• Humenné-Srdcom-Pohybom

     • Dňa 17.6.2023  SZUŠ Múza v spolupráci s mestom Humenné pripravila  celoslovenskú tanečnú súťaž Humenné-Srdcom-Pohybom, o pohár primátora mesta Humenné.

      Súťaž bola otvorená pre všetky ZUŠ, SZUŠ, tanečné súbory CVČ, ZŠ a amatérske súbory.              Na priebeh súťaže dohliadala odborná porota.

      Tanečná súťaž bola rozdelená na veľké a malé choreografie a na sóla a duá.                                Súťažilo sa v tanečných kategóriách: moderný tanec - contemporary, ľudový  tanec a jazzový tanec.

      Súťažilo sa vo vekových kategóriách:  Deti A: 4 - 6rokov, Deti A1: od 7 do 8 rokov, Deti B: 9 – 11 rokov, Juniori: 12 – 15 rokov  a v kategórii: Mládež: 15 – 18 rokov.

      Do kategórie Deti bolo prihlásených 12 súťažných choreografií. V kategórii Juniori sa predstavilo 30 súťažných choreografií a v kategórii Mládež bolo 17 choreografií.

      ZUŠ Mierová Humenné sa do tejto súťaže zapojila spolu s 3 choreografiami.  Žiaci vyuč. Ľubice Hodovancovej súťažili vo vekovej kategórii Juniori: 12-15 rokov.                                               DFS Kolovrátok sa predstavil s malou choreografiou - ľudový tanec : „Čardáš z Parchovian“ , ktorá získala cenu a strieborné pásmo. (súťažiaci: Beňo Tobiáš, Gajovská Zuzana, Kuľha Anton a Paceková Júlia)

      V kategórii Juniori: 12 – 15 rokov, sólo contemporary – choreografia „Zima“ získala v podaní žiačky Zuzany Gajovskej 4/2B, cenu a diplom v bronzovom pásme.                                                       V kategórii Juniori: 12 – 15 rokov, sólo contemporary - choreografia: „Jar“  získala cenu a diplom v bronzovom pásme v prevedení Júlie Pacekovej 1/II.st.                                                        Aj tieto choreografie pripravila vyuč. Ľubica Hodovancová.                                                            

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme k umiestneniu a prajeme veľa síl v odovzdávaní ľudových tradícií a šírení dobrého mena našej ZUŠ a tanečného odboru.

     • RECYKLOMÓDA

     • Žiaci výtvarného odboru pod vedením vyučujúcej BA Hons. Silvie Varčovej sa zapojili do projektu „Recyklomóda“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia spolu s Environmentálnym fondom.

      Ich spoločná práca bola ocenená zaujímavým darčekom:

      -------------------------------------------------------------------------------------------------

      Dobrý deň,

      v prvom rade by sme sa Vám chceli poďakovať za zapojenie sa do projektu „Recyklomóda“. Veľmi si vážime, že pomáhate žiakom vytvoriť si pozitívny vzťah k životnému prostrediu, a preto sa Ministerstvo životného prostredia spolu s Environmentálnym fondom rozhodlo odmeniť zúčastnených žiakov voľnými vstupmi do ZOO Bojnice.

      Ako ste nás informovali, posielame Vám v elektronickej forme 11 vstupov pre deti do 15 rokov + 11 vstupov pre dospelých

      Dúfame, že si výlet do ZOO Bojnice užijete a že sa budete aj naďalej podieľať na zvyšovaní povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia u detí. 

      S pozdravom

      Daniela Godová
      odbor protokolu | kancelária ministra

     • Základná umelecká škola Petra Breinera

     •  

      Našej škole bol udelený certifikát, ktorý oprávňuje používanie čestného názvu ZUŠ Petra Breinera.

       

      Milí kolegovia, želám Vám veľa úspechov v Základnej umeleckej škole Petra Breinera. D. Polovková