• Naši recitátori potešili porotu i nás

     • Okresné kolo postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 2. júna 2021 v kaštieli.

                      Na tohoročnom 67. ročníku súťaže v umeleckom prednese mal literárno-dramatický odbor  už tradične  zastúpenie v každej z detských kategórií. Kvôli epidemiologickým opatreniam sa však zápolenie netradične presunulo o celé 3 mesiace. A teda Prešov sa dočká okresných víťazov až v októbri.

                      Naši recitátori sa pripravovali s výnimkou posledného týždňa v dištančnej forme. O to viac nás potešili ich výsledky. Štyria naši víťazi nás budú reprezentovať na krajskom kole.

       

      I. kategória   poézia   1.miesto Martin Tomčišák

                              próza    1.miesto Simon Baláž

       

      II. kategória   poézia   2.miesto Adrián Hanik

                               próza    3.miesto Tereza Ledžinská

       

      III. kategória  poézia   1.miesto Alžbeta Piňková

                               próza    1.miesto Eliška Lešková

      Srdečne blahoželáme všetkým