• Vyučovanie od 11. októbra 2021

     • Náš okres prechádza do bordovej farby.

       

      Od 11.10.2021 vyučovanie naďalej prebieha prezenčne

      vo všetkých odboroch (HO, LDO, VO, TO).

       

      Skupinové vyučovanie bude prebiehať prezenčne s obmedzením, konkrétne informácie zašlú triedni učitelia svojim žiakom a rodičom. 

      V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín vyberal v tomto roku svojich krajských víťazov až v septembri! A sú medzi nimi aj traja naši!  Do divadla Jonáša Záborského v Prešove išli súťažiť videonahrávky, ale chuť recitovať ostala živá. 

      1. miesto 1. kategória poézia: Martin Tomčišák 

      1. miesto  1. kategória próza: Simon Baláž 

      1. miesto  3. kategória poézia: Alžbeta Piňková 

      Našim šikovným žiakom literárno-dramatického odboru gratulujeme a držíme palce do celoštátneho kola.

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej.

     • Výsledky výtvarnej súťaže Dračie kráľovstvo

     • Ríša fantázie 2021

      Koncom minulého školského roku sme zasielali výtvarné práce do IX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie s témou Dračie kráľovstvo, ktoré organizuje Súkromná umelecká škola v Lučenci. Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom žiakom a ich učiteľom Mgr. J. Frívaldskej a Mgr. D. Zalaiovej.