• Poďakovanie

     • Ďakujeme našej učiteľke tanečného odboru Ľubomíre Chalachanovej, DiS. art., za včerajšiu super online "rozcvičkovú a strečingovú " hodinu vysielanú naživo na našej facebookovej stránke.

      Ďakujeme za váš záujem, aktivitu pri cvičení a za pozitívne ohlasy.

      Tešíme sa na ďalšie spoločné cvičenie budúci týždeň, ktoré bude zamerané pravdepodobne na posilňovanie brušných svalov.

      Prajeme príjemné jesenné prázdniny

      Prihlásiť sa na živé vysielanie môžete kliknutím na fb školy alebo kliknutím na odkaz:

      https://www.facebook.com/ZUSMierovaHE

     • Pozývame na on-line rozcvičku

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      všetkým vám ponúkame možnosť zacvičiť si s našou p. učiteľkou v rámci on-line rozcvičky, ktorú budeme vysielať každý štvrtok o 17:00 hod. na facebookovej stránke našej školy.

      Potrebujete len trošku miesta, pohodlné oblečenie a chuť sa rozhýbať.

      Prvýkrát sa na Vás tešíme 29.10.2020 o 17,00 hod.

      facebook školy: https://www.facebook.com/ZUSMierovaHE 

      alebo kliknite na odkaz:

     • OZNAM

      • VYUČOVANIE V ZUŠ OD 26. 10. 2020 IBA DIŠTANČNOU FORMOU VO VŠETKÝCH ODBOROCH.

      Riaditeľstvo ZUŠ Humenné oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZUŠ, že sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

      s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
       

      bude v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) vyučovanie
       

      prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU

      Potrebné informácie a pokyny k dištančnému (online) vzdelávaniu budú priebežne zverejňované na webovej stránke školy: www.zushumenne.edupage.org
       

      Veríme, že to spoločne zvládneme.

     • Ríša fantázie

     • BLAHOŽELÁME tvorivým nápadom výtvarníkov, vďaka ktorým sa umiestnili v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ríša fantázie /v Lučenci/ na popredných miestach.

      Blahoželanie a poďakovanie patrí aj ich učiteľovi PaedDr. Martinovi Horečnému.

      Prajeme ešte veľa úspechov :)

     • Učivo z predmetu hudobná náuka

     • Nové učivo z predmetu hudobná náuka pre žiakov 2. a 3. ročníka 1. časti z triedy Mgr. Kataríny Rondzikovej, DiS. art., nájdete na podstane Naši učitelia - kliknutím na môj profil a vyberiete si konkrétny ročník.

      alebo kliknutím na odkaz dole:

      Nájdete tam aj pracovné listy pre žiakov 2. a 3. ročníka, ktoré majú žiaci vypracovať a vypracované odfotiť a poslať na mail katarina.rondzikova@gmail.com

      V prípade otázok ma kontaktujte mailom na: katarina.rondzikova@gmail.com

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy

      s účinnosťou od 12. októbra 2020 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

      V tejto súvislosti oznamujeme, že individuálne vzdelávanie v hudobnom odbore prebieha podľa rozvrhov platných pre jednotlivé hlavné predmety (hry na hudobný nástroj a spev).

      Hudobná náuka, hra v orchestri, komorný spevácky zbor v hudobnom odbore a kolektívne vyučovanie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

      Bližšie informácie zverejníme čo najskôr.