• Naši speváci uspeli na súťaži Moyzesov Slávik v Prešove

     • Milí priatelia,

      chceme sa s Vami podeliť o radosť z úspechov našich žiakov, ktorí sa dňa 19. mája 2022 zúčastnili 8. ročníka speváckej súťaže Moyzesov Slávik v Prešove, na ktorej získali fantastické miesta.

      Z triedy Mgr. Lenky Ivancovej DiS. art.:

      Anna Morochovičová - ZLATÉ PÁSMO - A kategória

      Martin Harakaľ - STRIEBORNÉ PÁSMO - A kategória

      Soňa Jenčová - STRIEBORNÉ PÁSMO - B kategória

      Z triedy Mgr. Kataríny Rondzikovej DiS. art.:

      Viktória Vasilenková - ZLATÉ PÁSMO - B kategória

      Za skvelý klavírny doprovod ďakujeme p. uč. T. Oleksíkovej.

      Tešíme sa z úspechu našich speváčok a speváka, všetkým srdečne

      gratulujeme.

     • Úspech na celoslovenskej gitarovej súťaži v Smižanoch

     • Prinášame ďalší krásny úspech našich žiakov hudobného odboru. 

      Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnil 3. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na gitare Smižianska gitara. Našu školu reprezentovala žiačka Victoria Vagaská z triedy Mgr. art. Mareka Belančata. 

      Victoria Vagaská v konkurencii 11-tich účastníkov vo svojej kategórii získala 1. miesto v zlatom pásme.

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

     • Koncert Ruža pre mamu 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncert Ruža pre mamu 2022.

      Zdroj: Mesto Humenné

      Účinkujúci:

      Michal Demčák 3. r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      Eva Ivancová, 4. r., Tatiana Macková, 4. r., klavír, pripr. T. Oleksíková, DiS. art.

      Barbora Borisová, 2. r., husle, pripr. K.Harvanová, DiS.art.

      Michaela Macková, 3. r., keyboard, pripr. M. Berešová, DiS. art.

      spev: Anna Morochovičová, 1. r., Soňa Jenčová, 1. r., Ema Alexovičová, 1. r., pripr. Mgr. L. Ivancová, DiS. art., Matej Karpáč, 1. r. 2. č., gitara, Peter Čamák, 3. r. 2. č., gitara, Branislav Hodor, 3. r. 2. č. gitara, Pavol Hanzal, 3. r. 2. č., basgitara, pripr. J. Hanuščáková, DiS. art.

      Lesana Ondisková, 3.r., klavír, pripr. M. Berešová, DiS.art.

      Šimon Karas, 3. r., Dominik Polák, 3. r., gitara duo, pripr. P. Franko, DiS. art.

      Martin Harakaľ, 2. r., spev, pripr. Mgr. L. Ivancová, DiS. art.

      Gregor Fedor, 2. r., keyboard, pripr. M. Hrubovčák, DiS. art.

      Filip Švigár, 2. r., zobcová flauta, Matúš Kimák, 2. r. 2. č.,  keyboard, pripr. M. Hrubovčák, DiS. art.

      Nina Džupinová, 1. r., klavír, pripr. M. Hanáková, DiS. art.

      Terézia Baníková, 3. r., husle, pripr. K. Harvanová

      Liana Harvilová, 4. r., keyboard, Jakub Harvila, 3. r., akordeón pripr. R. Blichová, DiS.art.

      Bernadet a Kristína Vachulové, 2. r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      Vanesa Shumeiko, 3. r., gitara, pripr. P. Franko  DiS. art.

      Sofia Regecová, 3. r., keyboard, pripr. E. Jevočinová, DiS. art.

      Dajana Kováčová, 1. r., klavír, pripr. E. Bališinová, DiS. art.

      Viktória Vasilenková, 1. r., spev, pripr. Mgr. K. Rondziková, DiS. art.

      Victoria Vagaská, 1. r., Nina Brašková, 3. r., Nina Fedáková, 3. r.

      Róbert Lipčák, 3. r., Vanessa Vagaská, 1. r. 2. č., gitara

      Richard Čisľak, 1./II. st., basgitara, pripr. Mgr. art. M. Belančat

      Tomáš Marián Michalčo, 2. r., klavír, pripr. Mgr. J. Dobrančinová,  DiS. art.

