• Blahoželanie

     • V piatok, 25. marca 2022, pri príležitosti Dňa učiteľov bola ocenená naša kolegyňa Mgr. Drahoslava Zalaiová. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej práci

     • Kultúrna pamiatka roka - hlasovanie

     • Prosba o hlasovanie v súťaži o najkrajšiu obnovenú kultúrnu pamiatku roka:

      Kaštieľ v Humennom, sídlo Vihorlatského múzea v Humennom,  sa po rokoch stavebných a reštaurátorských prác  uchádza o Vašu priazeň v súťaži o najkrajšiu obnovenú pamiatku  Kultúrna pamiatka roka - Fénix.

                  Aj  záujmom našich pedagógov i žiakov  o obnovu historického objektu kaštieľa je kultúrna pamiatka Kaštieľ v Humennom dôstojným nositeľom odkazu regionálnej histórie a symbolom spoluzodpovedného vzťahu k spoločnému kultúrnemu dedičstvu.

                  Svojim hlasovaním podporujete spoločnú snahu o uchovanie regionálnej histórie - náš spoločný Kaštieľ v Humennom.

      Hlasovanie prebieha  do 18. apríla  2022 (do polnoci) na: https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/

     • Blahoželáme

     • Za túto výtvarnú prácu získal študent Mgr. Drahoslavy Zalaiovej -  Patrik Štofčík , 3. miesto v krajskom kole výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty- Vidím sa v tieni, ktorú vyhlasuje  Stredná umelecká škola v Kežmarku.

      Patrik  Štofčík, 14 r., Tiché povzbudenie / kolorovaná kresba

     • Babkine príhody

     • Interpretácia básne žiačky literárno-dramatického odboru Karin Stanovčákovej s názvom Babkine príhody, ktorou sa zapojila do literárnej sútaže Dúha 2021/2022.

      Báseň interpretuje jej spolužiak Simon Baláž.

      Pripravila Mgr. Júlia Ajbenová

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.