• Miroslava Lauffová pozýva všetky deti na prijímacie skúšky

     • Naša bývalá absolventka, teraz už pedagogička na ZUŠ Bernoláková v Košiciach a na Hudobno-dramatickom oddelení Štátneho konzervatória na Timonovej ul. v Košiciach, PhDr. Miroslava Lauffová (Haľková), pozýva deti na prijímacie skúšky.

      Aj vaše dieťa môže prísť na prijímacie skúšky

      v dňoch 01. a 02. júna 2021 v čase od 13,00 do 17,00 hod.

     • Svetové osobnosti v našej škole

     • Pri vstupe do budovy na Štúrovej ulici vás určite zaujmú obrazy, ktorých autorom náš učiteľ výtvarného odboru - PaedDr. Martin Horečný. Osobnosti zo sveta výtvarného /Salvador Dalí/, tanečného /Maja Plisecká, hudobného /Wolfgang  Amadeus  Mozart/ a literárneho umenia /William Shakespeare/ povzbudia zvedavosť a upozornia na dôležité poslanie umenia.

     • Prijímacie skúšky

     • Oznamujeme rodičom, že vyučovanie počas prijímacích skúšok

      (dňa 1. a 2. júna 2021) je obmedzené - podľa pokynov triedneho učiteľa. Za pochopenie ďakujeme

      Pozývame všetkých záujemcov na prijímačky

      Tešíme sa na vás

      Kliknutím na nasledujúci odkaz nájdete všetky potrebné informácie k prijímacím skúškam v jednotlivých odboroch a kliknutím na ďalší odkaz sa dostanete na elektronickú prihlášku, ktorú môžete vyplniť online

     • Oznam

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     • Obnovenie prezenčného vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka, 24. mája 2021, bude prebiehať prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a všetkých predmetoch.

      Pri nástupe je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (priložíme na stránku).

      Všetky ďalšie informácie Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.

      Tešíme sa na stretnutie 

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti:Vyhlas._zak_zast..docx​​​​​​​

     • Naši susedia - Svet pod vodou

     • Aj v tejto výnimočnej situácii tvoríme a zúčastňujeme sa výtvarných súťaží. Potešil nás úspech v Medzinárodnej súťaži ,,Naši susedia – Svet pod vodou“/Poľsko – Rzeszow/. Maľba Margarétky Radovej (8 r.) bola ocenená Cenou a do vystavenej kolekcie bola zaradená aj práca Lívie Vaškaninovej (8 r.).

      Žiačky pracovali pod vedením učiteľky Mgr. Drahoslavy Zalaiovej.

      Obom úspešným žiačkam výtvarného odboru aj ich učiteľke Mgr. Drahoslave Zalaiovej srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

     • Timravina studnička bez publika

     • V utorok 11. mája 2021 sa stretli v humenskom kaštieli recitátori pôvodnej slovenskej prózy.

      Koncertná sála nebola plná divákov, ako po iné roky. Každý súťažiaci s rúškom sedel vzdialený od ostatných súťažiacich aj od svojho pedagóga, v miestnosti bola naraz vždy len jedna kategória, presne podľa platných epidemiologických opatrení.

      Recitátorka literárno-dramatického odboru Emma Raganová si v 1. kategórii zarecitovala text Štefana Moravčíka: Somaranč, text plný humoru a slovných hier, a to od názvu až po záverečnú situáciu, kedy pomaranč-somaranč spôsobí pažravcovi predĺženie uší tak, že pripomína somára. A pomôže mu citrón-odušovač.

      Emmka si prvýkrát odskúšala súťaž a získala v regionálnej súťaži 3. miesto.

      Emmke, žiačke literárno-dramatického odboru a jej učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej, srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov

     • Deň matiek

     • Všetko najlepšie ku Dňu matiek všetkým mamkám. Veríme, že budúci rok budeme mať opäť aj koncert ku Dňu matiek.

     • Pohľad do našej školy

     • Pozrite si video, ktoré je pohľadom do práce našich učiteľov so žiakmi na vyučovaní vo všetkých odboroch (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný), ale aj ako to vyzeralo počas dištančného vzdelávania. Spracovali sme videá so súčasnými aj bývalými žiakmi.

      Hudobný podklad: Bohemian Rhapsody v umeleckom podaní nášho akordeónového orchestra Rondo s dirigentkou Janou Nemčíkovou.

      Autorom nášho mixu videí je Daniel Kontuľ a spracovali sme aj videá z archívu školy, ale aj z dištančných videí, ktoré nám so súhlasom na zverejnenie poslali rodičia našich žiakov.

      Video je zároveň aj pozvánkou na prijímacie skúšky v dňoch 01. a 02. júna 2021

     • Úspech na klavírnej súťaži Sládkovičovo 2021

     • Žiak prvého ročníka Adam Hančárik z triedy Emílie Jevočinovej, DiS. art., získal bronzové pásmo na 6. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2021, ktorá sa konala 30. apríla 2021. Súťažil v 5. kategórii (žiaci do 15 rokov) a v jeho kategórii bolo 13 súťažiacich. Adam je pôvodne samouk a do našej školy prišiel len v septembri tohto školského roku.

      Blahoželáme mu a želáme veľa ďalších úspechov pod vedením jeho triednej učiteľky Emílie Jevočinovej, DiS. art.

      Na facebooku školy môžete vidieť aj video