Odbory Fotoalbum Orgány školy Z histórie školy Napíšte nám Mapa
Navigácia
Nedeľa 17. 12. 2017
Počet návštev: 851591
 • Vianočný koncert 2017 Od Lucie do Vianoc - foto p. Stanislav Mikita

  Vianočný koncert s názvom Od Lucie do Vianoc sa uskutočnil dňa 13. decembra 2017 v Dome kultúry v Humennom. Bol rozdelený na 2 časti. V prvej časti koncertu diváci mali možnosť vidieť ako to vyzeralo v minulosti - zvyky a tradície na Luciu, na Štedrý deň. Túto časť pripravila učiteľka tanečného odboru Ľubica Hodovancová so svojimi žiakmi. Herecky sa zapojili aj učitelia hudobného odboru Daniela Rišková, DiS. art. a Mgr. art. Marek Belančat. Moderátorkou koncertu bola žiačka literárno-dramatického odboru Annamária Bajcurová.Druhá časť koncertu patrila žiakom hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru.Nádhernú scénu pripravili učitelia výtvarného odboru - PaedDr. Igor Hanák a PaedDr. Martin Horečný.

 • Hudbou medzi ľudí

  V tomto predvianočnom období naši žiaci absolvujú mnohé vystúpenia.Dňa 12.12.2017 sa konalo Mikulášske vystúpenie pre SZPB. Vystúpenia sa zúčastnili žiačky: Zojka Vasilková, Ľudka Repková, Miška Kalaninová, Kristína Stemnická a Zuzka Hančárová (z triedy uč. M. Berešovej, DiS. art., V. Suchej, DiS. art., R. Blichovej, DiS. art. a M. Hrubovčáka, DiS. art.). Svojou hrou na keyboarde a priečnej flaute dojali prítomných až k slzám. V závere vystúpenia sa žiačkam a učiteľom ZUŠ poďakovala tajomníčka SZPB pani G. Rosičová a poslankyňa mestského zastupiteľstva v Humennom, pani M. Cehelská. Žiačky za svoje vystúpenie boli odmenené aj vecným darčekom.

 • Aj naša škola sa zapojila do ušľachtilého  projektu Celé Slovensko číta deťom.

              V triede literárno-dramatického odboru sa 11. decembra 2017 stretli deti z materskej škôlky na Mierovej ulici  s niekoľkými osobnosťami, ktoré dokážu a chcú zapaľovať záujem o čítanie. Preto sa s radosťou zapojili do projektu, ktorý sa šíri po mestách a mestečkách Slovenska, do projektu, nad ktorým prevzal záštitu aj pán prezident Kiska.

              Milé a podnetné stretnutie  detí a čítajúcich hostí trvalo celú hodinku a bolo plné emócií a príbehov, ktoré si so sebou priniesli čítajúci hostia. Ušľachtilý projekt vznikol vďaka pani Viere Kučerovej, v našich priestoroch ho uvádzala koordinátorka projektu pani Marica Harčaríková, pedagogička herectva a pantomímy z prešovského Súkromného konzervatória D. Kardoša.

              Deťom čítala domáca pedagogička literárno-dramatického odboru Eva Jacevičová z humorných príbehov o psíčkovi a mačičke, jej terajšia žiačka z II. stupňa Annamária Bajcurová si vybrala časť z knižky o obľúbených dvojičkách Danke a Janke, bývalá žiačka - recitátorka a dnes už aj fundovaná lektorka umeleckého prednesu Soňa Pariláková čítala o fascinujúcom svete včiel vo vnútri úľa. Veľmi zanietene čítal dojímavý príbeh zo svojej obľúbenej detskej knihy o Svrčkovi a mravcoch spisovateľ Milan Zelinka, redaktorka TV JOJ Jana Veľasová napokon pridala veľmi aktuálnu rozprávku o babičke, vnučke a sýkorke vo svete preplnenom televíziou. 

              Stretli sa tu príbehy o zvieratkách i o deťoch, v nich humor i láskavé pripomenutie potreby pomáhať si navzájom, rozhovory o čitateľských začiatkoch a obľúbených detských knihách ako aj najvzácnejšie osobné spomienky na tých, ktorí našich pozvaných hostí kedysi uviedli do sveta kníh a ich skrytých pokladov.

