• Umelecká záhrada ZUŠky

     • Naša škola využila možnosť prihlásiť svoj projekt do procestu participatívneho rozpočtu. Mesto tento projekt akceptovalo a verejnosť bude môcť za náš projekt hlasovať.

      Hlasovanie bude prebiehať v dňoch od 2. - 20. marca 2020, a to dvoma spôsobmi: elektronicky (online hlasovanie) na stránke mesta Humenné a osobne na hlasovacom lístku, ktorý sa vhodí do hlasovacej urny. Urna bude umiestnená v priestoroch Klientskeho centra Mestského úradu v Humennom, kde si môžete vyzdvihnúť aj hlasovací lístok. Hlasovať môže každý občan s trvalým pobytom v meste Humenné vo veku od 15 rokov.

      Elektronické hlasovanie kliknutím na nasledujúci odkaz:

      https://www.humenne.sk/Hlasovanie-obcanov/#formular-hlasovanie

       

      Na videu si môžete pozrieť prezentáciu nášho projektu - Umelecká záhrada ZUŠky.

      Podporte, prosím, dobrú myšlienku a aktivity našej základnej umeleckej školy. Profitovať z umeleckej záhrady budú nielen žiaci, učitelia a rodičia školy, ale aj široká verejnosť, ktorá má rada tvorbu talentovaných žiakov.

      Ď A K U J E M E

     • SHOW CUP v Košiciach

     • V nedeľu, dňa 16. 2 .2020, sa žiacky tanečného odboru z triedy uč. Ľubomíry Chalachanovej, DiS. art., zúčastnili celoslovenskej tanečnej súťaže SHOW CUP v košickej Kunsthalle.Mladšie žiačky (4. a 5. ročník) získali 1. miesto s folklórnou choreografiou 'Ivanku, Ivanku', a scénické duo piatačok 'Between us' (T. Harajdová, A. Vasilcová) získalo taktiež 1. miesto.

      Vo večerných hodinách súťažili juniorky v kategórii scénický tanec. Duo 'Alive' (V. Adamčíková, N. Gombárová) získalo 1. miesto.

      Sólo Viktórie Adamčíkovej 'Find me' získalo 2. miesto a sólo Radky Pažurovej 'Dotyk' 4. miesto.

      Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu :)

     • H/AMFO R. SPIELMANNA 2020

     • Dňa 30. 1. 2020 sme sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom zúčastnili slávnostnej vernisáže fotografickej súťaže, v ktorej boli ocenené 1. miestami aj naše študentky Adela Šalatová a Emma Sivá z triedy PaedDr. Martina Horečného. Študentky súťažili v kategórii Cykly a seriály.

      (Foto: ocenená A. Šalatová a naše víťazné fotografie)

      Srdečne blahoželáme