Odbory Fotoalbum Orgány školy Z histórie školy Napíšte nám Mapa
Navigácia
Sobota 24. 3. 2018
Počet návštev: 887985
2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Súťaže

2017/2018


Úspech na krajskej súťaži v Prešove

Dňa 24.02.2018 Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove usporiadala 2. ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach. Našu školu úspešne reprezentovala Iveta Hanzalová, žiačka 4. ročníka 2. časti, z triedy Kataríny Harvanovej, DiS. art. Odborná porota jej udelila zlaté pásmo. Korepetovala uč. M. Berešová, DiS.art.

Blahoželáme k úspechu!


Úspech na klavírnej súťaži v Michalovciach

Naši klavíristi sa dňa 13. 03. 2018 zúčastnili Regionálnej súťažnej prehliadky s medzinárodnou účasťou v Michalovciach. 

V tejto súťaži získali zaujímavé umiestnenia:

v 1. kat. do 11 rokov: zlaté pásmo - Viktória Džatková (uč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art) strieborné pásmo, Bibiána Kočerhová (uč. M. Berešová, DiS.art), Sofia Harvanová (uč. K. Schinová, DiS.art) bronzové pásmo - Diana Polanská (uč. M. Berešová, DiS.art.), Šimon Hoľko (uč. M. Hanáková, DiS.art.), Mária Skoupilová (uč. T. Oleksíková, DiS.art) 2. kat. do 13 rokov strieborné pásmo - Richard Čisľak (uč. T. Oleksíková, DiS.art), Miroslava Zara Kucanová (uč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art.) 4. kat. nad 15 rokov Kristína Telepčáková (uč. M. Berešová, DiS.art.)

GRATULUJEME!


Tanečníčky na súťaži SHOW CUP

Dňa 10. februára 2018 sa v Kunsthalle (Košice) konal 5. ročník celoslovenskej súťaže SHOW CUP, na ktorej sa zúčastnili žiačky oboch učiteliek tanečného odboru - Ľubice Hodovancovej a Ľubomíry Bazárovej, DiS. art.

Z triedy učiteľky Ľubomíry Bazárovej žiačky oboch ročníkov súťažili v kategórii A. Žiačky 4. ročníka druhej časti s choreografiou Karičky obsadili 1. miesto a žiačky 3. ročníka prvej časti so scénickou choreografiou Pocity získali 3. miesto.

Žiačkam a ich učiteľke srdečne blahoželáme. Naše veľké poďakovanie patrí ochotným rodičom, ktorí deti priviezli, starali sa a pomáhali.

    


Náš recitátor zaujal na Beniakových Chynoranoch

        V piatok 10. novembra 2017 naši recitátori Annamária Bajcurová a Michal Džatko súťažili v silnej konkurencii na výnimočne početne obsadenej súťaži oboch východoslovenských krajov, na festivale poézie Beniakove Chynorany v Košiciach.

            Poéziu európskych autorov tu recitovalo skoro 40 stredoškolákov, medzi nimi aj viacerí študenti hudobno-dramatického odboru z dvoch košických konzervatórií.

Potešili nás pochvalné vyjadrenia členov poroty k výkonom našich recitátorov.

Sme hrdí na umiestnenie, ktoré dosiahol v II. kategórii recitátorov od 17 do 19 rokov náš Michal Džatko z II. stupňa literárno-dramatického odboru.

            Za svoje vystúpenie s poéziou nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Artura Lundkvista vo svojej kategórii získal Michal Džatko 3.miesto medzi pätnástimi recitátormi, hneď za dvomi študentmi Štátneho konzervatória z Timonovej ulice v Košiciach a študentom ZUŠ v Košiciach.

            Za svoj prednes bol navrhnutý na postup do celoslovenského kola v Chynoranoch.

    

Srdečne blahoželáme!!!


KRAJSKÁ SÚŤAŽ MLADÝCH MODERÁTOROV V PREŠOVE

            27.10.2017 sa náš žiak literárno-dramatického odboru Martin Mihaľov zúčastnil krajskej súťaže moderátorov v Prešove.

            V reprezentatívnych priestoroch malej scény Divadla Jonáša Záborského sa stredoškoláci pustili do zaujímavej a veľmi náročnej výzvy. Potrebovali zvládnuť tri disciplíny: 1. spravodajstvo,  2. reklamu, 3. rozhovor s reálnym hosťom. Všetky disciplíny si pripravovali súťažiaci samostatne doma a prezentovali potom na mikrofón. Hodnotila sa spisovná a zrozumiteľná výslovnosť, správna štylizácia, tvorivosť, originalita, vystupovanie, schopnosť zaujať  a empaticky reagovať. Martin ako jeden z najmladších súťažiacich a ako debutant  v súťaži zvládol svoje vystúpenie medzi skúsenými súťažiacimi naozaj obdivuhodne.

I. kategória:    2. miesto – Martin Mihaľov

   

Srdečne blahoželáme


TIMRAVINA STUDNIČKA V HUMENSKOM ZÁMKU

            Dňa 26.10.2017 recitovali  žiaci z okresov Humenné , Snina a Medzilaborce prózy slovenských autorov na počesť  slovenskej prozaičky Boženy Slančíkovej- Timravy.

            Na regionálnom kole postupovej súťaže Timravina studnička v koncertnej sále humenského zámku porota  vyberala tých najlepších v jednotlivých kategóriách. Naši dvaja recitátori z literárno-dramatického odboru zaujali divákov i porotu svojimi výkonmi i textami .

Eliška Lešková recitovala humorný príbeh Marianny Grznárovej Ako Maťko s Kubkom naučili kukučku kukať.  Kristián Feškanič zasa vyrozprával vtipnú situáciu zo sveta vrabcov z pera Vincenta Šikulu: Ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku. V početne zastúpených kategóriách získali skvelé umiestnenia.

I. kategória :    2. miesto  - Eliška Lešková

II. kategória:    1. miesto  - Kristián Feškanič

Kristián nás bude reprezentovať na celoštátnom kole súťaže v Lučenci.

  

Srdečne blahoželáme obom žiakom aj ich učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej