• Informácia

     • V škole vyučovanie našich žiakov naďalej (aj v mesiaci jún) pokračuje v dištančnej forme. 

      Počas prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie vzdelávanie prebieha v dištančnej forme, preto je potrebná úhrada školného za celý kalendárny polrok (január - jún 2020).

     • Žiaci z prípravnej dramatickej výchovy

     • Niečo z aktivít najmenších z prípravnej dramatickej výchovy - z našej prípravky. Dvojičky Bernadetka s Kristínkou a Martinko sa doma snažia cvičiť svoje pery a otváranie úst na artikulačných cvičeniach.

      Vyrobili si už aj svoje vlastné bábky.A zahrali si s nimi kratučké situácie. Pozrite sa, ako Martinko učil svojho zajačika robiť buchty podľa Kuchárskej knihy pre najmenších od Ľubomíra Feldeka! Ktovie, ako sa im tie buch-ty podarili???

     • Hodnotenie žiakov výtvarného odboru

     • Hodnotenie vo výtvarnom odbore:

       

      1. – 3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      1. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety:  kresba, maľba, dekoratívne činnosti                                   
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet modelovanie a práca s materiálom
      • predmet grafika nebude hodnotený

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení         

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    
     • Hodnotenie žiakov literárno-dramatického odboru

     • Hodnotenie v literárno - dramatickom odbore:

           1. – 2. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet prípravná dramatická výchova

            3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet dramatika a slovesnosť
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                            

           1. roč. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet dramatika a slovesnosť
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                                   
      1. – 3. roč./II. stupňa:
      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet základy dramatickej tvorby 
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet prednes 
      • predmet  – pohyb, práca súbore  nebude hodnotený                                                                            

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety dramatika a slovesnosť, prednes, pohyb, práca súbore  vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

       

     • Hodnotenie žiakov tanečného odboru

     • Hodnotenie v tanečnom odbore:

      1. , 2. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet TPR - tanečná príprava
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      3. roč./1. časti

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmet KLT – klasický tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      1.- 3. roč./2. časti

      • hodnotenie klasifikačným stupňom  pre predmet KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet DT – džezový tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom  pre predmet KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec
      •  hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmet MT – moderný tanec
      • predmet TPX – tanečná prax  nebude hodnotený

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, DT – džezový tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: KLT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, MT – moderný tanec, TPX - tanečná prax vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení    
     • Hodnotenie žiakov hudobného odboru

     • Hodnotenie v hudobnom odbore:

       

       

       

      1. – 3. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra a voliteľný predmet

       

      1. – 3. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      1. – 3. roč./II. stupňa:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet  
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor,     hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

       

      Záverečné ročníky:

      4. roč./1. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet a hudobná náuka

      vypočítané aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení

      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      4. roč./2. časti:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet vypočítaný aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      4. roč./II. st.:

      • hodnotenie klasifikačným stupňom pre predmety: hlavný predmet vypočítaný aritmetickým priemerom známok z predošlých vysvedčení
      • hodnotenie slovom „absolvoval“ pre predmety: obligátny nástroj, komorný zbor, štvorručná hra, hra v súbore, hra v orchestri a voliteľný predmet

       

      Do tlačiva ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA sa vypíšu iba známky z hlavného predmetuhudobnej náuky u žiakov 4. roč. 1. časti, a iba známky z hlavného predmetu u žiakov 4. ročníka 2. časti a 4. ročníka II. stupňa.