      Tobias Chmura, 4.r., husle, pripr. D. Rišková, DiS. art.

      Martin Tomčišák, 2.r., LDO, pripr. Mgr. art. J. Ajbenová

      korepetícia:   Mgr. J. Dobrančinová, DiS. art., Mária Berešová, DiS. art., T. Oleksíková, DiS. art., Mgr. K. Rondziková, DiS. art.

     • Srdečne pozývame

     • Pozývame Vás na:

      Absolventskú výstavu vo výstavnej sieni Domu kultúry

      Slávnostné vyradenie a koncert absolventov dňa 9. júna 2022 o 16,30 hod. v kaštieli

     • Dúha 2021/22

     • Báseň žiačky literárno-dramatického odboru Karin Stanovčákovej s názvom Babkine príhody bola ocenená v celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaži Dúha 2021/22 čestným uznaním.

      Srdečne blahoželáme!

       

      Len čo prídem zo školy

      už mi babka hovorí

      Ako ona musela prechádzať cez hory cez doly

      Myslíte že mňa to zaujíma?

      Pre mňa to je riadna hovadina

       

      Ale babi teraz je už všetko iné

      dnes už nemusíme pásť ovce kŕmiť svine 

      Zo školy môžeš skočiť do obchodu

      tie máme dnes na každom rohu

       

      Jáj synak synak

      Babka stále svoje

      že za jej čias to bolo inak

      Vtedy mali iné vychytávky

      neboli také husté premávky

      Ísť do školy bolo ako na Mount Everest vyliezť

      a nemali ju ani domov na čom priviezť

       

      Už viem prečo má babka takú kondičku

      ona musela chodiť do studne po vodičku

      a ešte cez taký dlhý les

      kde ju vraj vždy naháňal pes

       

      Ach tie babkine príhody

      najmä tie kde mali „akože“ hody

      tam sa diali najväčšie nehody

      Napríklad:

      spadla torta zo stola

      babke vletela do úst moľa

      pred domom sa vyliala smola

       

      No radšej nech už bude ticho

      niekedy hovorí aj nezmysly

      ...to hovorí môj strýko

      Babky sú babky

      pre ne je naša generácia

      ako kus nefunkčnej látky

       

      Tak už musím niečo povedať aj ja

      nemôžem to len tak nechať

      Vráťme sa do dnešnej doby

      kde už nelietajú s listami sovy

      kde sa už mamut neloví

      ale nový štýl sa rodí

      Ja som dieťa novej generácie!

     • SHOWCUP 2022

     • Dňa 14. 05. 2022 sa žiačky tanečného odboru z triedy pani učiteľky Juliany Janitorovej, DiS. art., zúčastnili choreografickej súťaže SHOWCUP 2022 v Košiciach.

      Na súťaži sa predstavilo približne 2300 tanečníkov rôznych tanečných štýlov a naši žiaci boli toho súčasťou.

      1. miesto získala choreografia „Candyman“- Jazz dance v kategórii Junior A (žiačky 2/2B).

      2. miesto vytancovala žiačka Anna Vasilcová (3/2B) za sólovú choreografiu „ANA“ v kategórii Junior A -Scénické tance (Contemporary).

      5. miesto získala choreografia „Everglow“ - Scénické tance (Contemporary) v kategórii Junior A (žiaci 3/2B).

      Srdečne im gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov!

     • Beseda s dizajnérom Bystríkom Míčekom

     • Pozývame všetkých na besedu s úspešným dizajnérom Bystríkom Míčekom, ktorý je bývalým absolventom výtvarného odboru našej ZUŠ dňa 23. mája 2022 o 16.00 hod. v koncertnej sieni kaštieľa.

      Tešíme sa na stretnutie

     • 25. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽNEJ  PREHLIADKY VLASTNEJ HUDOBNEJ TVORBY  ŽIAKOV ZUŠ

     •  

      Dňa 28. 4. 2022 sa konala súťažná prehliadka vlastnej tvorby žiakov ZUŠ Talent Revúca v meste Revúca. 

      Žiak Adam Hančárik, ktorý je žiakom 2. ročníka z triedy Emílie Jevočinovej, DiS. art., bol vekovo zaradený do kategórie harmonických nástrojov v skupine do 19 rokov. Vo svojom programe zahral 3 vlastné skladby.

      V tejto kategórii získal pekné 3. miesto

      K umiestneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.