              Do atmosféry plnej zážitkov z vypočutého čítania prispela svojím spevom žiačka Tamarka Džubarová z triedy p. Kataríny Rondzikovej.

              Svetlo sviečky, vôňa vanilky, blikanie kahanca, úžasný svet kníh a rozprávok a ich sprostredkovanie obohacujúcim hlasom ukončil napokon jemný zvuk zvončeka.

              Ten však zároveň opäť pozýval do sveta rozprávok a príbehov. Lebo hlavným a najdôležitejším hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM by mala byť rodina, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítajme deťom aspoň 20 minút denne.

 • Od Lucie do Vianoc

  Všetkých srdečne pozývame na vianočný koncert našej školy s názvom Od Lucie do Vianoc,

  ktorý sa uskutoční dňa 13. decembra 2017 o 16,30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry.

  "Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc..."

 • Celé Slovensko číta deťom aj v Humennom

  Aj naša škola sa zapojí do projektu Celé Slovensko číta deťom, a to dňa 11. decembra 2017 od 10.00 hod. v triede č. 22 v budove našej školy na Mierovej ulici.Tešíme sa na deti z materskej školy aj na vzácnych hostí:spisovateľ Milan Zelinka,redaktorka TV JOJ Jana Veľasová, recitátorka a lektorka Soňa Pariláková, naša pedagogička literárno-dramatického odboru Eva Jacevičova a pedagogička Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove Marica Harčariková.

 • Mikulášsky koncert pre deti z MŠ

  Do galérie Mikulášsky koncert pre deti z MŠ boli pridané fotografie.

  Koncert pre deti z materských škôl pripravujú každoročne učiteľky Mgr. Jana Dobrančinová, DiS. art - predstaviteľka anjela a Mária Berešová, DiS. art. - predstaviteľka čerta v spolupráci s učiteľmi hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru.

  Scénu pripravili učitelia výtvarného odboru.

 • Články o našich žiakoch v Humenskom exprese

  V aktuálnom čísle Humeského expresu si môžete prečítať články o našej škole, ale aj o úspechoch našich žiakov na regionálnom kole súťaže Timravina studnička..

 • Beniakove Chynorany v Košiciach

  Náš recitátor zaujal na Beniakových Chynoranoch

          V piatok 10. novembra 2017 naši recitátori Annamária Bajcurová a Michal Džatko súťažili v silnej konkurencii na výnimočne početne obsadenej súťaži oboch východoslovenských krajov, na festivale poézie Beniakove Chynorany v Košiciach.

              Poéziu európskych autorov tu recitovalo skoro 40 stredoškolákov, medzi nimi aj viacerí študenti hudobno-dramatického odboru z dvoch košických konzervatórií.

  Potešili nás pochvalné vyjadrenia členov poroty k výkonom našich recitátorov.

  Sme hrdí na umiestnenie, ktoré dosiahol v II. kategórii recitátorov od 17 do 19 rokov náš Michal Džatko z II. stupňa literárno-dramatického odboru.

              Za svoje vystúpenie s poéziou nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Artura Lundkvista vo svojej kategórii získal Michal Džatko 3.miesto medzi pätnástimi recitátormi, hneď za dvomi študentmi Štátneho konzervatória z Timonovej ulice v Košiciach a študentom ZUŠ v Košiciach.

              Za svoj prednes bol navrhnutý na postup do celoslovenského kola v Chynoranoch.

  Srdečne blahoželáme!!!

 • Článok a video o našej škole

  http://www.dobrenoviny.sk/c/115389/zakladna-umelecka-skola-v-humennom-oslavuje-60-rokov-svojho-vzniku

 • Úspechy žiakov literárno-dramatického odboru

  TIMRAVINA STUDNIČKA V HUMENSKOM ZÁMKU

              Dňa 26.10.2017 recitovali  žiaci z okresov Humenné , Snina a Medzilaborce prózy slovenských autorov na počesť  slovenskej prozaičky Boženy Slančíkovej- Timravy.

              Na regionálnom kole postupovej súťaže Timravina studnička v koncertnej sále humenského zámku porota  vyberala tých najlepších v jednotlivých kategóriách. Naši dvaja recitátori z literárno-dramatického odboru zaujali divákov i porotu svojimi výkonmi i textami .

