Odbory Fotoalbum Orgány školy Z histórie školy Napíšte nám Mapa
Navigácia
Sobota 24. 3. 2018
Počet návštev: 887979
 • Úspech na klavírnej súťaži

  Naši klavíristi sa dňa 13. 03. 2018 zúčastnili Regionálnej súťažnej prehliadky s medzinárodnou účasťou v Michalovciach. 

  V tejto súťaži získali zaujímavé umiestnenia:

  v 1. kat. do 11 rokov:

  zlaté pásmo - Viktória Džatková (uč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art)

  strieborné pásmo - Bibiána Kočerhová (uč. M. Berešová, DiS.art), Sofia Harvanová (uč. K. Schinová, DiS.art)

  bronzové pásmo - Diana Polanská (uč. M. Berešová, DiS.art.), Šimon Hoľko (uč. M. Hanáková, DiS.art.), Mária Skoupilová (uč. T. Oleksíková, DiS.art)

  2. kat. do 13 rokov:

  strieborné pásmo - Richard Čisľak (uč. T. Oleksíková, DiS.art), Miroslava Zara Kucanová (uč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.art.)

  4. kat. nad 15 rokov: zlaté pásmoKristína Telepčáková (uč. M. Berešová, DiS.art.)

  GRATULUJEME!

 • Úspech na krajskej súťaži v Prešove

  Dňa 24.02.2018 Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove usporiadala 2. ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach. Našu školu úspešne reprezentovala Iveta Hanzalová, žiačka 4. ročníka 2. časti, z triedy Kataríny Harvanovej, DiS. art. Odborná porota jej udelila zlaté pásmo. Korepetovala uč. M. Berešová, DiS.art.

  Blahoželáme k úspechu!

 • Tanečníčky na súťaži SHOW CUP v Košiciach

  Dňa 10. februára 2018 sa v Kunsthalle (Košice) konal 5. ročník celoslovenskej súťaže SHOW CUP, na ktorej sa zúčastnili žiačky oboch učiteliek tanečného odboru - Ľubice Hodovancovej a Ľubomíry Bazárovej, DiS. art.

  Z triedy učiteľky Ľubomíry Bazárovej žiačky oboch ročníkov súťažili v kategórii A. Žiačky 4. ročníka druhej časti s choreografiou Karičky obsadili 1. miesto a žiačky 3. ročníka prvej časti so scénickou choreografiou Pocity získali 3. miesto.

  Žiačkam a ich učiteľke srdečne blahoželáme. Naše veľké poďakovanie patrí ochotným rodičom, ktorí deti priviezli, starali sa a pomáhali.

 • Skrášlené priestory na Mestskom úrade

  Takto sme skrášlili priestor na Mestskom úrade v našom meste. 
  Ďakujeme našim kolegom výtvarníkom PaedDr. Igorovi Hanákovi a PaedDr. Martinovi Horečnému.

 • V HnTv príspevok o našom koncerte

  Približne v čase 19.00 si môžete pozrieť príspevok z nášho Vianočného koncertu. Ďakujeme Humenskej televízii

 • Významné štátne vyznamenanie nášmu absolventovi
 • Od Lucie do Vianoc
 • Od Lucie do Vianoc

  Tu si môžete pozrieť náš tohtoročný vianočný koncert

  Zázračný vianočný čas je plný neopakovateľnej atmosféry, vždy znovu posvätený zázrakom narodenia, darovania i prijímania. A predvianočný čas býva zasa plný očakávania a príprav. Začína už Adventom, ale práve 13. december je v ľudovom zvykosloví jedným z najmagickejších dní, pretože je Lucie. Koncert Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici s názvom Od Lucie do Vianoc, ktorý sa uskutočnil v tento magický deň, mal dve časti. V prvej časti divákom priblížil niektoré zvyky a tradície našich prarodičov v predvianočnom období. Lucia je považovaná za nositeľku svetla. V minulosti sa však sviatok Lucie spájal s čarami. Koledníci a vinšovníci neodmysliteľne patrili k Vianociam. Vinšmi si ľudia navzájom želali zdravie, šťastie, bohatstvo i pokojný život. V minulosti mali svoj nezastupiteľný význam a okrem iného pomáhali udržiavať dobré rodinné a susedské vzťahy. Susedia si pri vinšovaní vzájomne žičili. Herecky sa zapojili aj učitelia hudobného odboru Daniela Rišková, DiS. art. a Mgr. art. Marek Belančat. Moderátorkou koncertu bola žiačka literárno-dramatického odboru Annamária Bajcurová. To všetko mali diváci možnosť vidieť v prvej časti koncertu. V druhej časti programu odzneli koledy a vianočné piesne v rôznych podobách. Predstavili sa sólisti školy, komorné zoskupenia, akordeónový i školský orchester, komorný spevácky zbor a prvý krát sa verejnosti predstavila aj nová školská kapela. Koncert bol bodkou za rokom 2017 a ukážkou tvorby všetkých štyroch odborov – hudobného, literárno-dramatického, tanečného aj výtvarného. V tomto adventnom období svetlo svietilo nielen v lampášoch, ale diváci si ho odnášali pri príjemných tónoch hudby a hovoreného slova aj vo svojich srdciach. Svetlo v srdiach bolo posolstvom scenára vianočného koncertu Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici, ktorý pripravila Mgr. Jana Dobrančinová, DiS. art. a Ľubica Hodovancová a PhDr. Eva Jacevičová. Druhá časť koncertu patrila žiakom hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru. Nádhernú scénu pripravili učitelia výtvarného odboru - PaedDr. Igor Hanák a PaedDr. Martin Horečný.

