• Vianočný pozdrav žiakov literárno-dramatického odboru

     • Daniel Hevier: Vianočná pošta (List druhý). Báseň D. Heviera v podaní žiakov literárno-dramatického odboru, ktorých pripravila učiteľka Mgr. art. Júlia Ajbenová.

      Ďakujeme žiakom a rodičom za ochotu a spoluprácu pri tvorení videí. Šťastné a veselé vianočné sviatky prajeme

     • Vianočný pozdrav našich žiakov

     • Pozrite si video koncert našich žiakov

      Program:

      • úvodný vstup a príhovor Simon Baláž

      pripr.  Mgr. art. Júlia Ajbenová

      • spev Eva Ivancová, 4. r. a Anna Morochovičová, 1. r.

      klavír: Mgr. Lenka Ivancová, DiS. art.

      M. Dzurilla: Padá sniežik, padá

      pripr. Mgr. Lenka Ivancová, DiS. art.

      • gitara Victoria Vagaská, 1. roč.

      Nesiem vám noviny, gitara Mgr. art. Marek Belančat

      pripr. Mgr. art. Marek Belančat

      • klavír Eva Ivancová,  4. r.

      I. Jurníčková: Dúha, pripr. Tatiana Oleksíková, DiS. art.

      • organ Laura Ceňková, 1. roč.

      Dnešný deň sa radujme, pripr. Peter Franko, DiS. art.

      • akordeón Michal Dzurenko, 1./2B

      Poďme bratia, pripr. Renáta Blichová, DiS. art.

      • spev Viktória Vasilenková, 1. roč.

      klavír: Mgr. Katarína Rondziková, DiS. art.,

      M. Čekovský: Šťastné a veselé

      pripr. uč. Mgr. Katarína Rondziková, DiS. art.

      • gitara Vanessa Vagaská, 1./2B

      Pásli ovce valasi, pripr. Mgr. art. Marek Belančat

      • husle Soňa Čisľaková, 3./2B, klavír: Mária Berešová, DiS. art.

      V. Vačkář: Spomienka na Zbiroh, pripr. Katarína Harvanová, DiS. art.

      • klavír Viktória Džatková, 3./2B

      V. Rebikov: Valčík f mol, pripr. Mgr. Jana Dobrančinová, DiS. art.

      • tanec Júlia Paceková, 4/2B a Jana Orlejová, 4./2B

      Coppelia variácia z baletu, pripr. Ľubica Hodovancová

      • saxofón Peter Pipák, 1./2B, keyboard Katarína Šarišská, 4./2B,

      L. Armstrong: What a wonderful world

      pripr. Miroslav Hrubovčák, DiS. art.

      • klavír Ondrej Vrabeľ, 4./2B

      G. Merkel: Butterfly, pripr. Tatiana Oleksíková, DiS. art.

      • tanec Jana Orlejová, 4./2B

      Like That, pripr. Ľubica Hodovancová

      • spev: Anna Morochovičová, 1. r. a Timea Kordilová, 3. r./ II. st.

      organ: Peter Franko, DiS.art.

      Francúzska koleda: Anjeli v tej nočnej kráse

      pripr. uč. Mgr. Lenka Ivancová, DiS. art.

      • xylofón Tomáš Ján Černega, 2. roč., keyboard Katarína Šarišská, 4./2B,

      O Christmas tree, pripr. Marián Gergeľ, DiS. art.

      • keyboard Miroslava Ondrejová

      Carol of the Bells (W. J. Ross), pripr. Renáta Blichová, DiS. art.

      • vinš Martin Kuľha a Anton Kuľha

      súbor Kolovrátok, pripr. Ľubica Hodovancová

     • Vianočný klip žiakov tanečného odboru

     • Pozrite si vianočný klip žiakov tanečného odboru z triedy uč. Juliany Janitorovej, DiS. art.

      Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom za zapojenie sa do spoločného videa.

      Video pripravila uč. Juliana Janitorová, DiS. art.

     • Veselého Mikuláša milí žiaci a rodičia!

     • Ak sa chcete dozvedieť, ako si Mikuláš urobil svojku (selfie), vypočujte si báseň nášho šikovného žiaka literárno- dramatického odboru Michaela Adama Demčáka (3. ročník).

      Báseň interpretuje Eliška Lešková, žiačka 3. ročníka/2B literárno-dramatického odboru z triedy uč. Mgr. art. Júlie Ajbenovej.

      Príjemný Mikulášsky zážitok!