  Eliška Lešková recitovala humorný príbeh Marianny Grznárovej Ako Maťko s Kubkom naučili kukučku kukať.  Kristián Feškanič zasa vyrozprával vtipnú situáciu zo sveta vrabcov z pera Vincenta Šikulu: Ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku. V početne zastúpených kategóriách získali skvelé umiestnenia.

  I. kategória :    2. miesto  - Eliška Lešková

  II. kategória:    1. miesto  - Kristián Feškanič

  Kristián nás bude reprezentovať na celoštátnom kole súťaže v Lučenci.

    

  Srdečne blahoželáme obom žiakom aj ich učiteľke PhDr. Eve Jacevičovej


  KRAJSKÁ SÚŤAŽ MLADÝCH MODERÁTOROV V PREŠOVE

              27.10.2017 sa náš žiak literárno-dramatického odboru Martin Mihaľov zúčastnil krajskej súťaže moderátorov v Prešove.

              V reprezentatívnych priestoroch malej scény Divadla Jonáša Záborského sa stredoškoláci pustili do zaujímavej a veľmi náročnej výzvy. Potrebovali zvládnuť tri disciplíny: 1. spravodajstvo, 2. reklamu, 3. rozhovor s reálnym hosťom. Všetky disciplíny si pripravovali súťažiaci samostatne doma a prezentovali potom na mikrofón. Hodnotila sa spisovná a zrozumiteľná výslovnosť, správna štylizácia, tvorivosť, originalita, vystupovanie, schopnosť zaujať  a empaticky reagovať. Martin ako jeden z najmladších súťažiacich a ako debutant  v súťaži zvládol svoje vystúpenie medzi skúsenými súťažiacimi naozaj obdivuhodne.

  I. kategória:    2. miesto – Martin Mihaľov

     

  Srdečne blahoželáme!!!

   

 • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka, 23. októbra 2017, nájdete triedu učiteľky E. Jacevičovej na poschodí: č. tr. 22 
  a triedu učiteľky Ľ. Bazárovej na prízemí: č. tr. 18.

  Ďakujeme našim kolegom, žiakom a pomocníkom, ktorí dnes šikovne a rýchlo zrealizovali základnú výmenu týchto tried.
  Ešte pár vecí podokončujeme a triedy budú pripravené na plnohodnotné požívanie.

 • FAREBNÝ CHODNÍK

  VÝTVARNÍCI-VEĽKÍ,MALÍ
  CHODNÍK KRÁSNE ZMAĽOVALI

  Žiaci Výtvarného odboru ZUŠ v Humennom z triedy PaedDr. Martina Horečného s nadšením využili slnečné septembrové počasie na skrášlenie priestoru pred vstupom do budovy ZUŠ na ulici Štúrovej.


     

     

 • Úspech našich žiakov na súťažiach

  S radosťou rekapitulujeme úspechy našich žiakov v regionálnych, krajských, celoštátnych, ale aj medzinárodných súťažiach v školskom roku 2016/2017

  Všetkým žiakom a učiteľom ešte raz gratulujeme a veríme, že aj tento rok bude pre našich žiakov úspešný.

  Vedenie ZUŠ

  Hudobný odbor Regionálne a krajské súťaže   

  Dátum

  Názov súťaže

  Meno a vek žiaka

  Získané ocenenie

  Kateg.

  Vyučujúci

  23.03.2017

  Regionálna súťažná prehliadka žiakov v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach 6. ročník

  Miroslava Zara Kucanová 11 r.Viktória Karšková 11.r.

  bronzové pásmo

  1.kategória      (do 11 r. )

  Dobrančinová

  23.03.2017

  Regionálna súťažná prehliadka žiakov v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach 6. ročník

  Viktória Džatková 8.r. Sarah Danková 8.r.

  bronzové pásmo

  1. kategória

  (do 11 r.)

  Dobrančinová

  23.03.2017

  Regionálna súťažná prehliadka žiakov v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach 6. ročník

  Richard Čisľák 11.r. Ondrej Vrabeľ 11.r.

  zlaté pásmo

  2. kategória

  (od 11-13r)

  Oleksíková

  12. 04. 2017

  5. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

  Iveta Hanzalová

  zlaté pásmo

  4. kat.

