• Spomienka

     • Milí kolegovia, žiaci a priatelia školy,

      dnes uplynul rok, kedy nás náhle navždy opustil náš kolega, priateľ, spolužiak a učiteľ Mgr. art. Róbert Blicha. Pri tejto príležitosti si na neho s láskou spomíname ako na výborného pedagóga hry na akordeóne.

      Pripomenieme si preto dnes aj jeho úspechy, pretože najmä v rokoch 2003-2011 dosiahol výborné pedagogické výsledky.

      V týchto rokoch sa jeho žiaci na súťažiach umiestnili 5 krát v zlatom pásme, raz v striebornom a raz v bronzovom pásme. V roku 2009 získal jeho žiak Diplom za najlepší výkon a tiež mu bol udelený Diplom najlepšiemu žiakovi celej súťaže.

      V roku 2011 bol Róbertovi Blichovi udelený Diplom pre najlepšieho pedagóga festivalu v Giraltovciach. Cena primátora mesta je pre pedagóga hodnotné ocenenie, zároveň aj odmena za náročnú prácu pedagóga.

      Spomíname na neho s úctou a láskou