• Výsledky príjímacích skúšok

    • Ak ste zabudli alebo stratili priradený kód, zavolajte na sekretariát školy, č. t. 057/7752602.

     Výsledky sú vyvesené v budovách školy.

     Zoznam prijatých žiakov z prijímacích skúšok 3. septembra 2021

     hudobnom odbore a zadelenie k triednemu učiteľovi:

      

      

      Kód žiaka

     Hlavný predmet

     Triedny učiteľ

     HO2021/040

     Spev

     Mgr. Lenka Ivancová, DiS. art.

     HO2021/041

     Hra na klavíri

     Peter Franko, DiS. art.

     HO2021/042

     Hra na klavíri

     Emília Jevočinová, DiS. art.

     HO2021/043

     Hra na gitare

     Mgr. art. Marek Belančat

     HO2021/045

     Hra na gitare

     Mgr. art. Marek Belančat

     HO2021/046

     Hra na klavíri

     Miroslava Hanáková, DiS. art.

     HO2021/047

     Hra na gitare

     Mgr. art. Marek Belančat

     HO2021/048

     Hra na klavíri

     Mária Berešová, DiS. art.

      

     Prijatí žiaci si zadelia hodinu hlavného predmetu u triedneho učiteľa a hodinu hudobnej náuky u Mgr. Kataríny Rondzikovej, DiS. art.

      

      

     Zoznam prijatých žiakov z prijímacích skúšok 3. septembra 2021

     literárno-dramatickom odbore:

      

     Kód žiaka

     LDO2021/006

     LDO2021/007

      

     Zoznam prijatých žiakov z prijímacích skúšok 3. septembra 2021

     v tanečnom odbore:

      

      

     Kód žiaka

     TO2021/010

     TO2021/011

     TO2021/012

     TO2021/013

     TO2021/014

     TO2021/015

     TO2021/016

      

      

     Zoznam prijatých žiakov z prijímacích skúšok 3. septembra 2021

     vo výtvarnom odbore:

      

      

     Kód žiaka

     VO2021/20

     VO2021/21

     VO2021/22

     VO2021/23

     VO2021/24

     VO2021/25

     VO2021/26

     VO2021/27

     VO2021/28

     VO2021/29