  K. Harvanová, korep. M. Berešová

   

   

  Tanečný odbor Celoštátne súťaže              

  Dátum

  Názov súťaže

  Meno a vek žiaka (skup.)

  Získané ocenenie

  Kategória

  Vyučujúci

  11. 2. 2017

  SHOW CUP

  TS Salieta

  1. miesto

  choreog. Memories

  Ľ. Bazárová

  11. 2. 2017

  SHOW CUP

  TS Salieta

  3. miesto

  choreog. Black and gold

  Ľ. Bazárová

  11. 2. 2017

  SHOW CUP

   

  1. miesto

  choreog. Sestry

  Ľ. Bazárová

  11. 2. 2017

  SHOW CUP

   

  2. miesto

  choreog. Unikát

  Ľ. Bazárová

  25. 2. 2017

  Semifinálové kolo TO „Pohyb bez bariér“ Košice

  II.stupeň

  2.miesto

  Open  malé choreografie

  Ľ Hodovancová

  25. 2. 2017

  Semifinálové kolo TO „Pohyb bez bariér“ Košice

  II.stupeň

  3.miesto

  Open malé chor.

  Ľ Hodovancová

  25. 2. 2017

  Semifinálové kolo TO „Pohyb bez bariér“ Košice

  TS Salieta

  2. miesto

  choreog. Memories

  Ľ. Bazárová

  23.4.2017

  Finálové kolo TO „Pohyb bez bariér“ Bratislava

  II.stupeň

  3. miesto

  Open malé chor.

  Ľ. Hodovancová

  29. 4. 2017

  HUMENNÉ – SRDCOM – POHYBOM

  Juniori – ľudový tanec

  bronzové pásmo

  choreog. Črepiny

  Ľ. Bazárová

  29. 4. 2017

  HUMENNÉ – SRDCOM – POHYBOM

  Juniori - scénika

  bronzové pásmo

  choreog. Domov

  Ľ. Bazárová

  29. 4. 2017

  HUMENNÉ – SRDCOM – POHYBOM

  Deti A – ľudový tanec

  bronzové pásmo

  choreog.
  Šatkový tanec

  Ľ. Bazárová

  29. 4. 2017

  HUMENNÉ – SRDCOM – POHYBOM

  Juniori - scénika

  strieborné pásmo

  choreog. Say something

  Ľ. Hodovancová

  29. 4. 2017

  HUMENNÉ – SRDCOM – POHYBOM

  Juniori - sólo

  strieborné pásmo

  choreog. Memories

  Ľ. Bazárová

   

   

   

  Literárno-dramatický odbor Regionálne súťaže                   

  Dátum

  Názov súťaže

  Meno a vek žiaka

  Získané ocenenie

  Kategória

  Vyučujúci

  26.10.2016

  Timravina studnička

  Zuzana Onuferová

  3. miesto

  I.

  Jacevičová

   

   

  Jakub Terek

  1.miesto

  III.

   

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Alžbeta Piňková

  1. miesto

  I. poézia

  Jacevičová

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Valentína Harišová

  1. miesto

  II. poézia

  Jacevičová

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Anna Pipáková

  1. miesto

  III. poézia

  Jacevičová

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Annamária Bajcurová

  1. miesto

  IV. poézia

  Jacevičová

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Michal Janošov

  1. miesto

  I. kat. próza

  Jacevičová

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Mária Durianová

  1. miesto

  II. kat. próza

  Jacevičová

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Dominika Harišová

  1. miesto

  III. kat. próza

  Jacevičová

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Michal Džatko

  1. miesto

  IV. kat. próza

  Jacevičová

  30. 3. 2017

  Hviezdoslavov Kubín

  DS Alfa (žiaci 1. a 2. roč./2. časti)

  1. miesto

  divadlo poézie

  Jacevičová

   

  Literárno-dramatický odbor Krajské súťažše               

  Dátum

  Názov súťaže

  Meno a vek žiaka

  Získané ocenenie

  Kategória

  Vyučujúci

  15.11.2016

  Beniakove Chynorany – výber za Prešovský a Košický kraj

  Jozef Buhaj

  2.miesto

  II.

  Jacevičová

  15.11.2016

  Beniakove Chynorany – výber za Prešovský a Košický kraj

  Annamária Bajcurová

  3.miesto

  I.

  Jacevičová

  25. – 27. 4.

  2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Alžbeta Piňková

  1. miesto

  I. poézia

  Jacevičová

  25. – 27. 4.

  2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Anna Pipáková

  1. miesto

  III. poézia

  Jacevičová

  25. – 27. 4.

  2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Annamária Bajcurová

  2. miesto

  IV. poézia

  Jacevičová

  25. – 27. 4.

  2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Michal Janošov

  2. miesto

  I. kat. próza

  Jacevičová

  25. – 27. 4.

  2017

  Hviezdoslavov Kubín

  Dominika Harišová

  2. miesto

  III. kat. próza

  Jacevičová

  25. – 27. 4.

  2017

  Hviezdoslavov Kubín

  DS ALFA - Inscenácia Iba ten múr

  1. miesto

  Divadlo poézie

  Jacevičová

   

   

  Literárno-dramatický odbor Celoštátne súťaže                    

  Dátum

  Názov súťaže

  Meno a vek žiaka

  Získané ocenenie

  Kategória

  Vyučujúci

  15.11.2016

  Timravina studnička – prednes pôvodnej slovenskej prózy

  Jakub Terek

  cena              j. Halákovej za výborný prednes

  III.

  Jacevičová

  2.- 4 .12.

  2016

  Beniakove Chynorany – prednes  poézie európskych autoorov

  Annamária Bajcurová

  3.miesto

  I.

  Jacevičová

   

  Výtvarný odbor Regionálne súťaže             

  Dátum

  Názov súťaže

  Meno a vek žiaka

  Získané ocenenie

  Kateg.

  Vyučujúci

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Gabriela Štofčíková,9 r.

  cena

  4.

  Mgr. D. Zalaiová

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Eva Mária Ondisková, 8 r.

  cena

  4.

  Mgr. D. Zalaiová

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Tatiana Michalčová, 9 r.

  čestné uznanie

  4.

  Mgr. D. Zalaiová

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Timea Balogová, 14 r.

  cena

  5.

  Mgr. D. Zalaiová

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Alexandra Szabóová, 10 r.

  cena

  5.

  Mgr. D. Zalaiová

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Miroslava Zara Kucanová, 10 r.

  čestné uznanie

  5.

  Mgr. D. Zalaiová

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Mia Kasaničová, 10 r.

  čestné uznanie

  5.

  Mgr. D. Zalaiová

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Tamara Turíková

  cena

   

  Dr.Hanák

  4. 11. 2016

  Hrnček medu

  Boris Surničin

  čestné uznanie

   

  Dr.Hanák

   

  AMFO Humenné

   

  Klára Čiefová 14 r.

  cena

   

   

   

  AMFO Humenné

   

  Klára Čiefová 14 r.

  čestné uznanie

   

   

   

  Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

  Anna Radová

  1.miesto

   

  Dr.Hanák

   

  Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

  Lívia  Murgová

  2.miesto

   

  Dr.Hanák

   

  Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

  Karolína Hoľková

  3.miesto

   

  Dr.Hanák

   

  Vesmír očami detí

  Dávid Biľo

  postup na celoštátne kolo

   

  PaedDr. Horečný

   

  Vesmír očami detí

  Diana Kužmová

  postup na celoštátne kolo

   

  PaedDr. Horečný

   

  Vesmír očami detí

  Martin Tomko

  postup na celoštátne kolo

   

  PaedDr. Horečný

   

  Výtvarný odbor Celoštátne súťaže              

  Názov súťaže

  Meno a vek žiaka

  Získané ocenenie

  Kateg.

  Vyučujúci

  Flipbook 2016./ Bratislava

  Soňa Korošiová14 r.

  cena za najlepší flipbook

   

  Mgr. D. Zalaiová

  Flipbook 2016./ Bratislava

  Jakub Milčák 15 r.

   

  2.miesto

   

  Mgr. D. Zalaiová

  Rodina bez cigariet – 5. roč.

  Petra Vasiľková 8 r.

  cena

   

  PaedDr. Horečný

  Rodina bez cigariet – 5. roč.

  Terézia Kowalská 10 r.

  cena

   

  PaedDr. Horečný

  Rodina bez cigariet – 5. roč.

  Matúš Charitun 10 r.

  cena

   

  PaedDr. Horečný

  Rodina bez cigariet – 5. roč.

  Vivien Padová 6 r.

  cena

   

  PaedDr. Horečný

  Rodina bez cigariet – 5. roč.

  Diana Kužmová,12 r.

  cena

   

  PaedDr. Horečný

  Rodina bez cigariet – 5. roč.

  Dominika Karpeľová, 8 r.

  5. miesto

  4. kat.

  PaedDr. Horečný

  Rodina bez cigariet – 5. roč.

  Diana Kužmová 12 r.

  19. miesto

  4. kat.

  PaedDr. Horečný

  Slovensko krajina v srdci Európy: celoslovenská výtv. súť./ Bratislava

  Fabián Petro 10 r.

   

  1.miesto

   

  Mgr. D. Zalaiová

  Slovensko krajina v srdci Európy: celoslovenská výtv. súť./ Bratislava

  Ivana Magdžiaková

   

  2. miesto

   

  PaedDr. Horečný

  Slovensko krajina v srdci Európy: celoslovenská výtv. súť./ Bratislava

  Michaela Halaganová

   

  3. miesto

   

  PaedDr. Horečný

  Bienále figúrálnej kresby a maľby 2017 - Trenčín

  Ela Haburajová 8 r.

  čestné uznanie

  kat. 6 – 8 rokov

  Mgr. D. Zalaiová

  Celoslovenská fotografická súťaž žiakov ZUŠ Detail v Rimavskej Sobote

  Timea Balogová 14 r.

  ČU

   

  Mgr. D. Zalaiová

  Maľovaná ZUŠKA / ZUŠ J. Cikkera

  Kristína Čiefová

  zlaté pásmo

   

  Dr.Hanák

  Maľovaná ZUŠKA / ZUŠ J. Cikkera

  Sofia Šatníková

  zlaté pásmo

   

  PaedDr. Horečný

  Folklór a ľudové tradície

  môjho kraja / Bardejov /

  súťaž zušiek

  Kristína Sedláčková

  cena

   

  Dr.Hanák

  Folklór a ľudové tradície

  môjho kraja

  Ema  Banduričová

  cena

   

  Dr.Hanák

  Folklór a ľudové tradície

  môjho kraja

  Natália Bytnárová

  cena

   

  Dr.Hanák

  Folklór a ľudové tradície

  môjho kraja

  Michaela Halaganová

  3. miesto

   

  PaedDr. Horečný

  Folklór a ľudové tradície

  môjho kraja

  Alica Filčáková

  cena

   

  PaedDr. Horečný

  Folklór a ľudové tradície

  môjho kraja

  Nina Baníková

  cena

   

  PaedDr. Horečný

  Záchranárik čísla 112

  Bytča

  Anna Radová

   

  1.miesto

   

   

  Dr.Hanák

   

  Cesta okolo sveta

  - V ríši divov / Kežmarok

  Gregor Slodičák

  3. miesto

   

  Dr.Hanák

  Cesta okolo sveta

  - V ríši divov / Kežmarok

  Kristína Čiefová

  3. miesto

   

  Dr.Hanák

  Cesta okolo sveta

  - V ríši divov / Kežmarok

  Dávid Benko

  čestné uznanie

   

  Dr.Hanák

  Cesta okolo sveta

  - V ríši divov / Kežmarok

  Miriam Ihnátová

  čestné uznanie

   

  Dr.Hanák

  Cesta okolo sveta

  - V ríši divov / Kežmarok

  Karolína Hoľková

  čestné uznanie

   

  Dr.Hanák

  Cesta okolo sveta

  - V ríši divov / Kežmarok

  Sandra Šafránová

  1. miesto

   

  PaedDr. Horečný

  Cesta okolo sveta

  - V ríši divov / Kežmarok

  Adela Veľasová

  čestné uznanie

   

  PaedDr. Horečný

  Cesta okolo sveta

  - V ríši divov / Kežmarok

  Terézia Kowalská

  čestné uznanie

   

  PaedDr. Horečný

  Vesmír očami detí - Hurbanovo

  Dávid Biľo

  diplom za víťaznú prácu

  4. kat.

  PaedDr. Horečný

  Vesmír očami detí

  Diana Kužmová

  diplom za víťaznú prácu

  5. kat.

  PaedDr. Horečný

  Vesmír očami detí

  Martin Tomko

  diplom za víťaznú prácu

  5. kat.

  PaedDr. Horečný

  Detail – fotografická súťaž v Rimavskej Sobote

  Dáša Ferková

  1. mieto

   

  PaedDr. Horečný

  Anjel Vianoc – Poprad

  Lucia Brehovská

  Stela Gildeinová

  Čestné uznania:

  Emma Hennelová

  Viktória Hennelová

  cena za kolekciu

   

  PaedDr. Horečný

  Gorazdovo výtvarné Námestovo

  Terézia Stanková

  výstava najúspešnejších autorov

   

  PaedDr. Horečný

  Gorazdovo výtvarné Námestovo

  Diana Gombitová

  výstava najúspešnejších autorov

   

  PaedDr. Horečný

  Gorazdovo výtvarné Námestovo

  Nina Hužvárová

  výstava najúspešnejších autorov

   

  PaedDr. Horečný

  Gorazdovo výtvarné Námestovo

  Dominika Karpeľová

  výstava najúspešnejších autorov

   

  PaedDr. Horečný

  Cesta čiary

  Alica Filčáková

  cena za zlaté pásmo

   

  PaedDr. Horečný

   

  Výtvarný odbor Medzinárodné súťaže                 

  Názov súťaže

  Meno a vek žiaka

  Získané ocenenie

  Kategória

  Vyučujúci

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ – Srbsko/ Belehrad

  Martin Tomko, 10 r.

  Č U za kolekciu

   

  Mgr. D. Zalaiová

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Jakub Milčák, 12 r.

  Č U za kolekciu

   

  Mgr. D. Zalaiová

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Jakub Milčák, 13 r.

  cena za kolekciu

   

  Mgr. D. Zalaiová

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Kristína Popovičová, 15 r.

  cena za kolekciu

   

  Mgr. D. Zalaiová

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Soňa Korošiová 13 r.

  čestné uznanie

   

  Mgr. D. Zalaiová

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Michal Brincko 16 r.

  cena za kolekciu

   

  Mgr. D. Zalaiová

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Kristína Čiefová

   

  ll. cena za kolekciu

   

  Dr.Hanák

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Slavo Bačovčin

   

  ll. cena za kolekciu

   

  Dr.Hanák

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Simona Maturkaničová

  ll. cena za kolekciu

   

  Dr.Hanák

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Nikola Balogová

   

   

  Dr.Hanák

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Simona Ivaničková

  čestné uznanie

   

  Dr.Hanák

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Alexandra Kačurová

  čestné uznanie

   

  Dr.Hanák

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Ľuba Galandová

   

  čestné uznanie

   

  Dr.Hanák

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž ,, Radosť Európy“ –

  Samuel Kičik

  individuálne ocenenie

   

  PaeDr. Horečný

  XVIII. Medzinárodná výtvarná súťaž detí a mládeže ,, Krása Beskyd a Bieščadských vrchov“

  Tomáš Trebišovský 8 r.

  cena

   

  Mgr. D. Zalaiová

   

  Daniel Kimák

  cena

   

  Dr.Hanák

  Xlll. Medzinárodná výtvarná súťaž detí – Vianočná pohľadnica / Dolný  Kubín

  Nikola Židziková

  2. miesto

   

  Dr.Hanák

  Vianočná pohľadnica / Dolný  Kubín

  Kristína Čiefová

  3. miesto

   

  Dr.Hanák

  Bohúňova paleta

  Simona Maturkaničová

  brondzové pásmo

   

  Dr.Hanák

  Bohúňova paleta

  Timea Marinčáková

  brondzové pásmo

   

  Dr.Hanák

  Bohúňova paleta

  Emma Hennelová

  brondzové pásmo

   

  Dr.Hanák

  Bohúňova paleta

  Mária Čabalová

  čestné uznanie

   

  Dr.Hanák

 • Prosíme rodičov prijatých žiakov (prijatých v septembri 2017),

  aby prišli podpísať Rozhodnutie o prijatí na štúdium

  na sekretariát školy na Mierovej ul.
  Ďakujeme
  Vedenie ZUŠ

 • Aj v tomto jesennom čase si pripomíname 60-te výročie našej školy.

  Môžete vidieť vo vestibule školy na Mierovej ulici.

  Za prípravu a realizáciu ďakujeme zamestnancom školy.

    

         

 • Výsledky z prijímacích skúšok 5. septembra 2017

  Výsledky prijímacích skúšok nájdete v sekcii prijímacie skúšky - výsledky, vyvesené v budovách školy.

  Konkrétne zadelenie žiakov k učiteľom nájdete vo vestibule školy.

 • Poplatky

  ÚHRADA ŠKOLNÉHO

  V súlade s Vnútorným školským poriadkom je školné možné uhradiť:

  poštovým peňažným poukazom typu U,
  bankovým prevodom,
  internet bankingom. 
  Od 01.02.2016 pri prevodných príkazoch je potrebné uvádzať IBAN. IBAN účtu k úhrade školného: SK32 1100 0000 0026 2555 1987
  V správe pre adresáta vždy treba uviesť priezvisko triedneho učiteľa a priezvisko žiaka, za koho je školné uhrádzané.

  Školné sa uhrádza do 15-ho dňa v mesiaci, možno ho zaplatiť aj za dlhšie obdobie, a to nasledovne:

  za obdobie september – december (4 mesiace),
  za obdobie január – jún (6 mesiacov)
  Ak sa žiak bez závažných dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.

  Výška školného v školskom roku 2017/2018:

  individuálne vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa – hudobný odbor: 7,00 Eur/mesiac
  individuálne a kolektívne vyučovanie bez dotácie zriaďovateľa (HO, LDO, VO, TO): 20,00 Eur/mesiac
  kolektívne vyučovanie s dotáciou zriaďovateľa (VO, TO, LDO, PŠ v HO): 4,50 Eur/mesiac
  štúdium pre dospelých: 25,00 Eur/mesiac

  Výška školného je daná Všeobecne záväzným nariadením Mesta Humenné o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné a môže byť v priebehu školského roka upravené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta.

  Výška príspevku do rodičovského združenia: 10 Eur za žiaka, ak žiak študuje ďalší odbor alebo má na škole súrodenca, pridáva sa + 5 Eur. (napr. 2 súrodenci, z toho 1 študuje 2 odbory - spolu 20 Eur)

 • HURÁ DO ŠKOLY!!!

  My sme už pripravení na pondelkový zápis našich žiakov. Vo vestibule budov nájdete zadelenie novoprijatých žiakov. 
  V budove na Mierovej ulici - zadelenie žiakov hudobného odboru (v hlavnom predmete a hudobnej náuky) a literárno-dramatického odboru.
  Žiaci výtvarného odboru a žiaci tanečného odboru z triedy uč. Ľ. Hodovancovej, DiS. art. budú mať zápis v budove na Štúrovej ulici. 
  Žiaci z triedy Ľ. Bazárovej, DiS. art. budú mať zápis v budove na Mierovej ulici, v triede č. 22 na poschodí. 
  V budove na Štúrovej ul. sa ešte maľuje, ďakujeme za pochopenie.

  Vidíme sa v pondelok, 4. septembra 2017 v čase od 10.00-12.00 a od 13.00 do 15.00 hod.

 • Pripomíname si 60-te výročie školy

  Vo vestibule školy si pripomíname 60-te výročie školy a s tým spojené naše podujatia, ktoré sa uskutočnili v školskom roku 2016/2017, najdete tam aj vydané publikácie o škole a odboroch, ale aj knihu s názvom "Túžbu po kráse si v srdci svetom nesú".
  Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii.

 • Koncertné krídlo stojí v sále dodnes

  Článok o bývalom riaditeľovi Štefanovi Polovkovi

  http://www.zemplincanonline.sk/sk/aktualne/spolocnost/koncertne-kridlo-stoji-v-sale-dodnes/

strana: