• CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ EKOPOSTER

     • STRIEBRO A BRONZ AJ V ČASE DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA!

      (Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Organizátor: Mesto Trstená )

      V silnej celoštátnej konkurencii 753 žiakov z 98 škôl sa na 2. mieste umiestnila EVA ADAMOVÁ a na 3. mieste SOFIA KLIMIKOVÁ. Žiačky súťažili v kategórii ZUŠ a sú z triedy PaedDr. Martina Horečného

      Dievčatám srdečne gratulujeme ku krásnemu umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • 17. medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica, OKS Dolný Kubín

     • Aj počas dištančného vyučovania pracujeme, súťažíme a víťazíme.

      Gratulujeme žiačkam:

      SOŇA ČISĽÁKOVÁ a IVANA MAGDŽIAKOVÁ z triedy PaedDr. Martina Horečného k úspešnej reprezentácii školy v medzinárodnej súťaži VIANOČNÁ POHĽADNICA. Súťaže sa zúčastnilo 1 100 detí zo 150 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Srbska.

      SOŇA ČISĽÁKOVÁ sa umiestnila na 1. mieste v kategórii ZUŠ a získala aj finančnú cenu

      IVANA MAGDŽIAKOVÁ sa umiestnila na 3. mieste v kategórii ZUŠ a získala vecnú cenu

       

      Prajeme veľa ďalších úspechov

     • Tanečný odbor

     • Pozrite si zostrih videí z dištančného vzdelávania našich žiakov tanečného odboru z tried učiteliek Ľubomíry Chalachanovej, DiS. art. a Ľubice Hodovancovej.

     • Vianočný pozdrav našich žiakov

     • Vianočný pozdrav žiakov literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom z triedy uč. PhDr. Evy Jacevičovej.

      Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy uč. Mgr. Drahoslavy Zalaiovej Videá a výtvarné práce boli zhotovené počas dištančného vzdelávania.

       

      Ďakujeme rodičom za spoluprácu

     • OZNAM

      • VYUČOVANIE V ZUŠ OD 7. DECEMBRA 2020

      Riaditeľstvo ZUŠ Humenné oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZUŠ, že aj naďalej bude vyučovanie v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) prebiehať len 

      DIŠTANČNOU FORMOU

      Potrebné informácie a pokyny k dištančnému (online) vzdelávaniu sú zverejňované na webovej stránke školy: www.zushumenne.edupage.org