• Základné umelecké školy prechádzajú na dištančnú výučbu

     • Oznamujeme rodičom našich žiakov,

      že od pondelka, 29. novembra 2021 prechádzajú na dištančnú výučbu základné umelecké školy (ZUŠ) vo všetkých odboroch, centrá voľného času (CVČ), jazykové školy, všetky mimoškolské aktivity a krúžky. Vyplýva to z opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       

     • Z Kubína sme priviezli dvakrát zlato a raz striebro

     • „Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese

      a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa,“ takto je uvedená súťaž pre komunitu recitátorských nadšencov na internete.

      V dňoch 27. 10 až 29.10 2021 sme sa s radosťou zúčastnili celoštátneho kola Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne. Vďaka organizátorom sme sa mohli vidieť, počuť a mať z prednesov bezprostredné zážitky naživo a naplno. Máme veľkú radosť z našich troch žiakov, ktorí oslovili divákov a porotu:

       Veľké slová pochvaly a zlaté pásmo dostali v 1. kategórii naši najmladší recitátori.

      Za poéziu Martinko Tomčišák a za prózu Simonko Baláž.

      V 3. kategórii poézie bola porotou ocenená  Alžbetka Piňková ako komplexná a talentovaná recitátorka, tentokrát získala strieborné pásmo.

      Všetkým žiakom k úspechu na súťaži srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme vyučujúcej PhDr. Eve Jacevičovej.