• ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ

     • Milí žiaci,

      vysvedčenia si môžete vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov 

      dňa 30. júna 2020 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. 

      Žiaci literárno-dramatického odboru si vysvedčenia vyzdvihnú v kancelárii č. 16 - u zástup. Mgr. K. Rondzikovej, DiS. art.

     • Absolventi našej školy v školskom roku 2019/2020

     • Absolventi tanečného odboru z triedy učiteľky Ľubice Hodovancovej.

      Absolventi výtvarného odboru z triedy Mgr. Drahoslavy Zalaiovej.

      Absolventi prvej časti prvého stupňa výtvarného odboru sa predstavujú svojou tvorbou - vyučujúca Mgr. Jitka Frívaldská.

     • HNTV

     • V čase 19,00 si v správach HNTV môžete pozrieť zaujímavý príspevok o znovuotvorení našej školy 🎬🎤🎧🎼🎹🎷🎺🎸🎻💃🎭🎨

      Ďakujeme veľmi pekne HnTV 📺 a redaktorke Natálii Boškovej 🎤 

     • Oznam - Čestné vyhlásenia pre nasledujúci školský rok

     • Milí rodičia,

      príďte, prosím, podpísat Čestné vyhlásenie pre zber údajov platné pre nasledujúci školský rok 2020/2021:

      Žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru na sekretariát ZUŠ na Mierovej ulici denne od 8.00 do 17.00 hod.

      Žiaci tanečného odboru k svojim triednym učiteľkám.

      Žiaci výtvarného odboru na Štúrovu ul.

      Ďakujeme.

     • O Z N A M

     • Milí žiaci a rodičia,

      oznamujeme Vám, že od pondelka

      15. júna 2020 obnovujeme vyučovanie vo všetkých odboroch a všetkých predmetoch podľa rozvrhu hodín.

      Organizačné pokyny k obnoveniu prevádzky zverejníme v budove školy aj na internetovej stránke školy.

      Vyučovanie bude podliehať prísnym hygienickým opatreniam a vzhľadom k dobrovoľnej výučbe bude organizácia vyučovania upravená (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa).

      Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať dobrovoľnej výučby, môžu naďalej pokračovať v online výučbe.

     • OZNAM

     • Oznamujeme žiakom literárno-dramatického odboru,

      že v týždni od 1. - 12. júna 2020 nebude realizované vyučovanie online formou.

      Od 15. júna bude v škole vypísané zastupovanie.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

     • Dňa 13. 3 2020 sa v Kežmarku uskutočnila vernisáž výstavy a vyhodnotenie súťaže MOJE (NE)ISTOTY 2020 realizovanej pod záštitou predsedu PSK a štátneho tajomníka MŠ. Do súťaže bolo prihlásených 163 prác z 29 škôl zo Slovenska.

      V kategórii umeleckých škôl boli udelené 3 ocenenia a naša žiačka Kristína Trešňáková z triedy PaedDr. Martina Horečného získala 1. cenu.

      Gratulujeme a prajeme ešte veľa tvorivých úspechov.

     • VESMÍR OČAMI DETÍ 2020, celoslovenská výtvarná súťaž

     • Viktória Vrábľová,1.miesto v kategórii umeleckých škôl

      Gratulujeme našej žiačke VIKTÓRII VRÁBĽOVEJ z triedy PaedDr. Martina Horečného za úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnej súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ 2020.Jej práca bola odbornou porotou ocenená 1. miestom v kategórii umeleckých škôl.

      Prajeme ešte veľa tvorivých úspechov.

     • Tancujeme z domu

     • Tanec a tanečné pózy sa dajú výborne skombinovať s bežným dňom a povinnosťami - dôkazom čoho sú naši šikovní tanečníci na týchto záberoch, ktorí počas uplynulých týždňov spolu s rodičmi pracovali na zadaných "foto-úlohách".

      S každou jednou úlohou sa žiaci s úsmevom popasovali. Učiť sa, čítať si, či pomôcť rodičom s upratovaním sa dá aj takto, a najmä s úsmevom na perách :) 

      Ďakujeme za dodaný materiál našim žiakom a za spracovanie videa ich triednej učiteľke Ľubomíre Chalachanovej, DiS. art.