petra Dvorského v sólovom speve, ktorú zorganizovala ZUŠ na Bernolákovej ulici pod záštitou primátora mesta Richarda Rašiho.

Na prestížnej prehliadke mladých speváckych talentov z celého Slovenska reprezentovali našu školu žiaci pod odborným vedením Mgr. Lenky Ivancovej, DiS.art.

V jednotlivých kategóriách získali naši žiaci nasledujúce ocenenia:

I. kategória - zlaté pásmo, Diana Salanciová

                  - strieborné pásmo, Anastázia Fedorcová a Nela Kašaiová.

III. kategória - strieborné pásmo, Timea Kordilová.

Na klavíri naše speváčky sprevádzala Tatiana Oleksíková, DiS.art. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.


Triumfálny úspech našich klaviristov.

Spišská Nová Ves už dve desaťročia usporadúva Oblastnú klavírnu súťaž, na ktorú prichádzajú súťažiaci z celého východného Slovenska. Udržiava si vysokú interpretačnú úroveň. 10.04.2018 sa konal ďalší ročník, na ktorom sa predstavili štyria najlepší klaviristi našej školy. Podali kvalitné výkony a všetci získali vo svojej kategórií zlaté pásmo. Takýto úspech sa nám ešte nikdy nepodaril. Tu sú naši „zlatí“:

Viktória Džatková (vyuč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art.)

Miroslava Zara Kucanová (vyuč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art.)

Bibiána Kočerhová ( vyuč. M. Berešová, DiS.art.)

Richard Čisľak (vyuč. T. Oleksíková, DiS.art)

Výsledky svedčia o špičkovej odbornosti našich pedagógov a veľkom hudobnom talente žiakov. Sme na nich veľmi pyšní a srdečne gratulujeme!


Naše šikovné tanečníčky opäť zabodovali!!!

Uplynulý víkend, 7. a 8. apríla sa naše žiačky tanečného odboru so svojou učiteľkou Ľ. Bazárovou zúčastnili semifinálového kola súťaže Pohyb bez bariér. Sólové choreografie junioriek si spomedzi silnej konkurencie deviatich čísel vytancovali 3. a 4. priečku a choreografia Karička, ktorá súťažila medzi hlavnou vekovou kategóriou, i keď sú to juniorky, získala 3. miesto. Všetky tri choreografie boli úspešné - získali dostatok bodov, aby mohli postúpiť na finále.

Tanečníčkam a ich šikovnej učiteľke Ľubomíre Bazárovej, DiS. art., srdečne blahoželám a veľmi sa tešíme z úspechov.

         


Žiaci LDO úspešne zdolali regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

 

Žiaci literárno-dramatického odboru dňa 27. marca 2018 na regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína vo Vihorlatskom múzeu získali tieto krásne umiestnenia: 

 

I. kategória:      poézia   -  1. miesto Eliška Lešková

                        próza    -   1. miesto Michal Janošov

II. kategória:    poézia   -   1. miesto Kristián Feškanič

III. kategória:    poézia  -   1. miesto Viktória Gombárová

IV. kategória:   próza    -    1. miesto Michal Džatko

Divadlo poézie :           -     1. miesto Divadelný súbor ALFA

                                            ( A. Piňková, A. Pipáková, A. Kráľovský, E. Lešková,

                                             M. Bartko, M. Ďurianová, V. Harišová, Š. Styrčák

                                             a N.T. Todáková)

                                            s inscenáciou E. Keret, E. Jacevičová a kol.: Červené iks

 

Všetky prvé miesta postupujú do krajského kola súťaže v Prešove.

Okrem toho sa v krajskom kole zaradia do súťaže aj ďalší traja recitátori,

ktorí podľa propozícií majú priamy postup do krajského kola

ako minuloroční víťazi svojich kategórií.

Srdečne gratulujeme!!! Žiakov pripravila Phdr. Eva Jacevičová

     


Klavíristi opäť úspešní

 

Najlepší žiaci klavírneho oddelenia školy sa zúčastnili dňa 27. 03. 2018 IX. ročníka Oblastnej súťaže v sólovej hre na klavíri v Snine. Klavíristi sa pravidelne vo väčšom počte zúčastňujú tejto súťaže a aj tento rok nesklamali a získali pekné ocenenia:

 

Zlaté pásmo: Viktória Džatková (Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art.)