 • Článok o našom koncerte na zemplincanonline.sk
 • Prianie kolektívu ZUŠ

  Pokojné vianočné sviatky prajeme všetkým...

 • Výzdoba a výstava v Eiffelku

  V priestoroch zábavného parku Eiffelko v OC Avanue vystavujú žiaci výtvarného odboru z triedy PaedDr. Martina Horečného, inštalovanie výstavy prebehlo dňa 18.12. 2017. Môžete sa ísť pozrieť.

 • Vianočný koncert 2017 Od Lucie do Vianoc - foto p. Stanislav Mikita

  Vianočný koncert s názvom Od Lucie do Vianoc sa uskutočnil dňa 13. decembra 2017 v Dome kultúry v Humennom. Bol rozdelený na 2 časti. V prvej časti koncertu diváci mali možnosť vidieť ako to vyzeralo v minulosti - zvyky a tradície na Luciu, na Štedrý deň. Túto časť pripravila učiteľka tanečného odboru Ľubica Hodovancová so svojimi žiakmi. Herecky sa zapojili aj učitelia hudobného odboru Daniela Rišková, DiS. art. a Mgr. art. Marek Belančat. Moderátorkou koncertu bola žiačka literárno-dramatického odboru Annamária Bajcurová.Druhá časť koncertu patrila žiakom hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru.Nádhernú scénu pripravili učitelia výtvarného odboru - PaedDr. Igor Hanák a PaedDr. Martin Horečný.

 • Hudbou medzi ľudí

  V tomto predvianočnom období naši žiaci absolvujú mnohé vystúpenia.Dňa 12.12.2017 sa konalo Mikulášske vystúpenie pre SZPB. Vystúpenia sa zúčastnili žiačky: Zojka Vasilková, Ľudka Repková, Miška Kalaninová, Kristína Stemnická a Zuzka Hančárová (z triedy uč. M. Berešovej, DiS. art., V. Suchej, DiS. art., R. Blichovej, DiS. art. a M. Hrubovčáka, DiS. art.). Svojou hrou na keyboarde a priečnej flaute dojali prítomných až k slzám. V závere vystúpenia sa žiačkam a učiteľom ZUŠ poďakovala tajomníčka SZPB pani G. Rosičová a poslankyňa mestského zastupiteľstva v Humennom, pani M. Cehelská. Žiačky za svoje vystúpenie boli odmenené aj vecným darčekom.

 • Aj naša škola sa zapojila do ušľachtilého  projektu Celé Slovensko číta deťom.

              V triede literárno-dramatického odboru sa 11. decembra 2017 stretli deti z materskej škôlky na Mierovej ulici  s niekoľkými osobnosťami, ktoré dokážu a chcú zapaľovať záujem o čítanie. Preto sa s radosťou zapojili do projektu, ktorý sa šíri po mestách a mestečkách Slovenska, do projektu, nad ktorým prevzal záštitu aj pán prezident Kiska.

              Milé a podnetné stretnutie  detí a čítajúcich hostí trvalo celú hodinku a bolo plné emócií a príbehov, ktoré si so sebou priniesli čítajúci hostia. Ušľachtilý projekt vznikol vďaka pani Viere Kučerovej, v našich priestoroch ho uvádzala koordinátorka projektu pani Marica Harčaríková, pedagogička herectva a pantomímy z prešovského Súkromného konzervatória D. Kardoša.

              Deťom čítala domáca pedagogička literárno-dramatického odboru Eva Jacevičová z humorných príbehov o psíčkovi a mačičke, jej terajšia žiačka z II. stupňa Annamária Bajcurová si vybrala časť z knižky o obľúbených dvojičkách Danke a Janke, bývalá žiačka - recitátorka a dnes už aj fundovaná lektorka umeleckého prednesu Soňa Pariláková čítala o fascinujúcom svete včiel vo vnútri úľa. Veľmi zanietene čítal dojímavý príbeh zo svojej obľúbenej detskej knihy o Svrčkovi a mravcoch spisovateľ Milan Zelinka, redaktorka TV JOJ Jana Veľasová napokon pridala veľmi aktuálnu rozprávku o babičke, vnučke a sýkorke vo svete preplnenom televíziou. 

              Stretli sa tu príbehy o zvieratkách i o deťoch, v nich humor i láskavé pripomenutie potreby pomáhať si navzájom, rozhovory o čitateľských začiatkoch a obľúbených detských knihách ako aj najvzácnejšie osobné spomienky na tých, ktorí našich pozvaných hostí kedysi uviedli do sveta kníh a ich skrytých pokladov.

              Do atmosféry plnej zážitkov z vypočutého čítania prispela svojím spevom žiačka Tamarka Džubarová z triedy p. Kataríny Rondzikovej.

              Svetlo sviečky, vôňa vanilky, blikanie kahanca, úžasný svet kníh a rozprávok a ich sprostredkovanie obohacujúcim hlasom ukončil napokon jemný zvuk zvončeka.

              Ten však zároveň opäť pozýval do sveta rozprávok a príbehov. Lebo hlavným a najdôležitejším hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM by mala byť rodina, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítajme deťom aspoň 20 minút denne.

 • Od Lucie do Vianoc

  Všetkých srdečne pozývame na vianočný koncert našej školy s názvom Od Lucie do Vianoc,

  ktorý sa uskutoční dňa 13. decembra 2017 o 16,30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry.

  "Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc..."

 • Celé Slovensko číta deťom aj v Humennom

  Aj naša škola sa zapojí do projektu Celé Slovensko číta deťom, a to dňa 11. decembra 2017 od 10.00 hod. v triede č. 22 v budove našej školy na Mierovej ulici.Tešíme sa na deti z materskej školy aj na vzácnych hostí:spisovateľ Milan Zelinka,redaktorka TV JOJ Jana Veľasová, recitátorka a lektorka Soňa Pariláková, naša pedagogička literárno-dramatického odboru Eva Jacevičova a pedagogička Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove Marica Harčariková.

 • Mikulášsky koncert pre deti z MŠ

  Do galérie Mikulášsky koncert pre deti z MŠ boli pridané fotografie.

  Koncert pre deti z materských škôl pripravujú každoročne učiteľky Mgr. Jana Dobrančinová, DiS. art - predstaviteľka anjela a Mária Berešová, DiS. art. - predstaviteľka čerta v spolupráci s učiteľmi hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru.

  Scénu pripravili učitelia výtvarného odboru.

 • Články o našich žiakoch v Humenskom exprese

  V aktuálnom čísle Humeského expresu si môžete prečítať články o našej škole, ale aj o úspechoch našich žiakov na regionálnom kole súťaže Timravina studnička..

 • Beniakove Chynorany v Košiciach

  Náš recitátor zaujal na Beniakových Chynoranoch

          V piatok 10. novembra 2017 naši recitátori Annamária Bajcurová a Michal Džatko súťažili v silnej konkurencii na výnimočne početne obsadenej súťaži oboch východoslovenských krajov, na festivale poézie Beniakove Chynorany v Košiciach.

              Poéziu európskych autorov tu recitovalo skoro 40 stredoškolákov, medzi nimi aj viacerí študenti hudobno-dramatického odboru z dvoch košických konzervatórií.

  Potešili nás pochvalné vyjadrenia členov poroty k výkonom našich recitátorov.

  Sme hrdí na umiestnenie, ktoré dosiahol v II. kategórii recitátorov od 17 do 19 rokov náš Michal Džatko z II. stupňa literárno-dramatického odboru.

              Za svoje vystúpenie s poéziou nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Artura Lundkvista vo svojej kategórii získal Michal Džatko 3.miesto medzi pätnástimi recitátormi, hneď za dvomi študentmi Štátneho konzervatória z Timonovej ulice v Košiciach a študentom ZUŠ v Košiciach.

              Za svoj prednes bol navrhnutý na postup do celoslovenského kola v Chynoranoch.

  Srdečne blahoželáme!!!

 • Článok a video o našej škole

  http://www.dobrenoviny.sk/c/115389/zakladna-umelecka-skola-v-humennom-oslavuje-60-rokov-svojho-vzniku

strana: