• Vyučovanie od 3. mája 2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom,

      že od pondelka, 03. mája 2021 naďalej vyučujeme prezenčne všetky ročníky hudobného odboru okrem predmetov spev a hra na dychové nástroje.

       

      Dištančne ďalej pokračuje vyučovanie:

      - predmet spev, hra na dychové nástroje, hudobná náuka (aj vyučovanie žiakov prípravného štúdia), komorných telies a súborov,

      - v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

      Pripomíname, že:

      • ak bude v triede na ZŠ, SŠ potvrdený prípad koronavírusu, žiak z danej triedy nemôže prísť na hodinu v našej škole,
      • žiak je povinný priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca: Vyhlas._zak._zast..docx
      • žiak starší ako 18 rokov je povinný priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého žiakaVyhlas._plnoleteho_ziaka.docx
      • test nie je potrebný
     • Z histórie našej školy

     • Zaspomínajte si s nami vďaka videoprojekcii k 60. výročiu Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici (z roku 2017).

      Pozrite si históriu našej školy vo fotkách s archívnou zvukovou nahrávkou spevu jedného z bývalých riaditeľov školy - Štefana Polovku.

      Za videoprojekciu ďakujeme Danielovi Kontuľovi

     • Zmena vo vyučovaní od 26. apríla 2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom,

      že od pondelka, 26. apríla 2021 vyučujeme prezenčne všetky ročníky hudobného odboru okrem spevu a hry na dychových nástrojoch.

      Dištančne ďalej pokračuje vyučovanie:

      - spevu a hry na dychových nástrojoch,

      - hudobnej náuky (aj vyučovanie žiakov prípravného štúdia), komorných telies a súborov,

      - v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

      Pripomíname, že:

      • žiak je povinný na prvú vyučovaciu hodinu priniesť prehlásenie o bezinfekčnosti, 
      • ak bude v triede na ZŠ, SŠ potvrdený prípad koronavírusu, žiak z danej triedy nemôže prísť na hodinu v našej škole,
      • Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete kliknutím na odkaz nižšie:

     • J. S. Bach - Malé prelúdium

     • Vypočujte si Malé prelúdium v podaní žiaka Rastislava Jasika z triedy učiteľa Mast. umet. Srđana Stojiljkovića 

      Za možnosť zhotoviť videozáznam v priestoroch Gréckokatolíckeho chrámu v Radvani nad Laborcom ďakujeme Gréckokatolíckej farnosti v Radvani nad Laborcom.