Miroslava Zara Kucanová (Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art.)

Kristína Telepčáková (M. Berešová, DiS.art.)

Adam Balogáč (E. Bališinová. DiS.art.)

 

Strieborné pásmo: Diana Polanská (M. Berešová,DiS.art.)

Sarah Danková (Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art.)

Nela Kašaiová (M. Hanáková, DiS.art.)

Richard Čisľak (T. Oleksíková, DiS.art.)

Peter Jenčura (E. Bališinová. DiS.art.)

Kristián Laco (T. Oleksíková, DiS.art.)

 

Bronzové pásmo: Adam Bovan (M. Berešová,DiS.art.)

Radovan Kováč (E. Bališinová. DiS.art.)

Bibiána Kočerhová (M. Berešová,DiS.art.)

Sofia Harvanová (K. Schinová, DiS.art.)

Šimon Hoľko (M. Hanáková, DiS.art.)

Mária Skoupilová (T. Oleksíková, DiS.art.)

 

Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov na čierno-bielych klávesách.

  


Úspech na krajskej súťaži v Prešove

Dňa 24.02.2018 Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove usporiadala 2. ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach. Našu školu úspešne reprezentovala Iveta Hanzalová, žiačka 4. ročníka 2. časti, z triedy Kataríny Harvanovej, DiS. art. Odborná porota jej udelila zlaté pásmo. Korepetovala uč. M. Berešová, DiS.art.

Blahoželáme k úspechu!


Úspech na klavírnej súťaži v Michalovciach

Naši klavíristi sa dňa 13. 03. 2018 zúčastnili Regionálnej súťažnej prehliadky s medzinárodnou účasťou v Michalovciach. 

V tejto súťaži získali zaujímavé umiestnenia: v 1. kat. do 11 rokov: zlaté pásmo - Viktória Džatková (uč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art), strieborné pásmo - Bibiána Kočerhová (uč. M. Berešová, DiS.art), Sofia Harvanová (uč. K. Schinová, DiS.art), bronzové pásmo - Diana Polanská (uč. M. Berešová, DiS.art.), Šimon Hoľko (uč. M. Hanáková, DiS.art.), Mária Skoupilová (uč. T. Oleksíková, DiS.art)

2. kat. do 13 rokov: strieborné pásmo - Richard Čisľak (uč. T. Oleksíková, DiS.art), Miroslava Zara Kucanová (uč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art.)

4. kat. nad 15 rokov: zlaté pásmoKristína Telepčáková (uč. M. Berešová, DiS.art.)

GRATULUJEME!


Tanečníčky na súťaži SHOW CUP

Dňa 10. februára 2018 sa v Kunsthalle (Košice) konal 5. ročník celoslovenskej súťaže SHOW CUP, na ktorej sa zúčastnili žiačky oboch učiteliek tanečného odboru - Ľubice Hodovancovej a Ľubomíry Bazárovej, DiS. art.

Z triedy učiteľky Ľubomíry Bazárovej žiačky oboch ročníkov súťažili v kategórii A. Žiačky 4. ročníka druhej časti s choreografiou Karičky obsadili 1. miesto a žiačky 3. ročníka prvej časti so scénickou choreografiou Pocity získali 3. miesto.

Z triedy učiteľky Ľubice Hodovancovej žiaci získali tieto umiestnenia:

1. miesto - dospelí II.st. kat. Folklór - DFS Kolovrátok choreografia: Fľaškový, 1. miesto - dospelí II.st. kat. Street dance – T-M-T- ZUŠ Humenné, choreografia: Let me love you, 1. miesto - dospelí II.st. kat. Duo - T-M-T- ZUŠ Humenné, choreografia: Perhaps, 2. miesto - deti formácia (3.roč.) kat. Folklór - DFS Kolovrátok choreografia: Ľapkaná polka, 2. miesto - dospelí II.st. Open choreografie - T-M-T- ZUŠ Humenné, choreografia: Hej, sokoly, 4. miesto - deti formácia (3.roč.) kat. Scénické chor. - T-M-T- ZUŠ Humenné, choreografia: Anjeli, 6. miesto  - Juniori skupina (3./2B) kat. Scénické chor. - T-M-T- ZUŠ Humenné, choreografia: Say something.  Tieto choreografie pripravila Ľubica Hodovancová  

Žiačkam a ich učiteľke srdečne blahoželáme. Naše veľké poďakovanie patrí ochotným rodičom, ktorí deti priviezli, starali sa a pomáhali.

    

    


Náš recitátor zaujal na Beniakových Chynoranoch

        V piatok 10. novembra 2017 naši recitátori Annamária Bajcurová a Michal Džatko súťažili v silnej konkurencii na výnimočne početne obsadenej súťaži oboch východoslovenských krajov, na festivale poézie Beniakove Chynorany v Košiciach. Poéziu európskych autorov tu recitovalo skoro 40 stredoškolákov, medzi nimi aj viacerí študenti hudobno-dramatického odboru z dvoch košických konzervatórií. Potešili nás pochvalné vyjadrenia členov poroty k výkonom našich recitátorov. Sme hrdí na umiestnenie, ktoré dosiahol v II. kategórii recitátorov od 17 do 19 rokov náš Michal Džatko z II. stupňa literárno-dramatického odboru. Za svoje vystúpenie s poéziou nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Artura Lundkvista vo svojej kategórii získal Michal Džatko 3. miesto medzi pätnástimi recitátormi, hneď za dvomi študentmi Štátneho konzervatória z Timonovej ulice v Košiciach a študentom ZUŠ v Košiciach. Za svoj prednes bol navrhnutý na postup do celoslovenského kola v Chynoranoch.

Žiaka pripravila PhDr. Eva Jacevičová

Blahoželáme!!!

    


KRAJSKÁ SÚŤAŽ MLADÝCH MODERÁTOROV V PREŠOVE

            27.10.2017 sa náš žiak literárno-dramatického odboru Martin Mihaľov zúčastnil krajskej súťaže moderátorov v Prešove.

            V reprezentatívnych priestoroch malej scény Divadla Jonáša Záborského sa stredoškoláci pustili do zaujímavej a veľmi náročnej výzvy. Potrebovali zvládnuť tri disciplíny: 1. spravodajstvo,  2. reklamu, 3. rozhovor s reálnym hosťom. Všetky disciplíny si pripravovali súťažiaci samostatne doma a prezentovali potom na mikrofón. Hodnotila sa spisovná a zrozumiteľná výslovnosť, správna štylizácia, tvorivosť, originalita, vystupovanie, schopnosť zaujať  a empaticky reagovať. Martin ako jeden z najmladších súťažiacich a ako debutant  v súťaži zvládol svoje vystúpenie medzi skúsenými súťažiacimi naozaj obdivuhodne.

I. kategória:    2. miesto – Martin Mihaľov

   

Srdečne blahoželáme


TIMRAVINA STUDNIČKA V HUMENSKOM ZÁMKU

            Dňa 26.10.2017 recitovali  žiaci z okresov Humenné , Snina a Medzilaborce prózy slovenských autorov na počesť  slovenskej prozaičky Boženy Slančíkovej- Timravy.

            Na regionálnom kole postupovej súťaže Timravina studnička v koncertnej sále humenského zámku porota  vyberala tých najlepších v jednotlivých kategóriách. Naši dvaja recitátori z literárno-dramatického odboru zaujali divákov i porotu svojimi výkonmi i textami .

Eliška Lešková recitovala humorný príbeh Marianny Grznárovej Ako Maťko s Kubkom naučili kukučku kukať.  Kristián Feškanič zasa vyrozprával vtipnú situáciu zo sveta vrabcov z pera Vincenta Šikulu: Ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku. V početne zastúpených kategóriách získali skvelé umiestnenia.

I. kategória :    2. miesto  - Eliška Lešková

II. kategória:    1. miesto  - Kristián Feškanič

Kristián nás bude reprezentovať na celoštátnom kole súťaže v Lučenci.

  

Srdečne blahoželáme obom žiakom aj ich učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej